Тол системата в България – Какво предстои?

Тол системата в България – Какво предстои?

Тол системата в България – Какво предстои?

 Проф. Олег Асенов, АПИ

Дами и господа,

Благодаря за поканата и за възможността на този форум да представя българската тол система. Тя е плод на работата на много хора, не само на мен. Ние се постарахме тя да добие онзи европейски облик, който прилича на нашата държава. Сега се сещам за един римски мост между две села Свотовча и Гърмен.  Ако слезете по моста до реката ще видите една дупка, в която се намира гърнето, където всеки търговец минавайки по моста е трябвало да пуска по една монетка в гърнето. Ако реката отнесе този мост, да може да се вземат парите от гърнето и строителите пак да го построят. Това  е смисъла на тол системата и на системата за заплащане на пътни такси. Основната цел е да осигурим възможност пътната инфраструктура да се възпроизвежда. Следвайки европейските модели, практики , а и задължения на България като пълноправен член на ЕС, ние сме една от последните държави, която въвежда тол системата.

Тол система тип смесено таксуване на база време за леките автомобили до 3,5 тона, и на база изминато разстояние за пътни превозни средства с максимално допустима техническа маса над  3,5 тона. Основната цел на тол системата е да направи, или както е модерно да се казва сега в Брюксел, обръщане на модела. Този, който амортизира повече пътната мрежа да заплаща по-висока такса и то справедливо на базата на изминатото разстояние. Важно е да отбележим, че и леките автомобили съгласно новата директива, която е в режим на съгласуване от страните-членки, с Хоризонт  2030 година вероятно ще бъдат задължени също да плащат такса на база изминато разстояние, според което моделът по отношение на неговата справедливост ще бъде завършен. До тогава държавите имат право да оперират системи от смесен тип, каквато е и нашата система за електронно пътно таксуване.

В началото на проекта за нас беше много важно да видим какви са обществените нагласи за въвеждането на системата и вие виждате, че българският гражданин възприема идеята за един по-справедлив начин на таксуване. Смятам, че този модел  превърна в практика въвеждането на целия комплект от архитектурни мерки и технически действия за пътните превозни средства над 3,5 тона, т. е тол ще бъде завършен и  ще може да се оправдаят очакванията на тези хора.

Тук искам да ви обърна внимание на едни цифри, които по един или друг начин много ясно показват смисъла на тол системата. Виждаме, че към момента, че пътната инфраструктура, каквото и да се събират от винетните такси, повече от 60% те са за ползвателите на пътни превозни средства, които ползват пътя под 3,5 тона. С въвеждането на тол системата се очаква този модел да бъде обърнат, като 2/3 от приходите да са от пътни превозни средства над 3,5 тона и 1/3 или 40% от приходите да бъдат от пътни превозни средства до 3,5 тона. Това е европейският модел, това са практиките, които са въведени вече в другите страни. По този начин обръщайки модела се увеличава и дневният приход, който се събира от такси, като този приход дава възможност за възпроизводство на пътната инфраструктура. Не случайно на форума са представителите на Световната банка. Те представиха ясни данни на база на тяхното изследване за необходимостта от финансиране на нашата пътна инфрасктруктура и приложените към момента тарифи за общо обсъждане на таксуване на база изминато разстояние. Само искам да обобщя, че при приложените тарифи, ние достигаме модел от 92% ефективно финансиране на пътната инфраструктура през пътни такси, което погледнато от европейски план е едно от най-ниската ефективност на база на нотификационния си доклад от февруари.

Това е само един факт, който говори, че ние мислим за приходния характер на процеса, разглеждаме тази реформа не само като едно техническо действие, а в дългосрочен план да бъде постигната крайната цел – пътната инфраструктура да се превърне в един самовъзпроизвеждащ се механизъм, в който всички участници да участват ефективно и да получават по-качествено услугата и като пътна безопасност и като средна скорост на преминаване от една точка до друга точка и като дейност по ежедневното поддържане на пътната инфраструктура, особено сега в по-тежки метеорологични условия.

Тол системата  като метод на таксуване от гледна точка на изминато разстояние, реално включиха нашите информационни ресурси от 18 август и за техническа информация отворихме 4 демонстрационни  центъра, които да представят на нашите бъдещи потребители начините на таксуване. Като че ли това най-много интересува аудиторията и аз искам да акцентирам точно над тези елементи на системата. Нашата система е система, която е основана на изминатото разстояние на координати на местоположението на превозното средство, които координати ние ги получаваме от системите за сателитна навигация. Т. е движейки се пътното превозно средство, ако то има GPS проследяващо устройство, или специализирано бордово устройство, координатите на неговото движение се записва на база на тези координати и се изготвя неговия маршрут за движение. По този маршрут на движение се отделят сегментите, които са платени , за тези сегменти се генерират към нас декларирани данни за преминаване  на пътното превозно средство през тези сегменти и на базата на неговата категория, максимално допустима техническа маса и брой оси, емисионен клас, тарифата се изчислява от системата при всеки преминат сегмент каква е таксата. Накрая се получава обобщена информация за това пътуване. Този модел на таксуване в нашата тол система аз мога да го определя като динамичен модел или моделът на свободното пътуване. Защото при това пътуване водачът или собственикът на пътното превозно средство не  е длъжен да декларира маршрута.

Но за пътни превозни средства, които не са снабдени с бордови устройства тол системата е предвидила начин за деклариране на маршрута с така наречените маршрутни карти. Маршрутната карта представлява предварително заявяване на маршрута на движение на пътното превозно средство, описана с начална и крайна точка и четири междинни точки. Тази маршрутна карта може да бъде придобита през мрежата на АПИ или по-точно през всички пунктове на които се продават винетки. Ако вие не сте регистриран потребител и  не въвеждате фирмени данни, освен регистрационен номер на пътното превозно средство, клас, категория може да ви бъде издадена до 2 дни предварително с валидност 24 часа. Ако сте регистриран потребител, въвели сте фирмени данни, получили сте регистрация, име и парола, този срок за отложено стартиране на маршрутната карта вече е 7 дни. По този начин може да се пътува по пътната карта на България без да се притежава бордово устройство за сателитно проследяване  без да бъдат нарушители.

АПИ чрез специализираното си звено Национално тол управление е лицето събиращо пътни такси според чл. 10 от Закона за пътищата. Наред с АПИ ние осигуряваме възможността за електронно таксуване чрез маршрутни карти с наши партньори, които са наречени национални доставчици на услуги и европейски доставчици на услуги. Те осигуряват декларирането на данните от електронните устройства монтирани на борда на пътните превозни средства – GPS тракери и бордови устройства. Когато е устройство за проследяване, каквото използване за автопарка си, тогава се появява още един играч в мача. Това е доставчикът на декларирани данни. Той е междинното звено, между автобусите и националния доставчик за да превърне това оборудване съвместимо с тол системата.

Практиката в Европа дава два сценария по този начин. Единият сценарий е просто използване на данните от GPS-те  и работа с доставчика на данните, който да може да преобразува цялостно данните за инфраструктурата или усъвършенстване на инфраструктурата на вашия партньор, който ви дава GPS грубо казано за да бъде той достатъчно развит за да добие качествата си на декларирани данни. И двата начина да се използват в Европа изборът е 50/50.

Това са методите за таксуване. Нашите партньори са обявени в сайта на АПИ, както и в сайта на Националното тол управление.

Към момента включените пътища в тол системата са 6050 км с 726 км магистрали , 3200 км първокласни пътища и т.н.

И сега на важната тема за контрола. Аз бих казал, че тол системата е начин за повишаване на контрола върху транспорта. Наред с деклариране на маршрутите, ние разполагаме с 295 стационарни точки и още 105 мобилни точки за контрол, които дават възможност за проследяване на трафика. 100 от точките имат такава възможност да направят 3D  графика на движение със скенер и информация за това какво минава през рамката. Тези скенери дават доста добра картина за класифициране на трафика. На още 100 точки ние сме монтирали везни, които измерват натоварването на всяка полезна група, на всяка ос на пътно превозно средство.

От гледна точка ефективонстта на системата искам да подчертая, че с проследяването на маршрутите, както и с достоверността на всички маршрути ние ще имаме възможност да предоставим на контролните органи информация, включително и за това, което се дискутира днес на този форум. Защото знаейки колко пъти едно пътно превозно средство минава по един маршрут, с какво тегло могат да се направят изводи какви дейности извършва това пътно превозно средство по този маршрут.

Пак казвам АПИ не е правораздавателен орган, но АПИ може да генерира актуални данни, верифицирани като доказателствен материал за да могат компетентните органи да вземат превантивни мерки или да реагират при необходимост. Това е наша ключова задача и с нашите партньори работим интензивно.

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Как кризите промениха автомобилната индустрия

Как кризите промениха автомобилната индустрия

Превозът на пътници и товари е може би най-гъвкавата и иновативна част от автомобилната индустрия.…
10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA Dacia достигна 10 милиона произведени автомобила в историята си Dacia –…
Карсан спечели търг за 30 електрически малки автобуси е-JEST в София

Карсан спечели търг за 30 електрически малки автобуси е-JEST в София

 Лидер на европейския пазар, Karsan e-JEST продължава да се развива Karsan, една от водещите компании…
Национален протест на превозвачите 27 април 2022

Национален протест на превозвачите 27 април 2022

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ – 27.04.2022г. стачка превозвачи 27 април 2022 В следствие на пандемията…