Допълнение за рецидивите на мобилното приложение UberX на територията на Република България

Изх. № 63/01.03.2015 г ДО
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НА ВНИМАНИЕТО
НА Г-ЖА СИЛВИЯ БЕРКОВА, В КАЧЕСТВОТО Й
НА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА КЗК
КОПИЯ ДО СГП, КТИТС, МТИТС, ИААА, РДАА и
ДИРЕКЦИИТЕ „ТРАНСПОРТ” към ОБЩИНИТЕ
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
към въпросите в писмото Ви от 30.12.2014 г. (ваш изх. № ИЗР-2100), получено от нас срещу подпис като ПРЕПОРЪЧАНО на 13.01.2015 г.
УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРКОВА,

В писмото ни с наш изх. № 62/30.01.2015 г., озаглавено ДОПЪЛНЕНИЯ Ви информирахме за РЕЦИДИВИТЕ на мобилното приложение UberX на територията на Република България. Въпросното писмо бе продължение на писмото ни с наш изх. № 57/15.01.2015 г. относно мобилното приложение UberX.
С настоящото писмо Ви запознаваме с най-големия РЕЦИДИВ на Uber X у нас, което става ясно от ЧЕТВЪРТО

ПРИЛОЖЕНИЕ.
Чакаме Вашата и на прокуратурата реакции.
Уведомяваме Ви, че сред таксиметровите шофьори назрява мисълта за ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ и евентуално блокиране на СТОЛИЦАТА, предвид на това, че РЕЦИДИВИСТИТЕ се множат БЕЗНАКАЗАНО и отнемат с всеки изминал ден все повече КЛИЕНТИ на РЕГИСТРИРАНИТЕ ТАКСИМЕТРОВИ ШОФЬОРИ, които извършват дейността си с автомобили, притежаващи РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ от името на РЕГИСТРИРАНИ ПРЕВОЗВАЧИ!
Всичко, за което сме Ви писали до момента, може да намерите на https://www.facebook.com/pages/Taxi-Union-%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7-%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8/362255953960753

С уважение,

д.т.н. инж. Кирил Ризов
Председател на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ“

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Сродни публикации

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов Приятели, Ние сме тук за да поискаме както обществената,…
Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Изх. № 0020/25.11.2019 г.               ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,        ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ        И…
З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З  А  К  О  Н  За изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн.,…
Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р…