Какво е включено в цената?

OБУЧЕНИЕТО Е ПОЛУДНЕВНО И ВКЛЮЧВА: такса регистрация, кафе пауза, листа за писане, химикалка. На всички участници ще бъде предоставен диск с информация от лекциите.В края на семинара ще се връчи Сертификат, удостоверяващ участие в семинара.

Лекторите са специалисти по темата на GDPR – адвокати и IT специалисти.

На всички участници се предлага възможност за съвместна работа и мониторинг на дейността 

Формуляр за записване:

Дата за участие в семинара ……………………………………………………..

Име…………………………………………………………………………………………………..

Фирма …………………………………………………………………………………………….

ЕИК………………………………………………………………………………………………..

Адрес ………………………………………………………………………………………………..

МОЛ …………………………………………………………………………………………………

Тел. и мейл ………………………………………………………………………………………..

Сумата може да преведете по банков път на:

Българска Федерация пътнически транспорт

Общинска банка

BG72SOMB91301053741101

BIC; SOMBBGSF

Основание: участие в семинар

ПОПЪЛНЕТЕ  ДАТАТА, НА КОЯТО ИСКАТЕ ДА УЧАСТВАТЕ