Предложения за минимизиране икономически последствия от COVID-19

Предложения за минимизиране икономически последствия от COVID-19

Изх. № 023/29.05.2020г.                                        

ДО

Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Уважаеми господин Желязков,

Във връзка с проведената при Вас среща на 28.05.2020г., представям направените от „КОНФЕДЕРАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ” предложения, за актуализиране и изменение на действащите мерки за минимизиране на икономическите последици от пандемията с COVID-19 за превозвачите, и за разширяване на възможностите за подпомагане на бранша:

 1. Оптимизиране на мярката 60/40, като се допусне финансиране за работници и служители, за които работното време не може да бъде намалено и не могат да бъдат пуснати в платен или неплатен годишен отпуск, с оглед спецификата на дейността /маршрутни разписания, заложени курсове за изпълнение/.
 2. Мярката за подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последици от пандемията, да бъде променена, като минималния праг на помощта бъде в размер от 10 000 до 100 000лв., при реализирани нетни приходи от продажби- минимум 1 000 000лв.
 3. Разработване на механизъм за покриване на реалните загуби на превозвачите, на принципа на субсидирането на градските и междуселищните превози в слабонаселените гранични и планински райони, като мярката се приложи за всички видове обществен превоз. При разработването на механизма, следва да се вземе в предвид следното: превозвачите, извършващи международен превоз на пътници са изправени пред предизвикателството да пътуват по направления, за които са въведени ограничения за превозване на пътници при пълен обем. Пред този проблем са изправени и превозвачите, които извършват случаен превоз на пътници. Превозвачите, извършващи превози по редовни автобусни линии са изправени пред проблема – сключени договори с общините-възложители, невъзможност за корекция на разписанията след отмяната на извънредното положение, минимален брой потребители на услугата и липса на каквото и да било финансово обезпечение на превозите от страна на общините. Превозвачите, извършващи специализиран превоз на ученици са в невъзможност да извършват дейност до следващата учебна година. Прилагането на принципа за субсидиране на реално претърпени загуби от превозвачите, би бил не само ефективен, но и справедлив модел за подпомагане.
 4. Увеличаване на бюджетното правоотношение с общините, възложители на общественият превоз на пътници по редовни автобусни линии по отношение на компенсирането на намалените и безплатни пътувания на правоимащи граждани и заплащането в пълен размер на необходимите за целта средства в рамките на 2020г.

Уважаеми господин Желязков,

освен прилагането на икономически мерки за справяне е кризата, е необходимо в спешен порядък да бъдат предприети и следните действия:

 1. Приемане на второ четене на Закона за автомобилните превози.
 2. Инкриминиране на нерегламентирания превоз на пътници /ангажимент, поет от Министър-председателя на 10.01.2020г./.
 3. Засилен контрол от страна на ИА”АА” върху нерегламентираните превози.
 4. Създаване на единен контролен орган.
 5. Възобновяване на работните групи по изменение и допълнение на Наредба № 2 и Наредбата за условията и реда за субсидиране и компенсиране на превозите.
 6. Изменение и допълнение на Методиката за автогаровите услуги.
 7. Осъществяване на контрол върху действията на кметовете по отношение на възлагането и прекратяването на договорите за превоз. Свидетели сме на абсурдни ситуации, при които в условията на извънредно положение, намален пътникопоток и липса на каквото и да е финансово обезпечение по договорите за превоз от страна на общината, въпреки разпоредбите на Регламент 1370/ЕО, на превозвачите се налагат санкции и неустойки за неизпълнени курсове и използване на маломестни автобуси, дори в условията на забрана от страна на M3 за извършване на междуселищните курсове от Републиканска транспортна схема. Имаме подадени сигнали от наши членове за заплахи за прекратяване на договорите за превоз, поради намаляване обема на превозите във връзка е въведеното извънредно положение и настоящата извънредна епидемиологична обстановка.

Уважаеми господин Желязков,

С уважение:Моля в рамките на Вашата компетентност да предприемете необходимите действия за решаване на изложените по-горе проблеми. Без Вашата намеса и без съответното подпомагане на бранша, превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници са в невъзможност да рестартират своята дейност и да продължат да осигуряват транспортна услуга на населението.

С уважение:

Магдалена Милтенова

Председател на КАП

 29.05.2020г. Гр.София

Писмо КАП май 2020

 

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Автобусните превозвачи след Covid-19

Автобусните превозвачи след Covid-19

Експертите  отговарят – Как ще се справят автобусните превозвачи след Covid-19? . ЯН ДЕМАН –…
Информация от Посолството на Република България в Загреб

Информация от Посолството на Република България в Загреб

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, София – 1000 ДО НАЦИОНАЛНО…
Какво да правим след като отпаднат ограниченията  и забраните от COVID-19

Какво да правим след като отпаднат ограниченията  и забраните от COVID-19

Какво да правим след като отпаднат ограниченията  и забраните от COVID-19? Съживяването на обществото след…
Национална кръгла маса – последствия за транспорт и туризъм след Covid-19

Национална кръгла маса – последствия за транспорт и туризъм след Covid-19

П О К А Н А Уважаеми дами и господа,  От името на Конфедерация на…