Нов Закон за минимално трудово заплащане в Германия

Нов Закон за минимално трудово заплащане в Германия

index German Bundestag, the national Parliament

Отговор на Писмо , подадено от Българска Федерация пътнически транспорт

 

Здравейте г-жо Христова,

от 01.01.2015 в Германия влезе в сила новият закон Mindestlohngesetz, който регламентира минимално почасово възнаграждение на труда в размер на 8,50 Евро/час бруто. Съгласно този закон всички работодатели, без значение германски или чуждестранни, са длъжни да изплащат горе споменатото почасово възнаграждение на своите работници, когато тези бъдат командировани на територията на Германия. В частност за превозвачите това означава, че работодателят дължи на шофьора минималното почасово възнаграждение за всеки изработен час (време на управление на мпс без почивки) от от влизане до напускане на територията на Германия. С оглед на непосредствено последвалия бунт от страна на спедиторския бранш, германският министър на труда и социалната политика г-жа Андреа Налес съобщи официално, че властите ще направят изключение, което все още не е предвидено в закона, за транзитно преминаващи транспортни средства. Под транзитно преминаващи се разбират превози, които преминават през територията на Германия при затворени врати, т.е. без дестинации или престой в Германия. За всички други превози (от и до Германия; каботаж) работодателите от Вашия бранш са длъжни да подготвят, съхраняват и представят за проверка следната документация на немски език:

1. Уведомление към немските митници за командироване на работници на територията на Германия (формуляр 033037b), в което се попълват имената и рожденните дати на командированите работници, както и периода на командировката. Работодателят може да посочи период от 6 месеца и повече от един работник. Формулярът съдържа и две декларации от работодателя, както следва:
а) че се задължава да изплаща минималното възнаграждение от 8,50 Евро бруто за всеки изработен час на територията на Германия;
б) че се задължава да съхранява и предоставя за проверка всички определени от закона документи на немски език (вж. т.2).
Формулярът се изпраща по факс до немските митници преди работникът да е влязъл в Германия.

2. Трудов дневник на работното време на територията на Германия. Съгласно § 17 от закона за минималното заплащане началото и краят на дневното работно време следва да бъдат документирани в 7-дневен срок от приключване на работния ден.

3. Трудов договор.

4. Документ, в който е посочена сумата, дължима за изработените часове на територияте на Германия за календарен месец след осигурителни и данъчни удръжки.

5. Платежен документ, който удостоверява изплатените суми по т.4, датиран не по-късно от последния работен ден на банките в месеца, следващ календарния месец, за който са дължими сумите.

Горе посочената документация се съхранява 2 години на немски език и при поискване се представя на немските власти за проверка. Адресът, на който се съхраняват документите се посочва в уведомителния формуляр от т.1, а протоколът от факса се съхранява като доказателство. За нарушения законът предвижда глоби до 30 000 Евро.

Европейската комисия е започнала процедура по проверка на съответствието на закона с европейските норми. В рамките на тази процедура на немското правителство ще бъде дадена възможност да даде становище, след което комисията ще разгледа случая и ще излезе с решение. Съгласно пресцентъра на комисията, решението се очаква между Април и Юни 2015.

Фирмите, които имат нужда от съдействие по изготвянето на документацията, могат да се свържат с мен на телефон: +49 152 33633020 или имейл: radka.mandilova@googlemail.com. Цената за попълване и изпращане на уведомление е 50 Евро и включва и изготвяне на таблица за нанасяне на работното време. Цените на останалата документация се определят при запитване, тъй като обемът на работа варира.

Надявам се да съм Ви била полезна. Ако имате повече въпроси, обръщайте се по всяко време на горе посочените контакти.
Поздрави
Радка Мандилова

Сподели:

Сродни публикации

Какво да правите при отменен полет

Какво да правите при отменен полет

Отмениха полета ви преди повече от година? Запитвания и жалби, свързани с отменени преди месеци…
Цифровият сертификат на ЕС за COVID влиза в сила в ЕС

Цифровият сертификат на ЕС за COVID влиза в сила в ЕС

Цифровият сертификат на ЕС за COVID влиза в сила в ЕС Регламентът на ЕС относно…
Писмо до министър Тодоров за проверките на нерегламентираните превози

Писмо до министър Тодоров за проверките на нерегламентираните превози

Изх.016/21.06.2021г. ДО Г-Н ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,…
Стартираха проверки за нерегламентиран превоз на пътници

Стартираха проверки за нерегламентиран превоз на пътници

Стартираха разпоредените от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров специализирани проверки за…