Самоинтервю с д.т.н. инж. Кирил Ризов, председател на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ”

Самоинтервю с д.т.н. инж. Кирил Ризов, председател на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ”

С А М О И Н Т Е Р В Ю

от д.т.н. инж. Кирил Ризов, председател на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ”
относно забраната на Uber X и прозводните му на територията на
Република България
(в помощ на МЕДИИТЕ и ИНСТИТУЦИИТЕ на тази територия)

Без ВЪПРОСИ? Да! Защото прозират от ОТГОВОРИТЕ, изложени по-долу!

Протестни действия на таксиметровите шофьори (със или без блокиране на столицата) ще има само в крайния случай: ако корупционни или други схеми попречат на ИНСТИТУЦИИТЕ да ЗАБРАНЯТ UberX и производните му на територията на Република България, т.е. тези действия не са самоцел, а резултат от ПОДЯЖДАНЕТО на ХЛЯБА им (вече около 25% от клиентите им се превозват от ВЪПРОСНИТЕ ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИ)! Никой от живеещите в столицата не е забравил, че „АРМИЯТА” на ТАКСИМЕТРОВИТЕ ШОФЬОРИ от една страна е НАЙ-ОРГАНИЗИРАНАТА, а от друга страна е НАЙ-ДИСЦИПЛИНИРАНАТА! Когато НОЖЪТ ОПРЕ ДО КОКАЛА „армията” от НЕВИДИМА става … и това не е заплаха, а вид РЕАКЦИЯ НА ОБИКНОВЕНИТЕ ТАКСИМЕТРОВИ ШОФЬОРИ, изхранващи, с много пот на челата си, своите семейства!

Дейността „ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ от пункт А до пункт Б”, както навсякъде по света, така и на тази територия, се извършва по ВЪЗДУХ, ВОДА, РЕЛСИ или НА КОЛЕЛА в съответствие с конкретни ЗАКОНИ и прозтичащите от тях НАРЕДБИ. За автомобилите и останалите МПС на колела това е Законът за автомобилните превози и съответните наредби, които за автомобилите са с номера 34 и 35. От този закон и наредби произтичат РЕГИСТРАЦИОНЕН и РАЗРЕШИТЕЛЕН режими, т.е. търговците се регистрират като ПРЕВОЗВАЧИ, шофьорите се регистрират като ВОДАЧИ, а автомобилите (ЖЪЛТИ или ЗЕЛЕНИ, ако са ХИБРИДНИ) са с РАЗРЕШИТЕЛНО за тази дейност на територията на съответната община (иначе казано всичко е под КОНТРОЛ, за да бъдат защитени клиентите). Връзките между клиентите и компаниите, които ги ПРЕВОЗВАТ, се осъществяват посредством ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ или чрез МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ. Излизането извън тази схема е ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ и следва да бъде санкционирано от законодателството на съответната територия.

UberX е мобилно приложение на МНОГО ГОЛЯМА американска компания, която е също толкова МНОГО ГОЛЯМ МЕЖДУНАРОДЕН ЗАКОНОНАРУШИТЕЛ, защото на която и територия да стъпи веднага ИГНОРИРА местното законодателство, което в крайна сметка довежда до нейната ЗАБРАНА на съответната територия. В Република България започна своята дейност от края на 2014 г. с регистрацията на две търговски дружества в Агенцията по вписванията. Извършва въпросната дейност от пункт А до пункт Б, без да е РЕГИСТРИРАН ПРЕВОЗВАЧ, с автомобили (произволен цвят) без РАЗРЕШИТЕЛНО за дейността на територията на съответната община и с НЕРЕГИСТРИРАНИ ВОДАЧИ, нарушавайки тотално БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. Представителите на МЕДИИТЕ и ИНСТИТУЦИИТЕ нямат достъп до техните ОФИСИ, АВТОМОБИЛИ, ШОФЬОРИ и т.н., защото като ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИ се крият денонощно и в същото време източват парите на ЗАКОННИТЕ ТАКСИМЕТРОВИ ШОФЬОРИ, АВТОМОБИЛИ и КОМПАНИИ. Нашите ИНСТИТУЦИИ вместо веднага да ги ЗАБРАНЯТ като НАРУШИТЕЛИ на БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО проучват опита на държавите, които вече са забранили АНАЛОГИЧНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ на тази компания на СВОЯТА ТЕРИТОРИЯ и според СВОЕТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (сякаш на тази територия ще ги забраняват според законодателството на друга територия)?

В Република България ТОТАЛЕН ЗАКОНОНАРУШИТЕЛ, по подобие на UberX в известна степен, е СИТИ КАР, които имат наглостта да се позовават на вариант от 2006 г. на Наредба № 33, за да „УЗАКОНЯТ” дейността си с автомобили, минибусове, автобуси и т.н., ВЪВЕЖДАЙКИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ИЗПОЛЗВАЙКИ ИЗМАМА и т.н., което е достатъчно да бъдат ЗАБРАНЕНИ!

На лице са ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИ от по-нисък порядък, като мобилното приложение ТАКСИ СТАР, които не са РЕГИСТРИРАН ПРЕВОЗВАЧ, но извършват въпросните превози от пункт А до пункт Б посредством АВТОМОБИЛИ С РАЗРЕШИТЕЛНО и РЕГИСТРИРАНИ ВОДАЧИ, които обаче са на ДРУГИ РЕГИСТРИРАНИ ПРЕВОЗВАЧИ, без санкцията на последните, което автоматично води до тяхната ЗАБРАНА!

НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ЗАБРАНА, А НА САНКЦИИ, следните ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИ:
1/ Регистрираните превозвачи, които предоставят своя РЕАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ (ПРИЛОЖЕНИЕ) като ВИРТУАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ (ПРИЛОЖЕНИЕ) за автомобилите и шофьорите на други регистрирани превозвачи, БЕЗ САНКЦИЯТА на последните.
2/ Регистрираните превозвачи, които със стикерите си на предните врати, ИМИТИРАТ ТЕЗИ СТИКЕРИ НА ДОБРЕ СЛОЖЕНИТЕ НА ПАЗАРА също регистрирани превозвачи, БЕЗ САНКЦИЯТА на последните и с цел ЗАБЛУЖДАВАНЕ на клиентите.
3/ ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА, които НЕ ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ, по-известни като КУХИ ФИРМИ.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

След като се самоинтервюирах, бих могъл да си позволя и два въпроса:

1. ВЪЗМОЖНО ЛИ Е МЕДИИТЕ ДА НЕ СЕ ОБОГАТЯВАТ ЗА СМЕТКА НА ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ РЕКЛАМА ?

2. ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ИНСТИТУЦИИТЕ ДА ЗАБРАНЯТ ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИТЕ?

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Сродни публикации

Нова организация за работа на инспекторите на ИА Автомобилна администрация

Нова организация за работа на инспекторите на ИА Автомобилна администрация

От началото на юни има нова организация за работа на инспекторите на Изпълнителна агенция „Автомобилна…
Предложения от КАП към Министерство на транспорта

Предложения от КАП към Министерство на транспорта

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,        Във връзка с възстановяването на сектора, предлагаме да бъдат предприети…
За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов Приятели, Ние сме тук за да поискаме както обществената,…
Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Изх. № 0020/25.11.2019 г.               ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,        ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ        И…