Проект на Наредба за детските и ученическите пътувания с обща цена излезе за Обществено обсъждане

Проект на Наредба за детските и ученическите пътувания с обща цена излезе за Обществено обсъждане

Уважаеми Госпожи и Господа,

След три години мъка и 6 срещи на заинтересовани страни, излезе Проекта на „Наредба за детските и ученическите пътувания с обща цена, инициирани от детските градини, училищата или центровете за подкрепа за личностно развитие“. Следва 14 дни обществено обсъждане на сайтовете на МОН и М-во на туризма.

В този срок може да направите още предложения и Наредбата ще бъде подписана от двамата министри, след което ще бъде дадена на Министерски съвет за одобрение и подписване. След това, ако превоза на деца е до 24 часа, ще ги превозвате по Наредба 2 на МОН а ако превоза на деца е над 24 часа, ще ги превозвате по Наредбата на М-ва на туризма.

Във връзка със забраната за превоза на деца в тъмната част на денонощието има разбиране от двете министерства които обещаха след излизане на Наредбата да подхванат инициатива за промяна на Закона за туризма, Закона за автомобилните превози и ЗДвП. Чакаме и Наредба 33 да излезе за Обществено обсъждане, която вече 2 месеца е при юристите на ИА“ АА.

С Уважение,

Симеон Милушев

Проект на Наредба за детските и ученическите пътувания с обща цена

proekt_naredba_detski_uchenicheski_patuvania_15.08

Свали като ПДФ

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Сродни публикации

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов Приятели, Ние сме тук за да поискаме както обществената,…
Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Изх. № 0020/25.11.2019 г.               ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,        ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ        И…
З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З  А  К  О  Н  За изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн.,…
Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р…