КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ 2007-2013″ Свалете във формат PDF От 1 януари 2007 г. България е пълноправен член на Европейския съюз. България разработи седем оперативни програми за усвояване на помощта от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС за различни икономически сектори.…
Свалете в DOC формат или във формат PDF  Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020″ CCI 2014BG16M1OP001 Наименование Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” Версия   Първа година 2014 г. Последна година 2020 г. Допустими от 01.01.2014 г. Допустими…
СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИНОСА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА СЪЮЗА ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ И ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ Стратегията „Европа 2020” – стратегия на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.…
До РГ по подготовката на ОПТТИ 2014-2020 г. До Г-жа Ива Червенкова Държавен експерт в отдел „Програмиране“ и Секретар на РГ Относно: Предложения на БФПТ във връзка с коментари на ЕК по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.…
ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ (във PDF или DOC формат) Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Глава втора.  ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 11 ОТ 2002 Г.) Глава трета. ВЪТРЕШНИ ПРЕВОЗИ Глава четвърта. МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ Глава пета. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ ДОГОВОРИТЕ ЗА…
ХОЛАНДЦИ ЗАПОЧВАТ ПИЛОТЕН ПРОЕКТ С 15 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ Компанията VDL Bus & Coach, холандската провинция Северен Брабант и Агенцията за развитие на Брабант (BOM) започват пилотен проект, в който ще участват 15 електрически автобуса за обществения транспорт.…
20 години „Лазурит’94” АД Компанията успешно осъществява своята стратегия да развива авторепаратурния бранш в България на най-съвременно европейско ниво В края на месец септември „Лазурит 94” отбелязва двадесет годишния си юбилей на българския пазар. Като представител на немския концерн Glasurit/BASF,…
Вторият Международен прием за бизнеса с таксита и шестият Международен форум на IRU за таксита ще се проведат в Кьолн (Германия) в четвъртък, 7-ми ноември, и петък, 8-ми ноември 2014 г. съответно, като част от представянето на IRU на най-голямото…
Европейците са общо взето доволни от градския обществен транспорт според резултатите от ново проучване на Европейската комисия, което бе оповестено на Европейската конференция за мобилност, съорганизирана от UITP (Международната асоциация за обществен транспорт). Евробаромътър, който извърши допитване до 28036 европейци…