Олмена ООД

Фирма ОЛМЕНА ООД е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията – гр.София, към Министерство на правосъдието, Създадена е през 2001г. – дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление в гр.Кърджали. Фирмата е лицензирана с лиценз №02354 на МИНИСТЕРСТВОТО на ТРАНСПОРТА за превоз на пътници в страната и лиценз №0706 на МИНИСТЕРСТВОТО на ТРАНСПОРТА за международен автомобилен превоз на пътници с автобус.ОЛМЕНА – ООД работи с 24 автобуса, от които 3 нови микробуса по 20 места.
ОЛМЕНА – ООД обслужва следните автобусни линии:
1. Момчилград-Кърджали-София с час на тръгване от Момчилград в 05:00ч. и с час на тръгване от София в 10:30ч. Изпълнява се всеки ден.
2. Крумовград-Момчилград-Кърджали-София с час на тръгване от Крумовград в 05:00ч. и с час на тръгване от София в 15:00ч. Изпълнява се в делнични дни.
3. Кърджали-Асеновград-Пловдив с час на тръгване от Кърджали в 06:30ч. и с час на тръгване от Пловдив в 12:00ч. Изпълнява се всеки ден.
4. Кърджали-Ардино /през Мадан/-Смолян с час на тръгване от Кърджали в 08:30ч. и с час на тръгване от Смолян в 13:30ч., през Мадан в 14:00ч. Изпълнява се всеки ден.
5. Кърджали-Момчилград-Подкова-Кирково-Златоград с час на тръгване от Кърджали в 08:30ч. и с час на тръгване от Златоград в 12:15ч. Изпълнява се всеки ден.
6. Кърджали-Момчилград-Подкова-Кирково-Златоград с час на тръгване от Кърджали в 11:05ч. и с час на тръгване от Златоград в 16:00ч. Изпълнява се всеки ден.
7. Кърджали-Ардино-Баните-Петково-Славейно с час на тръгване от Кърджали в 11:30ч. и с час на тръгване от Славейно в 14:30ч. Изпълнява се в петък и неделя.
8. Сезонна линия: Кърджали-Ардино-Баните с часове на тръгване от Кърджали в 08:30ч. и в 11:30ч. и с часове на тръгване от Баните в 11:30ч. и в 15:30ч. Изпълнява се от 01.05. до 30.09.
9. Кърджали – Ардино с часове на тръгване от Кърджали в 07:30ч., 08:30ч., 09:30ч., 14:00ч. и 15:00ч. и с часове на тръгване от Ардино в 09:30ч., 11:30ч., 12:30ч., 15:40ч. и 17:00ч. Изпълнява се всеки ден.
10. Кърджали-Кобиляне с час на тръгване от Кърджали в 17:30ч. и с час на тръгване от Кобиляне в 06:00ч. Изпълнява се в делнични дни.
11. Кърджали-Велишане и Стражевци с часове на тръгване от Кърджали в 06:40ч. и в 13:20ч. и с часове на тръгване от Велишане и Стражевци в 07:50ч. и в 14:30ч.

КЪРДЖАЛИ,
бул. България 94
: +359 361 667 45
Мобилен телефон : +359 887 961 213
http://olmena.hit.bg

Сподели:

Сродни публикации

Ваканция ООД, София

Фирма „Ваканция“ предлага автобуси под наем, брандиране на открит и двуетажен автобус, наем на открит…

Цветина – Цветан Тодоров ЕТ

Наложена фирма в България за автобусни превози в страната и чужбина, която притежава собствен автопарк…

Перота Холдинг ООД

„Перота Холдинг“ ООД е успешна фирма за туристически транспорт, основана през 1995 г., като основна…

Кента АД

Акционерно дружество „КЕНТА”АД е създадено през 1962 год. Производствената дейност се развива в две основни…