Редакция

тел./факс (02) 980 91 61
GSM: 0878 864 160
e-mail: info@avtobusi.com
website: www.avtobusi.com
Рeдакционна колегия: 
Издател: Българска Федерация пътнически транспорт
Изпълнителен директор:

Лиляна Христова

тел.: 0878 864 160

lili@avtobusi.com

Главен редактор:

инж. Георги Милошев

тел.: 0878 575 200

george@avtobusi.com

 pict2
 Отдел Реклама:
Иван Димитров

тел.0878 575 206

info@avtobusi.com

ivan
Бранислава Недялкова
0878 575 236
Branislava_Nedyalkova-small
Данни банка: Българска Федерация Пътнически транспорт

Общинска банка

IBAN BG72SOMB91301053741101

BIC: SOMBBGSF

 

Сподели: