Как правителствата в Европа допринасят за оцеляването на автобусния бранш по време на и след кризата COVID-19

Как правителствата в Европа допринасят за оцеляването на автобусния бранш по време на и след кризата COVID-19

Как правителствата в Европа допринасят за оцеляването на автобусния бранш по време на и след кризата COVID-19?

Anna Gronlund – Заместник директор, Федерация Swedish Bus & Coach Вицепрезидент на IRU, Федерацията на автобусните пътувания, Пътнически комитет,    anna.gronlund@transportforetagen.se

ЕВРОПА

Население: 741 милиона (около 11% от световното население)

 • Европейски съюз (EU27)

Системата за обществен транспорт варира в различните държави-членки. Системата за обществен транспорт се управлява при обществен режим ИЛИ операциите с автобуси, специални услуги и железопътни услуги се предлагат на частни оператори изцяло или частично.

Великобритания е най-дерегулираната страна, следвана от скандинавските страни и Холандия.

В някои държави-членки е разрешено да се експлоатират междуградски търговски услуги с автобус, а в някои държави-членки не е разрешено.

Бизнесът с автобуси се управлява предимно от  малки и средни предприятия.  Covid 19 оказа влияние върху ВСИЧКИ европейски страни

MAP OF EUROPE

ШВЕЦИЯ – СТРАНА НА СЕВЕР

Население: 10 милиона

Държава-членка

Региони (20) – органи за обществен транспорт

Шведските общини и региони са основни доставчици на услуги за обществен транспорт и инфраструктура, с изключение на националните пътни и железопътни мрежи.

От 2012 г. пазарът на обществения транспорт е напълно дерегулиран както за влакове, автобуси, така и за туристически автобуси, но повечето от предоставяните услуги все още са данъчно субсидирани с приблизително 50%.

Автобусните услуги се обслужват главно от частни компании на малки и средни предприятия.

ИЗВОД: COVID-19 доведе до 100% спад в туристическия автобусен сектор, 95% спад в междуградските автобусни услуги ,50% спад в планирания автобусен трафик

Въздействие на COVID-19 в Европа

 Трафикът на автобуси е намалял, но варира между различните сегменти в бизнеса и между различните европейски държави

 Чартърните услуги намаляват със 100% в цяла Европа

 • Търговските междуградски автобусни услуги намаляват с 95% в цяла Европа
 • Крайградският и градски автобусен трафик е намалял над 50% в цяла Европа
 • В някои страни градският трафик намалява със 100% поради ограниченията на гражданите да са извън собствените си домове
 • Училищните услуги намаляват с почти 100% в много страни:

НЯМА УСЛУГА, НЯМА ПРИХОДИ

BUSWORLD ACADEMY WEBINAR ON COVID 19

 Но в Швеция училищата все още са отворени, така че тук компаниите все още управляват услугите

Въздействието е свързано не само с намаляването на приходите и допълнителните разходи, необходими за прилагане на мерките за социално дистанциране в транспортните превозни средства и инфраструктурата, но има и потенциално тежки последици за заетостта в сектора на пътническия транспорт.

Примери от Европа

 ШВЕЦИЯ

 • covid-19 доведе до:
 • 100% намаление в сектора на туристическите автобус
 • 95% намаление на междуградските автобусни услуги
 • 50% намаление на автобусния превоз по график
 • Швеция няма драстични мерки, но шведското правителство обяви, че хората нямат право да се срещат на събития с над 50 участници. Но хората все още имат право да използват градския транспорт, да ходят в ресторанти, да отиват в офисите или работните си места, ако компаниите не вземат други решения сами.
 • Автобусният сектор се бори за оцеляване. Няколко компании вече са подали заявления за фалит

 Норвегия

 • За обществения транспорт правителството ще компенсира загубата на приходи от билети (4 седмици)
 • Финансова помощ от страна на правителството за компании с документиран спад на текущия оборот от 30% или повече.

Подкрепата обхваща всички съответни индустрии.

 • Към днешна дата никоя правителствена подкрепа не поддържа минимално предлагане на търговски експресни и летищни маршрути. Обсъжда се.

Дания

 • Финансова подкрепа за компании, които са загубили повече от 40% от бизнеса си в сравнение със същия период на миналата година

Португалия

В предложение, одобрено наскоро от Европейската комисия за Португалия, автобусите са изключени. Разбрахме, че туристическата индустрия е доста добре покрита, но не и свързаният с нея транспорт навсякъде (освен коли под наем).

 • Нуждаем се от подкрепа, тъй като сме част от туристическата екосистема

Предизвикателства: Какво се очаква?

 Краткосрочно

 Финансова подкрепа – оцеляването на малки и средни предприятия е от решаващо значение

 • Наличие на съответното санитарно оборудване и продукти за транспортните оператори за защита на здравето и безопасността на техните служители, както и на пътниците

Дългосрочно – след COVID 19

 Туристически и транспортни сектори – Ще оцелее ли частният бизнес?

Консолидация, по-малко играчи на пазара, по-малко полза за потребителите – това ли ще се случи?

Отношението на хората към пътуванията – хората ще очакват с нетърпение да пътуват или хората ще се страхуват да пътуват и да ходят на ваканционни пътувания и почивки през уикенда?

 Ще се качат ли хората с автобуса или ще предпочетат собствената си кола, когато минат строгите мерки?

Какви ефекти ще се наблюдават върху нашите градове по отношение на околната среда и задръстванията?

 Ако светът ще навлезе в рецесия, ще могат ли правителствата и регионите да  получат мрежа от обществени услуги, която привлича хората да тръгнат с  автобус до тяхната работа и университети?

ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ БОРИМ В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР?

 Пряка подкрепа, особено за малки и средни предприятия в автобусния сектор, които не получават пряка помощ от схемите. Спешно се изисква осигуряване на специални фондове за сектора

 • Индиректната подкрепа, по-специално свързана с отлагането на плащанията по овърдрафт, банкови аванси, заеми, ипотеки и лизингови операции
 • Споразумения с правителствата на национално ниво за компаниите, които извършват градски трафик– поне да се покриват фиксираните разходи
 • Допълнителни схеми за държавна подкрепа за шофьорите и други служители в транспортния сектор, в зависимост от модела за всяка страна
 • Временни промени в законодателството (ата) – например правата на пътниците и обучението на водачите трябва да бъдат гъвкави, тъй като това са извънредни обстоятелства и ситуацията е извън контрола на фирмите – това е непреодолима сила

Със сигурност ще се нуждаем от колективни превози след това

 За да се ограничат социалните, икономическите и финансовите последици, трябва спешно да бъдат приети изключителни мерки, така че секторът да оцелее. Лицата, вземащи решения, трябва да осигурят основна приемственост на услугите за пътнически транспорт, тъй като те са от съществено значение за обществото и икономиката.

 Тези мерки, включително финансовата подкрепа, трябва да бъдат внедрени много бързо в частните транспортни структури за да се гарантира непрекъснатостта на услугите по време на кризата и бързото възобновяване на регулярните действия, след като COVID-19 стане под контрол.

Ние, като сектор трябва да заявим високо, че градският и междуградски транспорт и туристически туризъм са от жизненоважно значение за икономиката и всички мерки за подкрепа биха донесли полза не само на сектора, но и на цялото общество – работни места, растеж и инвестиции.

BUSWORLD ACADEMY WEBINAR ON COVID 19

 

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Busworld Türkiye 2024: Рекордно събитие

Busworld Türkiye 2024: Рекордно събитие Десетото издание на Busworld Türkiye, което се проведе в Истанбул…
Busworld Югоизточна Азия 2024: Триумф на иновациите и работата в мрежа

Busworld Югоизточна Азия 2024: Триумф на иновациите и работата в мрежа

Busworld Югоизточна Азия 2024: Триумф на иновациите и работата в мрежа Busworld с радост съобщава…
Задача номер ЕДНО – сигурността на пътниците

Задача номер ЕДНО – сигурността на пътниците

Задача номер ЕДНО – сигурността на пътниците За втора поредна година имахме удоволствието да бъдем…
Karsan е избран за най-иновативната марка на 2024

Karsan е избран за най-иновативната марка на 2024

Karsan е избран за най-иновативната марка на 2024 г.! 3 международни награди за Karsan! Karsan,…