ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ ЕООД – гр. ГАБРОВО

ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ ЕООД – гр. ГАБРОВО

„Общински пътнически транспорт” ЕООД гр. Габрово е регистрирано по ТЗ дружество с ограничена отговорност – 100% общинска собственост. Предметът на дейност е: „Автомобилни и пътнически превози в страната и чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, товаро- разтоварна и спедиторска дейност, подготовка и квалификация на кадри, отдаване под наем на МПС и всяка друга дейност незабранена със закон”. Дружеството е лицензиран превозвач съгласно изискванията на Наредба № 33/1999 г. на МТС с лицензия № 00230/25.04.2010 г.

Транспортното обслужване в града, района на селищната система и страната се извършва по схема, която включва:
– вътрешноградски автобусен и тролейбусен транспорт;
– междуселищен транспорт на територията на Общината;
– междуобщински автобусен транспорт на територията на Област Габрово;
– междуградски автобусен транспорт по републиканската транспортна схема. Освен договорираните с Община Габрово превози по утвърдените транспортни схеми, дружеството извършва „случайни” и „специализирани” превози в страната. Фирмата разполага с гараж, добре оборудван и много добре поддържан сервиз за отремонтиране на автопарка, собствена бензиностанция и автогара, отговаряща на изискванията за комфортно обслужване на пътниците.
За вътрешноградски превози- 53 бр. превозни средства, в това число:
– тролейбуси – 13 бр.
– автобуси – 40 бр. от тях:
* съчленени – 4 бр.
* соло – 36 броя, от които 15 броя са до 15 места.
За междуселищни превози – 25 бр. автобуси.

5300 Габрово, ул. ”Стефан Караджа” №2
066/804 400
www.optgabrovo.tk/
E-mail адрес: opt_site©abv.bg

Сподели:

Сродни публикации

Ваканция ООД, София

Фирма „Ваканция“ предлага автобуси под наем, брандиране на открит и двуетажен автобус, наем на открит…

Цветина – Цветан Тодоров ЕТ

Наложена фирма в България за автобусни превози в страната и чужбина, която притежава собствен автопарк…

Перота Холдинг ООД

„Перота Холдинг“ ООД е успешна фирма за туристически транспорт, основана през 1995 г., като основна…

Олмена ООД

Фирма ОЛМЕНА ООД е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията – гр.София, към…