Съюз на международните превозвачи – Декларация

Съюз на международните превозвачи – Декларация

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Съюз на международните превозвачи

  Съюзът на международните превозвачи изразява категоричната си позиция против липсата на решение от страна на Агенция „Митници” по отношение на проблема за продължаващия вече няколко години неосигурен свободен достъп за товарни автомобили до митница „Пловдив”.

Съюзът на международните превозвачи, като най-голямата транспортна браншова организация на територията на Република България, защитава правата и законните интереси на българските превозвачи, упражняващи дейност по международен автомобилен превоз на товари. В това си качество, съюзът винаги се е стремял към диалогичност, откритост и честност в отношенията си с държавните институции.

Въпреки осъществявните неколкократни срещи между Съюза на международните превозвачи и ръководството на Агенцията, проблемът за продължаващите нарушения на правата на превозвачите, които заплащат такси на частно лице, през имота на което да преминават, за да могат да бъдат допуснати до митница „Пловдив”, така и не беше решен от Агенцията до настоящия момент.

В свой доклад от 2012 г. Европейската комисия е отправила препоръки да бъде преустановено събирането на такси за преминаване и да бъде осигурен свободен достъп до учреждението На практика, обаче, се оказва, че моторните превозни средства, подлежащи на митнически контрол, нямат осигурен пряк и свободен достъп до входовете на митницата. Това очевидно е в разрез с разпоредбите на Конституцията, която в чл. 18, ал. 6 гарантира управлението и стопанисването на държавните имоти в интерес на гражданите и обществото.

Уведомяваме Ви, че липсата на резултат от двустранните преговори, както и продължителното неглижиране на проблема от страна на Агенция „Митници”, са причина за предстоящото предприемане на протестни действия пред административната сграда на митница „Пловдив”, считано от 20.06.2016 г. При протестните действия може да се стигне до затрудняване на достъпа до митницата.

  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Сродни публикации

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов Приятели, Ние сме тук за да поискаме както обществената,…
Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Изх. № 0020/25.11.2019 г.               ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,        ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ        И…
З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З  А  К  О  Н  За изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн.,…
Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р…