Обществено обсъждане на процедурата за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване па икономическите последствия от пандемията COVID-19

Обществено обсъждане на процедурата за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване па икономическите последствия от пандемията COVID-19

Адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“№100 Тел.:+359 898 617 897 Email: kap.bg@abv.bg

 

Изх №021/26.05.2020г.

ДО    УО НА ОПИК

Относно: Обществено обсъждане на процедурата за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване па икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Уважаеми дами и господа.

Във връзка с обществено обсъждане на процедурата за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, от името на „КОНФЕДЕРАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ“ бихме искали да обърнем внимание на следното:

Така заложените условия и критерии за предоставяне на безвъзмездна помощ в размер от 30 000 до 100 000лв на предприятия, които отговарят на изискванията за средно предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия, при реализирани нетни приходи от продажбите за 2019г. в размер на минимум 3 000 000лв. ограничават възможностите за кандидатстване на огромен брой предприятия.

 Изправени сме пред решаването на следния казус: голяма част от фирмите в сектор „Транспорт“ ие могат да кандидатстват по мярката за подкрепа на средни предприятия, поради факта, че не отговарят на изискването за минимален нетен приход от продажби за 2019г.

От друга страна, същите тези фирми не могат да кандидатстват по мярката за малки и микро предприятия, предвид това, че по критерия за брой служители попадат в категорията средни предприятия. Тези предприятия реално се намират в ситуация, при която предложените мерки от страна на правителството за преодоляване на икономическите последствия от кризата с COV1D-19 остават недостъпни за тях.

С оглед на това, до предложените от държавата мерки да имат достъп всички търговски дружества, извършващи обществен превоз на пътници, предлагаме минималният праг на помощта да бъде в размер на 10 000лв., при реализирани нетни приходи от продажби в размер на минимум 1 000 000лв., съобразено с изискването за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 % от нетните приходи от продажби за 2019г„

С уважение:

Магдалена Милтенова

Председател на КАП

26.05.2020г.,  Гр.София

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

VOLVO BUSES с поръчка за 128 хибридни автобуса за Брюксел

VOLVO BUSES с поръчка за 128 хибридни автобуса за Брюксел

VOLVO BUSES с поръчка за 128 хибридни автобуса за Брюксел Brussels STIB-MIVB е направил поръчка…
OMV и Елдрайв стартират партньорство за зарядни станции за електромобили

OMV и Елдрайв стартират партньорство за зарядни станции за електромобили

OMV и Елдрайв стартират партньорство за зарядни станции за електромобили OMV и Елдрайв планират да…
Предложения за минимизиране икономически последствия от COVID-19

Предложения за минимизиране икономически последствия от COVID-19

Изх. № 023/29.05.2020г.                                         ДО Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА Уважаеми…
MPK Poznań поръча 37 електрически автобуса, произведени от Solaris

MPK Poznań поръча 37 електрически автобуса, произведени от Solaris

MPK Poznań поръча 37 електрически автобуса, произведени от Solaris Автобусите с нулеви емисии ще бъдат…