Какво е електрически автобус?

Какво е електрически автобус?

Какво е електрически автобус?

„Електрическите автобуси са като секса за тийнейджърите: всеки говори по темата, но никой не знае всъщност как точно се прави; всеки си мисли, че всички други го правят   и по такъв начин всеки претендира, че го прави.“

Въпреки че електрическият автобус (или „е-бусът“) може да има различни форми,  името винаги се отнася до пътно моторно превозно средство, което не изпуска  емисии по време на работа. На тях обикновено се гледа като на „чисти“ и „зелени“, защото се движат от батерии и имат по-малко въздействие върху околната среда от автобусите с двигатели с вътрешно горене.

Проектът ZeEUS се фокусира върху:

а. Plug-in хибридните автобуси (PHEV) са електрическо превозно средство, което използва презареждащи се батерии или друго средство за съхраняване на енергия, което може да се презарежда като бъде свързано с външен източник на електрическа енергия. PHEV имат характеристиките на традиционно хибридно електрическо превозно средство с електрически мотор и двигател с вътрешно горене (ДВГ), а също и на изцяло електрическо превозно средство с щепсел или друго устройство за свързване с електрическата мрежа. Дизеловите хибриди (както те съществуват в днешния автобусен пазар) са изключени от обхвата на проекта и от тази публикация.

б. Електрическите автобуси само с батерии (BEV) са изцяло електрическо или чисто електрическо превозно средство. Те са автобуси с електрическа пропулсионна система, която използва химическа енергия, съхранявана в пакети от презареждащи се батерии. BEV използват за пропулсия електрически мотори и моторни контролери вместо двигател с вътрешно горене (ДВГ). Те извличат цялата си енергия от пакети батерии и нямат двигател с вътрешно горене, горивна клетка или резервоар за гориво. Автобусите на батерии се зареждат статично с помощта на механично и електрическо оборудване.

в. Тролейбусите с батерии, наричани още „тролейбуси на двоен режим“  (Китай) или „хибридни тролейбуси“ (Германия). Те са превозни средства, подобни на автобуси, които се движат от мотор, който черпи енергия от надземни жици чрез свързващи  метални прътове, наречени тролеи. Енергията се набавя от централен енергиен източник, който не е на борда на превозното средство, или от презареждащи се бордови батерии. Благодарение на това превозното средство може се движи на електричество и независимо от надземните жици по част от маршрута, като в същото време напълно запазва оперативните си възможности. Тролейбусите с батерии се зареждат динамично с помощта на съществуващата надземна електрическа линия за тролеи или в статично положение с устройство за свързване с електрическата мрежа. Тролейбусите, които имат само помощни батерии, се считат за доказана технология и затова са изключени от обхвата на проекта и от тази публикация.

Проектът ZeEUS фокусира  своите дейности върху автобуси с голям капацитет, за които понастоящем все още няма законова дефиниция. Дефиницията на Секретариата на UITP за „голям капацитет“ е автобус, който може да превозва поне 55 пътника – както седящи, така и правостоящи.

На пазара съществуват доказани търговски решения за по-малки електрически автобуси (минибуси и мидибуси) и следователно са изключени от тази публикация.

МАЛКО ИСТОРИЯ

В условията на един все по-нестабилен петролен пазар разполагането на електрически автобуси се ускори извънредно много през последните пет до десет години, повлияно от националните енергийни политики и движено по-скоро от екологични съображения отколкото от търговски съображения. В Европа стартовата точка на сегашната траектория  на развитие беше въвеждането в края на 90-те години на ХХ век на първите малки електрически превозни средства, предназначени за обществения транспорт. Пионерът на това развитие беше Италия, където тези превозни средства  се използваха основно по вътрешните градски маршрути. Разполагането на минибуси и мидибуси беше последвано от операции в пълен мащаб на 12-метрови електрически автобуси изцяло на батерии по време на Олимпийските игри в Пекин през 2008 година.

Технологията се доказа като надеждна, въпреки че превозните средства с пробег от 75 км трябваше да се включват два до три пъти на ден в електрическата мрежа за презареждане. Въз основа на този първоначален успех, през 2010 година в Китай беше пуснат в експлоатация 12-метров електрически автобус изцяло на батерии с обещаващ пробег от 250-300 км. Тази нова стъпка откри пътя пред много други китайски производители към навлизането на пазара за електрическите автобуси.  Търсенето обаче остана под очакваните равнища независимо от факта, че китайското правителство предлагаше силни стимули. Американските и европейските производители на автобуси също не се забавиха да разработят модели на електрически автобуси, въпреки че с тях в момента се оперира в по-малък мащаб  в рамките на многобройни пилотни и местни проекти. След 2013 година тези тестове в малък мащаб, в които участваха по едно-две превозни средства, прераснаха в по-големи схеми и прехвърлиха цели автобусни линии  от двигателите с вътрешно горене към електрическа енергия. През последните месеци, градове като Лондон, Париж и Варшава възложиха по-големи поръчки за превозни средства от този вид. Очаква си  примерът им бързо да последват и други градове, което ще е знак за нуждата от по-голямо производство, за да се задоволи нарасналото търсене. В контекста на един предишен проект, финансиран от ЕС, UITP отбеляза голям интерес към бъдещото разполагане на електрически автобуси от властите, които отговарят за обществения транспорт, а също и от операторите. През 2013 година електрическите автобуси представляваха само 1,2% от европейските автобуси. Плановете на властите и на операторите разкриват динамична картина, при която над 40% от отговорилите заявяват, че с голяма охота са готови да преминат към опции с електрическа тяга, като повечето от тях са се насочили към хибридни и към изцяло електрически с батерии.

Световни пазарни тенденции

Общият брой на електрическите автобуси в света се счита, че е достигнал приблизително 173 000 през 2015 година.

Китай е лидерът на това масово глобално разполагане на електрически автобуси с над 170 000 броя (98,3% от общата цифра за света), които работят в Пекин, Чангша, Далиан, Хангжу, Хебей,  Нанжинг, Шанхай, Шаогуан, Шенжен, Тиянин, Ксиан и други градове.

Със своята политика, китайското правителство оказва силна подкрепа на тези развития. В тази политика е включена официална програма за „автобуси на нова енергия“, която има за цел произвеждането на  1,67 милиона EV (включително е-буси), и създаването на 1,2 милиона нови работни места годишно за периода 2010-2020 година.

Така например, в град Шенжен в момента работят 4887 чисто електрически автобуса. Към края на 2017 година всички автобуси в града ще са напълно електрифицирани в съответствие с изискванията на общинското управление, достигайки общ брой от 16493 е-буса.

Докато европейският пазар е един от водещите региони за изследователска и развойна дейност (ИРД) в областта на електрическите автобуси, включително на превозни технологии, регионът на Азия и Тихия океан е мястото, където са едни от най-големите производители както на автобуси, така и на батерии. Всъщност, регионът осигурява две трети от световното производство на градски и туристически автобуси за вътрешните пазари и заема лидерската позиция в световния пазар на електрически автобуси с помощта на значителни правителствени инициативи в страни като Китай,  Япония и в по-малка степен Индия. Доминиращата позиция на азиатско-тихоокеанския пазар се основава най-вече на нарастващото производство на китайските производители на оригинално оборудване (ПОО). С въвеждането на регионалния пазар на технологически напреднали електрически автобуси от 5-то поколение и с все по-голямото ударение върху иновациите и инвестициите на ПОО в ИРД, правителството планира да продължи да подкрепя пазара за електрически автобуси през следващите пет години. Правителствените инициативи играят решаваща роля в улесняването на растежа на пазара за електрически автобуси. В Китай например, през 2016 година Министерството на транспорта осигури субсидии на стойност 81600 долара на автобус за закупуването на електрически автобуси. Китай е една от малкото развиващи се икономики в света, които са предприели инициативи за ограничаване на замърсяването от превозни средства с въвеждането на електрически автобуси. От друга страна обаче, в много страни инфраструктурата за зареждане на електрически автобуси е слаба в момента и това ограничава растежа на пазара за електрически автобуси.

Проучване на пазара на електрическите автобуси като част от проекта „Градска автобусна система с нулеви емисии“ (ZeEUS).

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 766 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Карсан отново е най-добрият избор на Румъния

Карсан отново е най-добрият избор на Румъния

Карсан отново е най-добрият избор на Румъния! Община Галац е поръчала 20 Jest + Minibuses…
Камаз с нов производствен завод в Москва

Камаз с нов производствен завод в Москва

Камаз ще открие нов производствен завод в Москва за 500 електрически автобуса годишно Камаз инвестира…
Solaris печели 130 съчленени електрически автобуси  за MZA Варшава

Solaris печели 130 съчленени електрически автобуси  за MZA Варшава

Solaris печели 130 съчленени електрически автобуси  за MZA Варшава MZA Варшава, в Полша, подписа договор…
Lion’s City 19 и eTGE на Вusworld Europe в Брюксел

Lion’s City 19 и eTGE на Вusworld Europe в Брюксел

Lion’s City 19 и eTGE на Вusworld Europe в Брюксел MAN се подготвя за Busworld…