Международният съюз за автомобилен транспорт стимулира глобалните усилия за възстановяване от COVID-19

Международният съюз за автомобилен транспорт (IRU)  призовава за широкообхватна подкрепа за индустрията на автомобилния транспорт с цел да се стимулирт глобалните усилия за възстановяване от COVID-19.

На фона на все по-мрачните глобални икономически перспективи IRU призовава правителствата да засилят усилията за подкрепа на автомобилните превозвачи, за да могат да стимулират по-широко финансово и социално възстановяване.

Предвижда се глобалната икономика да се свие рязко с до 8% през 2020 г. според Световната търговска организация, като световната търговия ще намалее с до една трета.

Услугите по автомобилния транспорт са в основата на всяка икономическа за доставки и мобилни мрежи. Новите открития обаче разкриват мащаба на въздействието на пандемията върху над 3,5 милиона компании, които предоставят автомобилни транспортни услуги по целия свят.

Приходите на фирмите за  пътнически транспорт са намалени с до 100% през периода на извънредното положение в сравнение със същия период на миналата година. Това варира от 50% за градски автобуси, до 80% за междуградски автобусни разписания и до 100% за туристически и трансгранични автобусни услуги.

Приходите на фирмите за превоз на стоки са намалели с до 40% през периода на извънредното положение, въпреки че някои сегменти за товарен превоз също са намалени, като дрехи, цветя, автомобилни части и строителни материали.

„По целия свят търговските компании за автомобилен транспорт, включително милиони малки и средни предприятия, се“ борят“, каза Умберто де Прето, генерален секретар на IRU. „Най-належащият им проблем е ликвидността и мнозина сега са на ръба на фалита, като финансовите затруднения се очаква да продължат поне до 2022 г.

Констатациите на IRU от транспортните оператори в Европа, Азия и Америка също сочат ключови оперативни бариери. В товарния транспорт това са законови ограничения, които не позволяват на шофьорите да работят, задръстванията на границите и закъснения в пунктовете за товарене и разтоварване. Пътническите фирми цитират спирането на услугите за мобилност, недоверието към обществения транспорт поради социалното  дистанциране и разходите за допълнителни мерки за здраве и сигурност.

Поради това IRU предвижда ключови краткосрочни мерки за правителствата, международните организации и банките, за да поддържат ефективно и стимулират усилията за възстановяване на  компаниите на автомобилния транспорт .

ФИНАНСОВ:

  • Предоставяне на директни парични субсидии на компаниите за автомобилен транспорт като временна помощ, която може да бъде постепенно прекратена, когато ситуацията се подобри.
  • – Улесняване на достъпа до заеми за покриване на променливи разходи (като текущи оперативни нужди), рефинансиране на съществуващи кредити за закупуване на активи (напр. Лизинг на превозни средства) и улесняване на кредити за подновяване на автопарка с ниски или 0% лихвени проценти.

 -Забавяне на крайните дати за погасяване на заем и вноски по лизинг.

  • Удължаване на сроковете за плащане и / или временно намаляване или отказ от данъци, такси и мита, включително корпоративни данъци, социални вноски и данък
  • Намаляване на застрахователните премии и отказ от премии за неоперативни превозни средства поради спирани стоки и пътнически услуги.
  • Създаване на програми за финансова подкрепа за временно безработни работници в автомобилния транспорт и улесняване на реинтеграцията обратно на квалифицирани хора – безработни поради кризата

НЕФИНАНСОВИ

  • Създаване на зелени ленти за товарни автомобили, които да бъдат прилагани на всички граници, подкрепени от процедури, които предотвратяват допълнително и систематично спиране на камионите на всички граници

–   Даване приоритет на колективния пътнически транспорт, особено за работниците, с подходящи здравни защитни мерки.

  • Максимална гъвкавост при тълкуването на правилата за управление на МПС, ограниченията за управление на МПС и толеранса, удължаване валидността на изтекли контролни документи, включително визи, сертификати и свидетелства

Тези мерки следва да бъдат координирани между държавите,  за да се избегне объркване на фирмите и да се поддържа конкурентоспособна транспортна обстановка.

Глобалното възстановяване от глобална криза се нуждае от глобални решения.

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

TRUCK EXPO 2023  Автоматизирани системи за безопасност

TRUCK EXPO 2023 Автоматизирани системи за безопасност

TRUCK EXPO 2023: Автоматизирани системи за безопасност предпазват от „човешка грешка“ на пътя    За по-малко от…
DACIA, партньор на планинските спасителни служби

DACIA, партньор на планинските спасителни служби

От 2013 г. Dacia е партньор на три планински спасителни служби в Словения, Хърватия и…
Писмо до министъра на регионалното развитие и благоустрайство

Писмо до министъра на регионалното развитие и благоустрайство

ДO МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АВРАМОВА, Както апелирахме многократно пред Вас…
Busworld Turkey се връща към корените си в Истанбул през март 2020

Busworld Turkey се връща към корените си в Истанбул през март 2020

Busworld Turkey се връща към корените си в Истанбул през март 2020  Осмото издание на…