Самоинтервю с д.т.н. инж. Кирил Ризов, председател на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ”

Самоинтервю с д.т.н. инж. Кирил Ризов, председател на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ”

С А М О И Н Т Е Р В Ю

от д.т.н. инж. Кирил Ризов, председател на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ”
относно забраната на Uber X и прозводните му на територията на
Република България
(в помощ на МЕДИИТЕ и ИНСТИТУЦИИТЕ на тази територия)

Без ВЪПРОСИ? Да! Защото прозират от ОТГОВОРИТЕ, изложени по-долу!

Протестни действия на таксиметровите шофьори (със или без блокиране на столицата) ще има само в крайния случай: ако корупционни или други схеми попречат на ИНСТИТУЦИИТЕ да ЗАБРАНЯТ UberX и производните му на територията на Република България, т.е. тези действия не са самоцел, а резултат от ПОДЯЖДАНЕТО на ХЛЯБА им (вече около 25% от клиентите им се превозват от ВЪПРОСНИТЕ ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИ)! Никой от живеещите в столицата не е забравил, че „АРМИЯТА” на ТАКСИМЕТРОВИТЕ ШОФЬОРИ от една страна е НАЙ-ОРГАНИЗИРАНАТА, а от друга страна е НАЙ-ДИСЦИПЛИНИРАНАТА! Когато НОЖЪТ ОПРЕ ДО КОКАЛА „армията” от НЕВИДИМА става … и това не е заплаха, а вид РЕАКЦИЯ НА ОБИКНОВЕНИТЕ ТАКСИМЕТРОВИ ШОФЬОРИ, изхранващи, с много пот на челата си, своите семейства!

Дейността „ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ от пункт А до пункт Б”, както навсякъде по света, така и на тази територия, се извършва по ВЪЗДУХ, ВОДА, РЕЛСИ или НА КОЛЕЛА в съответствие с конкретни ЗАКОНИ и прозтичащите от тях НАРЕДБИ. За автомобилите и останалите МПС на колела това е Законът за автомобилните превози и съответните наредби, които за автомобилите са с номера 34 и 35. От този закон и наредби произтичат РЕГИСТРАЦИОНЕН и РАЗРЕШИТЕЛЕН режими, т.е. търговците се регистрират като ПРЕВОЗВАЧИ, шофьорите се регистрират като ВОДАЧИ, а автомобилите (ЖЪЛТИ или ЗЕЛЕНИ, ако са ХИБРИДНИ) са с РАЗРЕШИТЕЛНО за тази дейност на територията на съответната община (иначе казано всичко е под КОНТРОЛ, за да бъдат защитени клиентите). Връзките между клиентите и компаниите, които ги ПРЕВОЗВАТ, се осъществяват посредством ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ или чрез МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ. Излизането извън тази схема е ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ и следва да бъде санкционирано от законодателството на съответната територия.

UberX е мобилно приложение на МНОГО ГОЛЯМА американска компания, която е също толкова МНОГО ГОЛЯМ МЕЖДУНАРОДЕН ЗАКОНОНАРУШИТЕЛ, защото на която и територия да стъпи веднага ИГНОРИРА местното законодателство, което в крайна сметка довежда до нейната ЗАБРАНА на съответната територия. В Република България започна своята дейност от края на 2014 г. с регистрацията на две търговски дружества в Агенцията по вписванията. Извършва въпросната дейност от пункт А до пункт Б, без да е РЕГИСТРИРАН ПРЕВОЗВАЧ, с автомобили (произволен цвят) без РАЗРЕШИТЕЛНО за дейността на територията на съответната община и с НЕРЕГИСТРИРАНИ ВОДАЧИ, нарушавайки тотално БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. Представителите на МЕДИИТЕ и ИНСТИТУЦИИТЕ нямат достъп до техните ОФИСИ, АВТОМОБИЛИ, ШОФЬОРИ и т.н., защото като ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИ се крият денонощно и в същото време източват парите на ЗАКОННИТЕ ТАКСИМЕТРОВИ ШОФЬОРИ, АВТОМОБИЛИ и КОМПАНИИ. Нашите ИНСТИТУЦИИ вместо веднага да ги ЗАБРАНЯТ като НАРУШИТЕЛИ на БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО проучват опита на държавите, които вече са забранили АНАЛОГИЧНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ на тази компания на СВОЯТА ТЕРИТОРИЯ и според СВОЕТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (сякаш на тази територия ще ги забраняват според законодателството на друга територия)?

В Република България ТОТАЛЕН ЗАКОНОНАРУШИТЕЛ, по подобие на UberX в известна степен, е СИТИ КАР, които имат наглостта да се позовават на вариант от 2006 г. на Наредба № 33, за да „УЗАКОНЯТ” дейността си с автомобили, минибусове, автобуси и т.н., ВЪВЕЖДАЙКИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ИЗПОЛЗВАЙКИ ИЗМАМА и т.н., което е достатъчно да бъдат ЗАБРАНЕНИ!

На лице са ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИ от по-нисък порядък, като мобилното приложение ТАКСИ СТАР, които не са РЕГИСТРИРАН ПРЕВОЗВАЧ, но извършват въпросните превози от пункт А до пункт Б посредством АВТОМОБИЛИ С РАЗРЕШИТЕЛНО и РЕГИСТРИРАНИ ВОДАЧИ, които обаче са на ДРУГИ РЕГИСТРИРАНИ ПРЕВОЗВАЧИ, без санкцията на последните, което автоматично води до тяхната ЗАБРАНА!

НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ЗАБРАНА, А НА САНКЦИИ, следните ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИ:
1/ Регистрираните превозвачи, които предоставят своя РЕАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ (ПРИЛОЖЕНИЕ) като ВИРТУАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ (ПРИЛОЖЕНИЕ) за автомобилите и шофьорите на други регистрирани превозвачи, БЕЗ САНКЦИЯТА на последните.
2/ Регистрираните превозвачи, които със стикерите си на предните врати, ИМИТИРАТ ТЕЗИ СТИКЕРИ НА ДОБРЕ СЛОЖЕНИТЕ НА ПАЗАРА също регистрирани превозвачи, БЕЗ САНКЦИЯТА на последните и с цел ЗАБЛУЖДАВАНЕ на клиентите.
3/ ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА, които НЕ ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ, по-известни като КУХИ ФИРМИ.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

След като се самоинтервюирах, бих могъл да си позволя и два въпроса:

1. ВЪЗМОЖНО ЛИ Е МЕДИИТЕ ДА НЕ СЕ ОБОГАТЯВАТ ЗА СМЕТКА НА ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ РЕКЛАМА ?

2. ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ИНСТИТУЦИИТЕ ДА ЗАБРАНЯТ ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИТЕ?

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Сродни публикации

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов Приятели, Ние сме тук за да поискаме както обществената,…
Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Изх. № 0020/25.11.2019 г.               ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,        ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ        И…
З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З  А  К  О  Н  За изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн.,…
Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р…