Van Hool N.V – споразумение за грант за  21 автобуса с горивни клетки

Van Hool N.V – споразумение за грант за 21 автобуса с горивни клетки

Van Hool N.V. подписа със Съвместното начинание за водородни горивни клетки на ЕС споразумение за грант за разполагането на 21 автобуса с горивни клетки в Европа като част от програмата 3Emotion.
Фирмите Ballard и Van Hool, които са партньори в разполагането в Европа на многобройни автобуси с горивни клетки, са в процес на финализиране на договор за доставка на оборудване (ДДО) за доставянето от Ballard на 21 модула от следващо поколение с енергия от горивни клетки. От Ballard очакват да получат поръчки за закупуване в рамките на ДДО, което ще доведе до доставката на тези модули с горивни клетки за Van Hool през 2015-та е 2016-та година.
Съвместното начинание за водородни горивни клетки на ЕС е публично-частно партньорство, подпомагащо изследванията, технологическите разработки и демонстрационните дейности в областта на технологиите за горивни клетки и водородна енергия, като чрез механизъм на споделяне на разходите осигурява субсидии на отговаращи на изискванията проекти. Съгласно Рамка FP7 Европейската комисия и индустрията заделиха по 470 милиона евро за финансиране на изследователската дейност в областта на горивните клетки и водорода, както и на демонстрациите през периода 2008-14 година.

Следващата програма Horizon 2020 продължава тази инициатива с нарастващ бюджет от 700 милиона евро, включително участие на индустрията с 50% в разходите.

Сподели:

Сродни публикации

Какво да правите при отменен полет

Какво да правите при отменен полет

Отмениха полета ви преди повече от година? Запитвания и жалби, свързани с отменени преди месеци…
Цифровият сертификат на ЕС за COVID влиза в сила в ЕС

Цифровият сертификат на ЕС за COVID влиза в сила в ЕС

Цифровият сертификат на ЕС за COVID влиза в сила в ЕС Регламентът на ЕС относно…
Писмо до министър Тодоров за проверките на нерегламентираните превози

Писмо до министър Тодоров за проверките на нерегламентираните превози

Изх.016/21.06.2021г. ДО Г-Н ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,…
Стартираха проверки за нерегламентиран превоз на пътници

Стартираха проверки за нерегламентиран превоз на пътници

Стартираха разпоредените от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров специализирани проверки за…