Информация от Посолството на Република България в Загреб

Информация от Посолството на Република България в Загреб

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, София – 1000

ДО

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ
1202 СОФИЯ, БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА” № 100, ЕТ. 4, ОФИС 7
Email: office@nsapb.bg

 НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ
1202 СОФИЯ, БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА” № 102
АВТОГАРА „СЕРДИКА”, ОФИС – СГРАДА, ЕТ. 2
E-mail: i.konstantinov@union-ivkoni.com

 КОРПОРАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
4300 КАРЛОВО, УЛ. „ГЕНЕРАЛ ЗАИМОВ” № 28, „МАГИСТРАЛИ” АД
E-mail: magistrali_karlovo@abv.bg

 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ
гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза”№100
Тел.: +359 898 617 897
Email: kap.bg@abv.bg

 КАМАРА НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ, УЛ. „САМОКОВСКО ШОСЕ“ № 66, ЕТ. 3, ОФИС 6
Email: office@bghauliers.eu

 НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА КАМАРА
4000 ПЛОВДИВ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 82
Email: ntk_eood@btrust.org; ntk_ivanbozhilov@abv.bg

 БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ ОТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
5800 ПЛЕВЕН, ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 1, ОФИС 307
Email: bsapop@abv.bg

 НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ
1000 СОФИЯ, УЛ. „ХРИСТО БЕЛЧЕВ“ № 4

 АСОЦИАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ
1330 СОФИЯ, УЛ. „МЕЧКА“ № 35
E-mail: mstolarski@eurolines.bg

КОПИЕ ДО:

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
На Ваш рег. № 04-01-724/04.06.2020 г.

Относно: Информация получена от Посолството на Република България в Загреб.

Уважаеми ГОСПОЖИ И Господа,

Информирам Ви, че съгласно постъпила информация от Посолството на Република България в Загреб, сръбските компетентни власти не признават удължаването с шест месеца на валидността на изтеклите български документи. Същото води до проблеми при превоза на български граждани, притежаващи такива документи. Също така, предвид възможното образуване на опашки на входните гранично контролно-пропускателни пунктове на Република Хърватия, поради открития туристически сезон и необходимостта от попълване на документи, Посолството в Загреб се обръща с апел за проява на търпение.

В тази връзка препоръчвам, при извършването на международни превози на пътници, транзит през територията на Република Сърбия, да се следи валидността на личните документи на пътниците.

            Моля да доведете информацията до знанието на превозвачите, извършващи международни превози на пътници през териториите на Република Сърбия и Република Хърватия.

 С уважение, 

 Бойко Рановски
Изпълнителен директор

Още интересна информация.

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Писмо от Конфедерация на автобусните превозвачи

Писмо от Конфедерация на автобусните превозвачи

ДО Г-ЖА ИРЕНА МЛАДЕНОВА – ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПИК ДО Г-ЖА ИЛИЯНА ИЛИЕВА…
Конференция Безопасно превозно средство – безопасност на пътниците

Конференция Безопасно превозно средство – безопасност на пътниците

Лицата, свързани с конференцията „Безопасно превозно средство – безопасност на пътниците“, си поставиха нова цел…
Ваксинации в автобус – първия професионален мобилен ваксинационен кабинет

Ваксинации в автобус – първия професионален мобилен ваксинационен кабинет

Ваксинации в първия професионален мобилен ваксинационен кабинет – професионално оборудван автобус В София вече ще…
Предложения от КАП към Министерство на транспорта

Предложения от КАП към Министерство на транспорта

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,        Във връзка с възстановяването на сектора, предлагаме да бъдат предприети…