Писмо до Министър Росен Желязков

Писмо до Министър Росен Желязков

Изх. № 013/19.04.2019 г. ДО

Г-Н  РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ

ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

 

Уважаеми Господин Желязков,

    С наше писмо Ваш вх.№ 15-00-62 от 02.04.2019г. Ви уведомихме, че сформираната със Заповед № РД-08-111/06.03.2019г. работна група, която следва да изготви проекти за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, Наредба № 2 от 2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите е изцяло непродуктивна, с изчерпано доверие от страна на автобусния бранш, в лицето на Конфедерация на автобусните превозвачи, и в този си състав не е в състояние да изпълни заложените от Министър-председателя, Министъра на финансите и Министъра на транспорта изисквания за промяна в нормативната база. Срокът за изпълнение на възложената задача относно промяна в Закона за автомобилните превози изтече на  15.04.2019г.

    На проведените две заседания на назначената комисия тенденциозно не бяха включени предложенията на Конфедерация на автобусните превозвачи. На г-н Дамян Войновски, заместник-изпълнителен директор на ИА”АА и заместник-председател на работната група, беше възложено да изготви консолидиран проект, отразяваш всички предложения за промени в закона. Вместо това на комисията беше представена слабо редактирана версия на Закона за автомобилната камара. Това действие беше възприето от участниците в комисията от неправителствения сектор, като груб лобизъм и саботиране на изричните нареждания на държавното ръководство и политическото ръководство на Министерство на транспорта. Като изразихме това становище, ние, представителите на Конфедерация на автобусните превозвачи напуснахме заседанието на комисията, след като установихме идентичност във вижданията ни със Сдружението на Общините, че тя е непродуктивна.

     Уважаеми господин Желязков,

     Като се стремим към изпълнение на договореностите, постегнати с държавното ръководство, в лицето на Министър-председателя на Р България, Министъра на финансите и и Вас, настояваме:

1.Проекто-законът, подготвен за внасяне в МС, а чрез него и в НС, да бъде изготвен съгласно постигнатите договорености и указанията, дадени от политическото ръководство на страната.

  1. Да бъдат извършени действия по реално реформиране на ИА”АА”, с поемане на персонална отговорност от страна на ръководните служители, довели до настоящото състояние на недопустим саботаж на политическите решения, създаващ предпоставки за нарушаване на социалния мир.
  2. Практиката на ИА”АА” генерираща непрекъснати корупционни скандали, водеща до показни арести на нейни служители, и застрашаваща социалния мир в бранша показва , че агенцията системно не е способна да изпълнява адекватно контролни функции. Във връзка с това настояваме при действията по реформиране на ИА”АА” контролните функции да бъдат иззети и предадени на институции, притежаващи нужния институционален експертен и морален капацитет.

      Уважаеми господин Желязков,

     В изпълнение на решенията на общото събрание на Конфедерация на автобусните превозвачи, Ви напомняме, че срокът за решаване на поставените с настоящото писмо проблеми беше фиксиран на 30.06.2019г.

    След него би влязло в сила решение на общо събрание за организиране на мащабен протест, който би означавал, провал на преговорите с правителството, за които има изразена политическа воля от двете страни и който е умишлено саботиран от представителите на ИА”АА”.

                                                            С УВАЖЕНИЕ,

МАГДАЛЕНА МИЛТЕНОВА

Председател на КАП

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Irizar e-mobile представя своите решения за електромобилност на изложението по транспорт в Нант, Франция

Irizar e-mobile представя своите решения за електромобилност на изложението по транспорт в Нант, Франция

Irizar e-mobile представя своите решения за електромобилност на изложението по транспорт в Нант, Франция Интероперативни…
Van Hool с 3 премиери на BUSWORLD EUROPE 2019

Van Hool с 3 премиери на BUSWORLD EUROPE 2019

Van Hool с 3 премиери на BUSWORLD EUROPE 2019  Van Hool ще представи 3 световни…
Tribus на Busworld Europe в Брюксел

Tribus на Busworld Europe в Брюксел

Tribus на Busworld Europe в Брюксел Холандската компания Tribus ще представи на Busworld 2019 няколко…
Карсан сключва нова сделка за стратегическо партньорство във Франция

Карсан сключва нова сделка за стратегическо партньорство във Франция

Карсан сключва нова сделка за стратегическо партньорство във Франция! Карсан става 50-процентов акционер на HCI,…