Национален протест на превозвачите 27 април 2022

Национален протест на превозвачите 27 април 2022

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ – 27.04.2022г.

стачка превозвачи 27 април 2022

В следствие на пандемията от COVID-19, Мобилен пакет 1, високите цени на горивата и кризата с войната в Украйна, превозвачите са изправени пред постоянната заплаха от преустановяване на превозите и доставките, поради липсата на адекватна политика и ефективно подпомагане и от страна на правителството към сектора.

Всички европейски страни предприеха незабавни мерки за облекчаване на условията, при които работят местните превозвачи, осигуриха навременно подпомагане за високите цени на горивата и за възстановяване на транспортната дейност на предприятията след пандемията.

Към настоящия момент, българското правителство не е създало никакви конкретни мерки за справяне с високите цени на горивата , или ако има такива те не са осезаеми за нас, като потребители на тези продукти. Лишени сме и от възможността за подкрепа по мярката 60/40, заради поставените нови условия, които са неизпълними за голямата част от предприятията. Вместо подкрепа и компенсации за високите цени на горивата, за които плащат всички български потребители, чрез увеличението на инфлацията и цените на стоките от първа необходимост, ние сме свидетели на поредния абсурд. МРРБ предлага трикратно увеличение на цените на тол таксите и увеличение на обхвата на тол системата – цена, която ще заплати всеки един от нас, българските гражданин. В пълен дисонанс е предложение за намаляване на годишната такса за винетка с 10 лева.  И за този абсурд, МРРБ казва, че това е „справедливо“, точно толкова, колкото е справедливо всеки български гражданин да плаща по-висока цена, за да ползва транспортна услуга, защото държавата не осигурява необходимите субсидии за превозвачите, въпреки, че това ѝ задължение е вменено от Регламент 1370/2007 ЕО, Закона за автомобилните превози и освен това е част от „коалиционното споразумение“. Затова, всеки ден по едно населено място остава без транспрот.

През последните близо два месеца сме направили редица конкретни предложения до държавните институции в Република България и сме взели участие в множество дискусии свързани с необходимостта от бързи и адекватни мерки, касаещи пряко въздействието върху автомобилния превоз от всички посочени фактори, като до момента резултат от всичко това, няма. Именно това бездействие,  ни принуждава да пристъпим към следващата стъпка, а именно провеждането на ефективни протестни действия на 27.04.2022г., които ще обхванат градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и Русе.

НАШИТЕ ИСКАНИЯ СА В ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 1. Цените на горивата
  • Премахване за 6-месечен период на биокомпонента, което ще доведе до поевтиняване на горивата с около 10-15ст. на литър за всеки български гражданин;
  • Намаление на акциза на горивата с 50% за период от 6 месеца, което ще доведе до намаление на цените с около 0,33 лева на литър за всеки български гражданин. Предвид необходимостта от нотификация от страна на Европейската комисия, настояваме, до получаването на такава, със задна дата от 01.04.2022г. държавата да възстановява директно на българските превозвачи, потребявали горива в България, 50% от вече платения акциз;
  • Извършване на задълбочена проверка от страна на компетентните държавни органи върху вноса на суровия петрол в Република България, както по отношение на неговата цена така и по отношение на неговия сорт. Обръщаме внимание, че поради мерките наложени срещу  Русия суровият петрол от сорта „Урал“ се търгува с 35 долара за барел по-евтино спрямо сорта „Брент“, но това по никакъв начин не поевтинява цената му в България.
 2. Автобусни превози
  • Градските и междуселищни автобусни превози от общинските и областните транспортни схеми се извършват основно с автобуси на алтернативно гориво-метан. Цената на този вид гориво е увеличена с около 200% спрямо цените от 2019г. Върху този вид гориво не се начислява акциз, поради което посочените по-горе мерки са неприложими. В тази връзка, и с оглед на действащата нормативна база, за да се гарантира движението на българските граждани с автобуси, е необходимо държавата да осигури средства, за да изплати в пълен размер законово полагащите се субсидии за превозите по градски автобусни линии и линиите в слабонаселените планински и гранични райони, както и компенсациите, предвидени за определени категории граждани, ползващи преференциални цени за своето пътуване. Налага се спешна промяна в нормативната база, с която да се разшири обхвата на субсидираните междуселищни превози, като до тогава, в спешен порядък се осигурят средства за субсидиране на всички междуселищни линии, които не попадат в обхвата на Наредбата за субсидии и компенсации;
 • Тол система
  • Категорично не подкрепяме модела на комуникация с МРРБ и отказваме да участваме в поредната манипулация на българското общество, че превозвачите не искат да плащат за ползването на пътната мрежа. Икономическата логика, че който руши повече, плаща повече е напълно приложима в настоящият момент, защото смисълът на това е, едно превозно средство, спрямо своята товароносимост да плаща повече, отколкото плащат леките автомобили, което е факт и в момента. Това обаче не означава, че от 85 000 превозни средства могат да се съберат повече пари, отколкото от 4 000 000 леки автомобила. Именно затова, не подкрепяме предложението на МРРБ за увеличаване на цените за ползване на тол-системата към днешна дата. Освен това, липсва какъвто и да било икономически анализ, въз основа на който да се определят тези цени.

Не подкрепяме и предложението, всички второстепенните пътища да бъдат таксувани. Подобно нещо не съществува в нито една европейска държава.

 • Настояваме за прозрачност и отчетност, при функциониращата в България тол система, която да е публично достояние на всички български граждани. Имаме сериозни съмнения относно това, как се събират и разходват тези средства и колко държавата губи от предоставените комисионни.
 • Настояваме за корекция на нормативната база и предоставяне на възможност при неработещи устройства и недеклариран тол-сегмент, да се предоставя възможност, в 7-дневен срок след извършено нарушение, превозвачите да могат да заплатят само и единственото дължимата сума за използване на пътната инфраструктура без допълнителни такси и глоби. Горното следва да се приложи и по отношение на вече констатирани нарушения;
 • Настояваме за въвеждане на механизъм, чрез който транзитният трафик и чуждестранните превозвачи да имат по-голяма тежест при плащането на тол такси, като се забрани на транзитния трафик да използва определени пътища.
 • В условията на икономическа криза, в която реално се намираме, категорично настояваме, като антикризисна и антиинфлационна мярка цените и обхвата на платената пътна мрежа в България да не се променят до 01.01.2023г.

Организатори:

АЕБТРИ,

БАСАТ,

Българското обединение на шофьорите,

Европейски транспортен клъстер,

Конфедерацията на автобусните превозвачи,

Камарата на автобусните превозвачи,

Камарата на автомобилните превозвачи в България

Съюза на международните превозвачи

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (342 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Busworld Türkiye 2024: Рекордно събитие

Busworld Türkiye 2024: Рекордно събитие Десетото издание на Busworld Türkiye, което се проведе в Истанбул…
Busworld Югоизточна Азия 2024: Триумф на иновациите и работата в мрежа

Busworld Югоизточна Азия 2024: Триумф на иновациите и работата в мрежа

Busworld Югоизточна Азия 2024: Триумф на иновациите и работата в мрежа Busworld с радост съобщава…
Задача номер ЕДНО – сигурността на пътниците

Задача номер ЕДНО – сигурността на пътниците

Задача номер ЕДНО – сигурността на пътниците За втора поредна година имахме удоволствието да бъдем…
Karsan е избран за най-иновативната марка на 2024

Karsan е избран за най-иновативната марка на 2024

Karsan е избран за най-иновативната марка на 2024 г.! 3 международни награди за Karsan! Karsan,…