T-Systems внасят иновации и визионерство в България

T-Systems внасят иновации и визионерство в България

T-Systems внасят иновации и визионерство в България

Едно интервю на Иван Димитров с г-н Пламен Тютюнков – Мениджър продажби, публичен-сектор и здравеопазване на T-Systems.

Пламен Тютюнков
Пламен Тютюнков

Здравейте г-н Тютюнков, бихте ли представили компанията T-Systems и нейните цели на българския пазар?

Пламен Тютюнков: T-Systems Унгария е част от Дойче Телеком Груп.
T-Systems предлага бизнес услуги, като се концентрира върху развитието на два основни центъра на компетентност – транспорт и здравеопазване. Именно това са и основните дейности, които компанията развива и управлява и на територията на Унгария, а аз конкретно отговарям за развитието на търговската дейност в България.
В момента T-Systems е насочила своето внимание основно върху две държави, едната е Иран, а другата е България. Това е така, тъй като и в двете страни няма представителство на Дойче Телеком Груп на пазара на мобилните и телекомуникационните услуги, но от друга страна, точно поради тази причина, предизвикателството да се изпълняват основните дейности на T-Systems тук е малко по-голямо.

Г-н Тютюнков, преди да преминем към основната тема на нашият разговор – интелигентните системи в транспорта, може би ще ни запознаете в най-общи линии за дейността на T-Systems в сферата на здравеопазването?

Пламен Тютюнков: Разработили сме един страхотен продукт, който вече е на пазара от над петнадесет години. Това е болнична информационна система, която цели подпомагането на професионалистите на всички нива в сферата на здравеопазването. Информационната система включва набирането на цялата възможна информация на всеки етап от лечението на даден пациент: от пациента, администратора, медицинската сестра, която извършва манипулациите по самото лечение, диагнозата и предписанията на лекуващия лекар, ангажиментите на мениджъра, който отговаря за отчетността към държавата, към здравната каса, към частни осигурителни фондове и т.н. Чрез събирането на цялата тази съвкупност от данни ние направихме система, която на всеки един етап, може да помогне на всеки от участниците по веригата да вземе най-правилното решение. Важното за една болница при внедряването на тази информационна система е, че тя води до по-качествено лечение, което няма да позволи изписването на не излекуван пациент или предписването на не съвместимо лекарство, предписано от друго отделение на болницата, като ще позволи осъществяването на комплексно лечение, водещо до пълно оздравяване на пациента.
Над триста човека в развойния център на T-Systems непрекъснато работят по поддръжката и подобряването на здравната информационна система, защото компанията държи да има сто процентова гаранция, че в процеса на лечение няма да бъде допусната каквато и да било грешка.
Информационната система вече е преведена на български език и е в процес на демонстрации, а в третата четвърт на тази година ще бъде осъществено и първото й практическо прилагане, като нейното пълноценно използване остава да бъде и законово регламентирано.

Г-н Тютюнков, по отношение на интелигентните системи в транспорта споменахте, че T-Systems работи в няколко направления, какво имахте предвид?

Пламен Тютюнков: В сферата на интелигентните системи в транспорта освен основният ни приоритет – изграждането и управлението на системи за събиране на пътни такси (Toll Collect System), успешно развиваме и оперираме градски велосипедни паркове и системи – така наречените сити-байк. Сити-байка включва цялостна софтуерна и хардуерна поддръжка и управление на велосипедния парк: проучване на територията и изграждане на велосипедни станции/гардероби, съобразно нуждите на гражданите, оборудването им със системи за отчитане на времето и таксуване, както и с необходимия брой велосипеди, осъществяване на непрекъснат мониторинг и управление.
Велосипедите под наем, които оперираме в Унгария, Будапеща в момента са над 1.150, разположени са в 93 станции за наемане и връщане на тези велосипеди.
Сити-байк системата ни е изградена с най-модерни технологии и съответни мобилни приложения – заплащане по Интернет, проследяване на велосипедите и др.
Специално държа да отбележа, че от месец ноември 2015 година, разработихме и пуснахме в експлоатация нашият нов електрически велосипед, който беше проектиран и създаден и с оглед експанзията ни на българския пазар, като при конструирането бе отчетен по-разнообразният терен на българските градове. За нас беше изключително важно да започнем да предлагаме велосипедите с електрическо подпомагане преди да стъпим на българския пазар, тъй като нашата сити-байк система е изцяло насочена към предлагането на възможно най-качествената услуга, съобразена с местните дадености.
Велосипедите, които предлагаме са наистина уникални, защото освен че са електрически, те са и с по-нестандартен дизайн, което изключва тяхната кражба, а освен това разполагат и със система за проследяване, което освен срещу кражба е и още една предпоставка за гарантиране сигурността на потребителите. Като показателен пример мога да дам следната статистика: в Унгария от 1.150 велосипеда имахме само един откраднат, който по-късно също беше намерен.

В България вече има няколко града с велосипеди под наем, къде да Ви очакваме?

Пламен Тютюнков: Водим интензивни разговори със Столична община, така че се надявам в най-скоро време да видите нашите велосипеди на територията на гр. София. Това че в Унгария изградихме най-модерната такава система, с изключително високи изисквания, както и благодарение на опита, който придобихме, плюс разработеният електрически велосипед, означава, че можем да предложим на България най-доброто от всичко съществуващо в Европа до момента.
Същевременно, вече има изградена и подходяща инфраструктура – вело-алеи, което аз, като запален велосипедист, високо оценявам. От друга страна от година на година се повишава и културата на участниците в движението и отношението на шофьорите към велосипедистите става все по-добро.
Във връзка с по-горе казаното, паралелно ние извършваме и собствени проучвания, като все още не разполагам с крайните данни, но вече мога да споделя, че за наша най-голяма изненада се оказа, че студеното време не спира колоездачите.
Както споменах, цялата услуга ще е много добре обезпечена информационно и софтуерно, всеки потребител ще има възможност да се информира на началната станцията или от мобилното ни приложение, че първите 30 минути са му безплатни, както и да види къде са останалите станции/гардероби, където може да остави велосипеда.
Станциите ще бъдат изцяло съобразени с нуждите на хората – с нощния живот на града, с офис сградите и жилищните квартали, както и с останалите елементи на градския транспорт на град София.

Г-н Тютюнков, нека сега се върнем към основната тема на нашия разговор – системата за събиране на пътни такси (Toll Collect System), какво според Вас налага нейното въвеждане?

Пламен Тютюнков: Според мен въвеждането на система за събиране на пътни такси в България се налага основно поради две причини.
Едната е, защото европейските средства, предвидени за изграждане на пътната инфраструктура са усвоени или разпределени, а отпускането на пари за поддръжка на изградените съоръжения Европейският съюз не дава.
Втората, но не по-маловажна причина е, че всеки трябва да плаща само за това, което ползва. В момента всички ние, които живеем в тази държава, плащаме за поддръжка на пътната мрежа, дори когато нямаме автомобил, дори когато някой живее в село без асфалтирана улица, от данъка който той плаща, парите отиват за поддръжка на пътната мрежа. Същото в момента е и с купуването на винетка – може да ползвате веднъж месечно или дори по-рядко магистрала, а някой със същата тази винетка ежедневно или 12 пъти в месеца да пътува до Бургас!?! Именно тук идва и ролята на ТОЛ системата – тези, които най-много ползват инфраструктурата да плащат и най-много, това се отнася най-вече за тежкотоварните автомобили и автобусите, които рушат инфраструктурата най-много.
Разбира се, въвеждането на ТОЛ система има и други предимства за водачите, например: при блокиране на границите, съответните транспортни средства няма да се налага да бъдат глобявани, заради изтичане срока на винетката, както е по закон в момента, т. е. с въвеждането на ТОЛ система всеки ще плаща според това, което ползва.

В случай, че страната ни реши да премине към въвеждането на системата за събиране на пътни такси (Toll Collect System), Вие какво бихте препоръчали?

Пламен Тютюнков: На първо място трябва да видим какви са наличните възможности за заплащане на TOL такса. Единият вариант е изминатия път да бъде отчитан на сегменти, в началото и в края на които да бъдат изградени пунктове, на които било чрез билет или друг вид система за отчитане да се заплащат съответните такси. Другият е този, който се прилага в Германия, посредством поставянето на отчитащо устройство (On Board Unit) – това е системата, която предлагаме и ние и смятаме, че е по-удобна. Навремето в Германия се проведе много голяма дискусия с участието на превозвачи, какво би ги притеснило, като изключим плащането, ако с тях има устройство, което ще засича, къде се намират и колко километра са изминали. Тяхното притеснение беше, че те не желаят да си разкрият бизнеса – от къде до къде, как, кога и за кого извършват превоза. Именно за това при отчитащите устройства (On Board Units), които се ползват в Германия, от всички данни които постъпват в устройството до централата се подават само данните необходими за фактуриране на изминатото разстояние.
Наличието на отчитащо устройство (On Board Unit) има и други предимства, самото устройство има възможност да разпечатва на хартия тестове и отчети, които биха били от полза при смяната на водачите на едно превозно средство. Освен това, ако случайно поради някаква причина отчитащото устройство остане извън обхват, то продължава да отчита движението на съответното превозно средство и при първа възможност, в момента в който влезе в обхват, изпраща събраната информация.
Другият важен момент, който трябва да бъде решен е къде точно ще се поставят или зареждат отчитащите устройства (On Board Units). Това е изключително важен въпрос, който обаче държавата трябва да реши по най-добрия начин.
Проблем за водачите се явяват и многобройните устройства в кабината, които те дори нямат възможност да захранят с електричество – мобилни телефони, навигации, устройства на компанията за управление на автопарка (Fleet Management) и т.н., ако към тях се прибави и поставянето на отчитащо устройство (On Board Unit), то устройствата в кабината стават прекалено много. Точно поради тази причина, ако съответната компания разполага със съвместимо устройство, ние предлагаме възможността директно на него да бъде инсталиран нашият софтуер.

Какви други проблеми виждате пред въвеждането на системата за събиране на пътни такси (Toll Collect System)?

Пламен Тютюнков: Много е важно самите потребители да бъдат попитани, кое за тях би било най-удобно и какво е тяхното мнение по въпроса. Ето защо е редно да се проведе едно обществено обсъждане с участието на всички заинтересовани лица, посредством което да се реши кои участници в движението ще бъдат обхванати от ТОЛ системата – дали само товарният автомобилен транспорт, дали товарният и автобусен пътнически транспорт или ще важи за всички автомобили, автобуси и камиони, какъв тонаж на автомобилите ще обхваща и т.н.
В Унгария например ТОЛ системата е въведена само за товарния автомобилен транспорт, а автобусите са изключени.
Обществено обсъждане е необходимо, тъй като въвеждането на ТОЛ системата изисква и извършването на доста законови промени, като например кой освен полицията и изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще може да спира автобусите и камионите и да проверява за наличието на коректно работещо отчитащо устройство (On Board Unit).
Между другото изискването за извършване на законови промени е отбелязно и в препоръките на Световната банка, което съвпада и с политическата воля за запълване на дупката в бюджета за поддръжка на пътната мрежа. Все пак регламентирането на начина за събиране на такси веднъж се въвежда в една държава, следователно трябва да бъде много добре обмислено, за да бъде решението устойчиво във времето, тъй като промените в регламентацията също ще бъдат много сложни.
Също така при въвеждането на системата за събиране на пътни такси, правителството би могло да помисли за приемането на механизми, които да компенсират българските превозвачи, но това трябва да бъде много добре подготвено, за да не наруши основните принципи на Европейския съюз, но все пак има държави, които са намерили начин. Добър пример за това е Словакия, месните превозвачи плащат същата сума като чуждестранните, но държавата е намерила друг начин да ги субсидира, така че те да са по-конкурентноспособни.
В крайна сметка бих казал, че всички превозвачи ще имат полза от въвеждането на системата за събиране на пътни такси, тъй като таксата ще се компенсира от значителното намаляване на експлоатационните разходи, в резултат на по-добрите пътища:намалена амортизация, по-малко разходи за сервиз и престой, по-малък брак на стоката и др.

В случай, че T-Systems бъде избрана за изпълнител и оператор на системата за събиране на пътни такси, за колко време бихте могли да изградите една работеща система?

Пламен Тютюнков: T-Systems предлага сателитно базирана система – отчитащите устройства (On Board Units) осъществяват сателитна връзка и предават данни за изминатото разстояние. Принципът е същия, както при телефоните – в устройството има поставена карта, която проверява дали пътят, по който се движите в момента е платен и каква сума трябва да се плати, като в края на този процес устройството генерира крайната фактурирана стойност.
Тази система е отлично работеща и ние имаме възможност да я демонстрираме на живо на всички желаещи, тъй като разполагаме с тестов 18-местен микробус, на който тя е инсталирана и можем да покажем в реално време как работи системата. В буса е монтирано отчитащо устройство (On Board Unit), като за целта на демонстрацията, за по-добра визуализdция, всички данни се изписват на монтирания екран. Системата работи отлично и можем още утре да я покажем на всеки желаещ.
Точно поради това, че системата е сателитно базирана, ние образно казано, може да изградим работеща система от днес за утре. За успешното изграждане на системата, обаче трябва да има контролни пунктове, на които дадено превозно средство да може да бъде извадено от движението, за да се провери отчитащо устройство (On Board Unit) и ако не, да бъде санкционирано по съответния начин. Самото техническо изграждане и въвеждане в експлоатация на системата е шест месеца – от вземането на решението до изграждането на работеща система.

Следователно системата, която T-Systems предлага не разчита на почти никаква инфраструктура, защото е изцяло сателитно базирана, а инфраструктурата, която трябва да се изгради е свързана с осъществяване на контрол от българска страна?

Пламен Тютюнков: Точно така, а начинът на осъществяването на контрол е едно от нещата, които трябва да се реши още в самото начало. България има прекрасна Автомобилна администрация, която разполага със служители, регионални подразделения, автомобили оборудвани с Интернет връзка, камери и т. н. При наличието на този ресурс ние от T-Systems веднага можем да дадем съвет как, в рамките на съществуващата институция, да се въведе система за ефективен контрол.
Общо взето контролните проверки могат да се осъществят по два начина, но и в двата случая ще е необходимо да се изпълнят технически изисквания, които ще отнемат време.
Единият начин е контрол с камери, които да разпознават регистрационните номера на камионите и от там да се прави проверка дали към този номер е свързано отчитащо устройство. Поради това, че камионите по магистралите се движат много близо един до друг, този метод не е много надежден, тъй като не винаги има видимост към техните регистрационни табели.
Другият начин е чрез Ен Еф Си (NFC) технология, просто да се постави рамка, която веднага ще отчита кой камион разполага с отчитащо устройство.
И в двата случая след това се подава сигнал към българския контролен орган, за да може съответният камион да бъде изваден от движението и проверен. Именно връзката между нашата система и контролният орган ще отнеме време да бъде изградена. Точно това препоръчва и Световната банка да се избере фирма, която да изгради и оперира системата за събиране на пътни такси, а вече санкционирането и събирането на глобите трябва да е ангажимент на държавата.

Г-н Тютюнков, бихте ли изброили какви са според Вас предимствата на сателитно базираната системата за събиране на пътни такси?

Пламен Тютюнков: На първо място въвеждането на тази система ще повиши приходите и то на принципа „плащаш само за това, което ползваш“, което ще допринесе за много по-добрата поддръжка на пътната мрежа.
Сателитно базираната система за събиране на пътни такси е особено подходяща за особеностите на българската територия, тъй като ще позволи бързо да бъде покрита цялата територия на страната с минимални разходи и възможно най-бързо ще се гарантират свежи приходи в държавната хазна за поддръжка на пътищата.
Не бива да се подценява и въпросът за сигурността, както се видя от нашия опит при изграждането на системата в Белгия, това е въпрос от особена важност в контекста на съвременните предизвикателства пред сигурността на гражданите.
Посредством предлаганата от T-Systems сателитно базирана система се гарантира сигурността на хората и товарите и едновременно с това се защитава търговската и фирмена информация, тъй като се подава само минимално необходимата информация за фактуриране на изминатото разстояние.
Не е за подценяване и факта, че предлаганата от нас система е възможно да бъде интегрирана в устройствата за управление на автопарка на големите компании, като за целта ние предоставяме нашия софтуер, който да бъде инсталиран на съответното устройство, което ще спести разходи на компаниите.
Положителното от въвеждането на такъв вид система за събиране на пътни такси е, че България, като част от Европейския съюз, ще спази принципите за свободно придвижване на хора и стоки, а и ще намали времето за престой на границата, тъй като няма да има нужда да се закупува винетка.
Както казах, ние разполагаме с оборудван демострационен микробус, в който можем да покажем и да демонстрираме на живо работещата система, като в реално време ще покажем предимствата на нашия продукт, пред всички заинтересовани лица и професионалисти от бранша, които пожелаят да вземат участие.

Г-н Тютюнков, благодаря за Вашата отзивчивост и отделеното време, споделихте някои изключително интересни и перспективни технологии и системи, които се надявам съвсем скоро всички да можем да ползваме!
Желая Ви успех в развитието на дейността и реализацията на проекти в България!

Пламен Тютюнков: И аз благодаря за дадената възможност да споделя какви са основните дейности на компанията T-Systems. В случай, че проявявате интерес при наши бъдещи срещи бих могъл да Ви разкажа по-подробно за проектите, които изпълнява и оперира компанията, като например системата за събиране на пътни такси на Белгия, проектирането и изграждането на интермодалния пътнически терминал в Кечкемет и др.
Успех и на списание „Автобуси и микробуси“!

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Ваксинации в автобус – първия професионален мобилен ваксинационен кабинет

Ваксинации в автобус – първия професионален мобилен ваксинационен кабинет

Ваксинации в първия професионален мобилен ваксинационен кабинет – професионално оборудван автобус В София вече ще…
Предложения от КАП към Министерство на транспорта

Предложения от КАП към Министерство на транспорта

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,        Във връзка с възстановяването на сектора, предлагаме да бъдат предприети…
Мобилен ваксинационен кабинет – Прессъобщение

Мобилен ваксинационен кабинет – Прессъобщение

Здравейте колеги, Информирам Ви, че на 15 юни 2021г. /вторник/, в 10.00 часа пред сградата…
20 премиери в тежката автомобилна индустрия на TRUCK EXPO 2021

20 премиери в тежката автомобилна индустрия на TRUCK EXPO 2021

20 премиери в тежката автомобилна индустрия представя TRUCK EXPO 2021 в Пловдив Най-големите, най-ефективните, безопасни и…