Мобилността: образец за Европейско гражданство

Мобилността: образец за Европейско гражданство

Мобилността е ежедневна грижа за повечето Европейски граждани и представлява образец за Европейско гражданство, тъй като покрива редица от неговите аспекти (обща идентичност благодарение на транс-националната мобилност, права на Европейските граждани/пътници и т.н.). И на последно място, политиката по транспорт и мобилност е от голямо значение за развитието на устойчива икономика.Идеята на проекта е да бъдат събрани мненията на гражданите за Мобилността в ЕС като основна тема за бъдещето на Европейските граждани и прилагането на Стратегия Европа 2020 г.

На гражданите се дава възможност да участват във вземането на решеният и да търсят възможности за подобрения по въпрос от особено важно значение за ежедневния им живот и прилагането на устойчиво развитие.

История
Транснационалната мобилност е конкретно приложение на едно от основните права (Свободно движение на хора), гарантирано от Договорите за членство, на Европейските граждани още от създаването на Европейския съюз. То е един от факторите, които допринасят за изграждането на обща Европейска идентичност.

През годините ЕС разви силна политика в тази област, която има за цел да подкрепи развитието на чисто, безопасно и ефикасно пътуване в Европа, което стимулира вътрешния пазар на стоки и правото на гражданите да пътуват свободно в ЕС“ (вижте уеб-страницата на Генерална Дирекция Мобилност и Транспорт).

Мобилността е водещо предизвикателство за развитието на устойчива икономика, което е една от 3-те основни цели на Стратегия Европа 2020. Намаляването на парниковите емисии с 20% всъщност включва разработване на нова стратегия за мобилност, която насърчава използването на транспортни средства с ниско въздействие върху околната среда.

И накрая, общественият транспорт е ключов въпрос за много Европейски граждани, които го използват ежедневно за да стигнат до работните си места или да извършват други свои дейности. По този начин те са заинтересовани от развитието на достъпен и икономичен обществен транспорт, зачитащ гражданите и техните потребителски права. Това е причината гражданското участие да е особено развито в тази област чрез неформални групи (напр. групи на пътуващите) или чрез по структурирани и постоянни организации (напр. Асоциация на ползвателите на обществен транспорт, Асоциации на потребители и т.н.).

В резюме консултирането на Европейските граждани по настоящия проект се фокусира върху темата Мобилност, защото тя е:

  • Обща грижа за повечето Европейски граждани;
  • Област, в която ЕС има голяма компетентност и капацитет да оказва влияние;
  • Политика, която трябва да се усъвършенства, за да допринася все повече и повече към развиването на устойчива икономика;
  • Пример за Европейско гражданство, тъй като тя обхваща редица от неговите аспекти (обща идентичност, права на Европейските граждани и т.н.).

Цели
Основните цели на проекта са следните:

  • Информиране на гражданите за политиките и инициативите на ЕС в областта на Мобилността;
  • Да даде принос за намаляване на дистанцията между Европейските граждани и институции като предостави на Европейския парламент и на Европейската комисия информация за реалните очаквания на гражданите в тази област;
  • Да предостави възможност на 2 560 граждани от 8 държави да участват във формулирането на политиката на ЕС чрез пряк диалог между тях и Европейските институции;
  • Да повиши интереса на хората в гражданското участие и техния капацитет да анализират критични ситуации, да идентифицират решения и да формулират препоръки за разработване на политики.

MoveinEurope-BG

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Busworld Югоизточна Азия 2024: Триумф на иновациите и работата в мрежа

Busworld Югоизточна Азия 2024: Триумф на иновациите и работата в мрежа

Busworld Югоизточна Азия 2024: Триумф на иновациите и работата в мрежа Busworld с радост съобщава…
Karsan е избран за най-иновативната марка на 2024

Karsan е избран за най-иновативната марка на 2024

Karsan е избран за най-иновативната марка на 2024 г.! 3 международни награди за Karsan! Karsan,…
IVECO BUS ще участва в 10-ото издание на Busworld Türkiye 2024

IVECO BUS ще участва в 10-ото издание на Busworld Türkiye 2024

IVECO BUS ще участва в 10-ото издание на Busworld Türkiye 2024, което ще се проведе…
KARSAN представи най-новите решения за обществен транспорт на изложението за мобилност в Милано

KARSAN представи най-новите решения за обществен транспорт на изложението за мобилност в Милано

KARSAN представи най-новите решения за обществен транспорт на изложението за мобилност в Милано  Karsan, която…