Chona – Petrich


CHONA was established in October 1998 and was successful in the field of transport already for 16 years now, which is a guarantee of quality, correctness and reliability of our services.
Chona is a transport company performing international transport across Europe, as well as internal -domestic ines and  organized events.
The buses and vans are licensed and categorized in accordance with the  international requirements for the carriage of passengers and children, providing reliability, safety, comfort and quality travel.
The company’s team is  precisely selected, with extensive experience in international transportation, in order to justify the requirements of customers and offers them professional service.
Thanks to the team and perseverance, the company developed the image of a reliable partner, desirable in the performance of tasks,  requiring coordination skills of the various units within the service

Petrich
Tsar Boris III str  №17
Phone: tel. 0745/60868, Fax: 0745/60868

Сподели:

Related Post

Чона – Петрич

Фирма “ЧОНА” е създадена през октомври 1998 година и се развива успешно в сферата на транспорта вече цели 16 години, което е гаранция за качество, коректност и надеждност на предлаганите от нас услуги.
„Чона” е транспортна фирма, извършваща както международен превоз на територията на цяла Европа, също така и вътрешен – по редовни линии и организирани мероприятия. Автобусите и микробусите на фирмата са лицензирани и категоризирани съобразно международните изисквания за превоз на пътници и деца, като предоставят надеждност, сигурност, комфорт и качествено пътуване.
Екипът на компанията е прецизно подбран, с дългогодишен опит в сферата на международния превоз, за да може да оправдае изискванията на клиентите и им поднесе професионално обслужване. Благодарение на екипа и постоянството си фирмата е изградила имидж на коректен партньор, желан при изпълнението на задачи, изискващи координация на уменията на разнообразни звена в сферата на обслужването.

Компанията е безспорен лидер в сектора на редовния превоз на пътници по маршрута София – Дупница – Благоевград – Сандански – Петрич и обратно, като седем дни в седмицата се изпълняват по 3 курса на ден на посока.

гр.Петрич
ул. “Цар Борис III” №17
Телефони:
тел. 0745/60868, факс: 0745/60868

Сподели:

Related Post

Ваканция ООД, София

Фирма „Ваканция“ предлага автобуси под наем, брандиране на открит и двуетажен автобус, наем на открит…

Цветина – Цветан Тодоров ЕТ

Наложена фирма в България за автобусни превози в страната и чужбина, която притежава собствен автопарк…

Перота Холдинг ООД

“Перота Холдинг” ООД е успешна фирма за туристически транспорт, основана през 1995 г., като основна…

Олмена ООД

Фирма ОЛМЕНА ООД е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията – гр.София, към…