ДОПЪЛНЕНИЯ към въпросите в писмото Ви от 30.12.2014 г.

Изх. № 62/30.01.2015 г ДО
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НА ВНИМАНИЕТО
НА Г-ЖА СИЛВИЯ БЕРКОВА, В КАЧЕСТВОТО Й
НА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА КЗК
КОПИЯ ДО СГП, КТИТС, МТИТС, ИААА, РДАА и
ДИРЕКЦИИТЕ „ТРАНСПОРТ” към ОБЩИНИТЕ

 

Д О П Ъ Л Н Е Н И Я
към въпросите в писмото Ви от 30.12.2014 г. (ваш изх. № ИЗР-2100), получено от нас срещу подпис като ПРЕПОРЪЧАНО на 13.01.2015 г.
УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРКОВА,

ПЪРВО: Относно мобилното приложение UberX (международен закононарушител)

Вече Ви информирахме в писмото си от 15.01.2015 г. (наш изх. № 57), че дъщерното „Юбер България” ЕООД с ЕИК 203144634, на международната компания International Launcher Uber Technologies (www.uber.com), ПРЕДЛАГА ЕДИН ВИД ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ОТ НЕРЕГИСТРИРАН ПРЕВОЗВАЧ И БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН АВТОМОБИЛ според Закона за автомобилните превози (ЗАП) и произтичащите от него Наредби №№ 34 и 35, което е ОСНОВАНИЕ ЗА СВОЕВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ИЗВЪРШВАНИТЕ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА И ПРЕДАВАНЕТО МУ НА ПРОКУРАТУРАТА (която ние също сигнализирахме, на базата на което в Софийска градска прокуратура бе образувана преписка № 7/2015 г.). Запознахме Ви с всичките си основания за тази забрана и за образуването от Ваша страна на производство по чл. 38, ал.1, т. 3 от ЗЗК.
Адресът на който следва да намерите тези, които безнаказано до момента предлагат това мобилно приложение [разновидност на т.н. ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ (ЦДП)] на територията на гр. София е ул. „Цар Освободител” 14, ет.5 (на пл. „Народно събрание”). Въпросът е, че там (докато е валиден адреса) се влиза и излиза само в нарочен ден и час (по предварителна неизвестна каква договорка между участниците в т.н. поредна „сесия”).
Главното обаче е, че този международен закононарушител използва еднотипни договори във всяка отделна държава (независимо от континента), с които (виж съответнотo ТРЕТО ПРИЛОЖЕНИЕ към настоящото изложение) като „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” НА УСЛУГА примамва баламурниците „ИЗПЪЛНИТЕЛИ” НА УСЛУГАТА да извършват ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ в разрез със законодателството на съответната конкретна държава, поради което биват поетапно забранявани в повечето държави, където се опитват да наложат своето разбиране за такъв превоз (с най-различни наименования като „споделен превоз”), срещу съответно заплащане, от уж „външни изпълнители” (без трудов договор) или външни данъчно-задължени лица, от които изискват обаче (виж съответното ЧЕТВЪРТО ПРИЛОЖЕНИЕ) като на работници по трудов договор: 1/ свидетелство за съдимост; 2/ удостоверение от „Пътна полиция и КАТ” за контролните точки в талона към Свидетелството им за управление на МПС; преди сключването на цитирания и приложен договор.
С дейността си въпросния международен закононарушител изземва клиентите на законнорегистрираните ПРЕВОЗВАЧИ (на този етап само на територията на столицата) по пътя на НЕЛОЯЛНАТА КОНКУРЕНЦИЯ (без регистрация на ПРЕВОЗВАЧ, без разрешителни за автомобилите, без документите на шофьорите за такъв превоз на пътници срещу заплащане).
Ако КЗК и ПРОКУРАТУРАТА не предприемат по случая съответните законосъобразни действия, то ЗАКОННИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ и ВОДАЧИ (ШОФЬОРИТЕ) ще бъдат ПРИНУДЕНИ като самоотбрана срещу международния закононарушител да БЛОКИРАТ СТОЛИЦАТА, докато това се случи (още повече, че във FACEBOOK е сформирана и нараства с всеки изминал ден ГРУПА срещу въпросния закононарушител).

ВТОРО: Относно мобилното приложение ТаксиСтар (вътрешен закононарушител)

Знаем и за други такива мобилни приложения, но не разполагаме с достатъчен доказателствен материал, за да ги ПОСОЧИМ С ПРЪСТ, докато зад вътрешния закононарушител ТаксиСтар стои „Омега Мениджмънт” АД от гр. София, бул. „България” № 111, бл.Е, вх.2, ап.1.
Вътрешния закононарушител като своя „учител” в лицето на по-горе изложения международен закононарушител е НЕРЕГИСТРИРАН ПРЕВОЗВАЧ. Всичко останало при него, като че ли е законосъобразно, с ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТОВА, че НЯМА ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИТЕ И ШОФЬОРИТЕ на другите РЕГИСТРИРАНИ ПРЕВОЗВАЧИ на територията на столицата.

ТРЕТО: Относно РЕАЛНИТЕ и ВИРТУАЛНИТЕ диспечерски пунктове (ЦДП)

РЕАЛНИЯ диспечерски пункт на съответния РЕГЕСТРИРАН ПРЕВОЗВАЧ е ВИРТУАЛЕН такъв за всеки друг ПРЕВОЗВАЧ, с който има договор по същество, т.к. в противен случай е
ВИРТУАЛЕН ЗАКОНОНАРУШИТЕЛ.

ЧЕТВЪРТО: Относно КУХИТЕ ДЗЛ и ПРЕВОЗВАЧИТЕ ИМИТАТОРИ

Не само изброените ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИ, но и РЕГИСТРИРАНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ имат ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ с по същество КУХИ ДЗЛ (неплащащи данъци и осигуровки) в общи линии БЕЗ ДА ПОДОЗИРАТ.
ИМИТАТОРИТЕ са РЕГИСТРИРАНИ ПРЕВОЗВАЧИ, които умишлено ИМИТИРАТ НОРМАЛНИ РЕГИСТРИРАНИ ПРЕВОЗВАЧИ (добре стоящи на пазара на таксиметровия превоз на пътници), с цел отнемане на клиентите им, и са друг вид ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИ.
И в двата случая изхвърлянето им от пазара е ВЪПРОС на ПРОМЕНИ в НАРЕДБА № 34, за което е необходима РЕШИТЕЛНОСТ от ИНСТИТУЦИИТЕ.

С уважение,

д.т.н. инж. Кирил Ризов
Председател на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ“

Сподели:

Сродни публикации

Как кризите промениха автомобилната индустрия

Как кризите промениха автомобилната индустрия

Превозът на пътници и товари е може би най-гъвкавата и иновативна част от автомобилната индустрия.…
10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA Dacia достигна 10 милиона произведени автомобила в историята си Dacia –…
Публично-частното партньорство за развитие на транспортни центрове

Публично-частното партньорство за развитие на транспортни центрове

Публично-частното партньорство за развитие на транспортни центрове Развитието на автобусните превози и услуги чрез публично-частно…
Схема за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи

Схема за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ПЕТКОВ,    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЪБЕВ,    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,    УВАЖАЕМИ…