Редакция

GSM 0878 575 200
GSM: 0878 864 160
e-mail: info@avtobusi.com
website: www.avtobusi.com
Рeдакционна колегия: 
Издател: Българска Федерация пътнически транспорт
Изпълнителен директор:

Лиляна Христова

тел.: 0878 864 160

lili@avtobusi.com

Главен редактор:

инж. Георги Милошев

тел.: 0878 575 200

george@avtobusi.com

 pict2
 Отдел Реклама:
Иван Димитров

тел.0878 575 206

info@avtobusi.com

ivan

 

Сподели: