Писмо до министър Желязков и министър Ангелкова от КАП

Писмо до министър Желязков и министър Ангелкова от КАП

Изх. № 018/20.05.2020г.

Адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“№100 Тел.: 4-359 898 617 897 Email: kap.bg@abv.bg

ДО

Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯКОВ МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Г-ЖА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА

Уважаеми господин Желязков,

Уважаема госпожо Ангелкова,

Членовете на „КОНФЕДЕРАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ”, са сериозно притеснени от Заповед № РД-01-272 от 20.05.2020г., т.8, която гласи: „Забранява се провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 /десет/ лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т.5”,

Поради липсата на яснота в текста, дали при организирани туристически пътувания, в автобусите могат да се превозват повече от 10 лица, наши членове са отправили запитвания към съответните РЗИ и отговорът, който са получили е, че забраната по т.8 от Заповедта се отнася и за автобусите, с които се извършва случаен превоз на пътници.

Предвид изказването на министър Ананиев, че към настоящият момент не е забранено извършването на туристически пътувания, и предвид изложеното от министър Желязков становище, че към автобусните превозвачи няма поставени изрични изисквания /освен дезинфекцирането на МПС и носенето на маски/ при извършването на обществен превоз на пътници, същите могат да организират своите пътувания при условията, при които са работили преди пандемията, моля за Вашето съдействие по изясняване на посоченият казус.

Моля да вземете в предвид факта, че автобусите, с които се извършват случайните превози, се предоставят като транспортна услуга на съответните туроператори, които организират пътуването. Имайки предвид, че в Конфедерацията членуват превозвачи, които извършват дейност и като туроператори, следва да се отговори на въпроса, могат ли туроператорите да организират пътувания на повече от 10 лица, имайки предвид разпоредбата на издадената от министър Ананиев заповед.

Моля в рамките на Вашата компетентност и в спешен порядък да предприемете съответните действия по изясняване на казуса с Министерство на здравеопазването, тъй като този въпрос е от изключителна важност за всички превозвачи и туроператори, с оглед предстоящото стартиране на тяхната дейност.

С уважение:

Магдалена Милтенова

Председател на КАП

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Писмо от Конфедерация на автобусните превозвачи

Писмо от Конфедерация на автобусните превозвачи

ДО Г-ЖА ИРЕНА МЛАДЕНОВА – ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПИК ДО Г-ЖА ИЛИЯНА ИЛИЕВА…
Конференция Безопасно превозно средство – безопасност на пътниците

Конференция Безопасно превозно средство – безопасност на пътниците

Лицата, свързани с конференцията „Безопасно превозно средство – безопасност на пътниците“, си поставиха нова цел…
Ваксинации в автобус – първия професионален мобилен ваксинационен кабинет

Ваксинации в автобус – първия професионален мобилен ваксинационен кабинет

Ваксинации в първия професионален мобилен ваксинационен кабинет – професионално оборудван автобус В София вече ще…
Предложения от КАП към Министерство на транспорта

Предложения от КАП към Министерство на транспорта

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,        Във връзка с възстановяването на сектора, предлагаме да бъдат предприети…