Busworld International и Bus & Truck Expo започват сътрудничество през 2015 г. в Пекин, Китай

Busworld International и Bus & Truck Expo започват сътрудничество през 2015 г. в Пекин, Китай

CIMG2614 CIMG2732 CIMG2733 CIMG2735 CIMG2792 CIMG3022 CIMG3040

Busworld International и Bus & Truck Expo с удоволствие съобщават, че Busworld China ще си партнира с Bus & Truck Expo на изложението между 11-ти до 13-ти май 2015 г., което ще се проведе в Китайския национален конгресен център (CNCC) в Пекин, Китай.

След цялостно изследване на пазара за градски и туристически автобуси в Китай, Busworld International достигна до извода, че независимо от факта, че марката Busworld е все още много силна и уважавана в Китай, пазарът за градски и туристически автобуси в Китай е наситен.

Тъй като цел на Busworld International е да бъдат световният насърчител на сектора на градските и туристическите автобуси, както и на международния обмен на знания за тази индустрия, те нямаха намерение да напускат най-голямата страна в света що се отнася до градските и туристическите автобуси.

Решението беше очевидно: сътрудничество между изложенията, като всяка страна играе различна роля и своите допълващи се силни страни.

Силата на Bus & Truck Expo е в техните здрави корени в китайския сектор на търговските изложения, като са подкрепяни от правителството и събират всички важни производители на градски и туристически автобуси в Китай. Те също търсеха партньор, който до усили раздела за градски и туристически автобуси на тяхното изложение.

От своя страна, Busworld International разполага с много силна международна мрежа от потенциални изложители и посетители и с добри взаимоотношения с пресата. А със своята Академия, със световната си платформа от знания, посветена на аспектите на устойчивостта, безопасността и комфорта в индустрията на градските и туристически автобуси, Busworld International ще организира интересни семинари, които ще придадат ново, допълнително измерение на Bus and Truck Expo.

Сподели:

Сродни публикации

Какво да правите при отменен полет

Какво да правите при отменен полет

Отмениха полета ви преди повече от година? Запитвания и жалби, свързани с отменени преди месеци…
Цифровият сертификат на ЕС за COVID влиза в сила в ЕС

Цифровият сертификат на ЕС за COVID влиза в сила в ЕС

Цифровият сертификат на ЕС за COVID влиза в сила в ЕС Регламентът на ЕС относно…
Конференция Безопасно превозно средство – безопасност на пътниците

Конференция Безопасно превозно средство – безопасност на пътниците

Лицата, свързани с конференцията „Безопасно превозно средство – безопасност на пътниците“, си поставиха нова цел…
Писмо до министър Тодоров за проверките на нерегламентираните превози

Писмо до министър Тодоров за проверките на нерегламентираните превози

Изх.016/21.06.2021г. ДО Г-Н ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,…