Магдалена Милтенова – първият Председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи

Магдалена Милтенова – първият Председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи

Магдалена Милтенова – първият Председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи

В новоучредената структура в бранша Конфедерацията на автобусните превозвачи, а г-жа Милтенова е първият нейн ротационен председател.

При официалното оповестяване на учредяването на Конфедерацията на автобусните превозвачи, към момента 7 организации от сектора са учредителите на тази Конфедерация, като се очаква да станат и повече. Всички знаем, че многото организации в този бранш и като структури, не рядко се разминават и позиците по важни теми и въпроси. Сега тази Конфедерация е консенсусна форма на обединение, а не аналог на това, което беше предложено – Автомобилна камара.

Когато излязохме на протест за автомобилната камара, ние много ясно обяснихме, че не намираме никаква логика в това да бъдем обединени чрез закон, тъй като браншът в автобусния сектор се обедини. А реално ние имаме общи интереси, общи ценности, общи идеи, които надяваме се да осъществим. Няма да бъде честно да кажем, че ние нямаме разногласия помежду си по някои от темите, но в крайна сметка това, което е необходимо да се постигне като резултат за бранша, това, което е важно за обществото, ние сме го постигнали.  Това е правилният път, по който ние отдавна вървим.

Тези организации, които са в Конфедерацията са онези организации, които комуникират и реално участват в работа с Министерство на транспорта, в комисиите, в работните групи. Една организация, която не се присъедини към нас е БАСАТ, а ние ги бяхме поканили, но това е преценка на  колегите, така, че имаме възможността отново да ги поканим да се присъединят към нас. Където има  регионални организации, самите те ще преценят дали ще влязат с организациите си в Конфедерацията, дали като самостоятелни фирми в някое от сдруженията, които са учредители и  всъщност това е смисълът на свободния избор на хората.

 Това, което ние казвахме през цялото време, че не могат да се нарушават правата ни, че обединението на организации и граждани е наше право и това се случи всъщност.

Що се отнася да самата Конфедерация, всички превозвачи, коита са лицензирани имат свободата да избират къде да членуват. Това беше и нашата воля, когато трябваше да се създаде Закона за автомобилната камара. Няма как да бъде обединен автобусния и товарния превоз. Това многократно сме го заявявали.

Ако някои от товарния превоз, прояви интерес може да бъде като асоцииран  член, но той няма да има право да взема решения, които се отнасят за автобусния сектор, защото няма как да обедени целия транспорт – ж.п. транспорта и т. н.

Ние сме се съсредоточили към това, което бяхме поели като ангажимент – Тази организация да представлява интересите на автобусните превозвачи.

Ние сме една организация, която трябва да изразява становището на всички ни, аз в качеството си на ротационен председател искам да благодаря на колегите, за гласуваното доверие. Ние, в Конфедерацията, не сме коментирали нещо подобно, така, че аз не бих си позволила да говоря от тяхно име за неща, които не сме уточнили.
Ние сме внесли в Комисията по регионална политика предложение за безопасността в автобусите и по точно за коланите, тъй като именно тази комисия промени Закона за пътищата, което е свързано и с промени в Закона за автомобилните превози. По този начин се избягва общественото обсъждане. Многократно казахме, че тази тема за нас е отворена, предстои да има гратисен период и за нас най-добре би било да има обществено обсъждане, на което наши организации, граждани да изразят своето становище. Ние нямахме друг вариант, защото тази комисия разглеждаше законопроекта. Подали сме предложение и в крайна сметка сме подкрепили становището на Премиера, защото той настоява да се сложат колани. Направили сме предложението по начин, който прецизира европейските норми.

Вносителите на законопроекта предлагат всички автобуси задължително да бъдат оборудвани с колани. Това не беше съобразено с действащото европейско и българско законодателство. Не могат всички автобуси да се оборудват, при положение, че  градските автобуси и автобусите от  клас А и клас Б, това е наша терминология и за по-широката аудитория обяснявам, че това са градски и извънградски автобуси, че в тях могат да пътуват правостоящи пътници.  Тези автобуси към настоящия момент се произвеждат без колани. Това, което ние сме предложили и което кореспондира със законодателството е при дължина на автобусните линии до 30 км от редовните схеми, а именно общинска, областна и републиканска всъщност се допускат правостоящи пътници. Т. е до 30 км всички автобуси извършващи този вид превоз трябва да бъдат освободени от колани, защото  автобусите са произведени така и ние имаме абсолютното право да превозваме правостоящи пътници.

Над 30 км приемаме, че трябва да се оборудват туристическите автобуси от клас Б и клас 3. Това ще рече туристически автобуси до 22 места и туристически автобуси над 22 места. Колегите бяха предложили до 30 км специализираните превози да бъдат освободени от колани, а ние предложихме това да бъде само за работещите, защото в тези специализирани превози попадат и ученическите превози. Абсолютно нелогично е ние да не обезопасяваме децата. Това е, което сме предложили по отношение на коланите.

Що се отнася до видеорегистраторите, ние сме изразили нашата позиция, че подкрепяме поставянето на видеорегистратори. Но то трябва да обхване всички участници в движението. Поставяне на видеорегистратори само на автобусите е доста дискриминационно от една страна, от друга страна е тежест на превозвачите, не само финансова, а и административна, защото ние трябва да назначим хора, които да обработват тези данни, и ние обезценяваме човешкия живот от другата страна на движението. Не можем да привилегироваме пътниците в автобусите за сметка на останалите участници в движението, защото аз ще ви дам една статистика – за 11 години са станали 46 катастрофи с автобуси, при които са загинали около 90 и няколко човека. Само за миналата година имаме 7 хил. катастрофи ,при които са загинали 682 човека.

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Карсан отново е най-добрият избор на Румъния

Карсан отново е най-добрият избор на Румъния

Карсан отново е най-добрият избор на Румъния! Община Галац е поръчала 20 Jest + Minibuses…
Камаз с нов производствен завод в Москва

Камаз с нов производствен завод в Москва

Камаз ще открие нов производствен завод в Москва за 500 електрически автобуса годишно Камаз инвестира…
Solaris печели 130 съчленени електрически автобуси  за MZA Варшава

Solaris печели 130 съчленени електрически автобуси  за MZA Варшава

Solaris печели 130 съчленени електрически автобуси  за MZA Варшава MZA Варшава, в Полша, подписа договор…
Lion’s City 19 и eTGE на Вusworld Europe в Брюксел

Lion’s City 19 и eTGE на Вusworld Europe в Брюксел

Lion’s City 19 и eTGE на Вusworld Europe в Брюксел MAN се подготвя за Busworld…