Браншът срещу Законопроекта за Българската автомобилна камара

Браншът срещу Законопроекта за Българската автомобилна камара

Браншът срещу Законопроекта за Българската автомобилна камара

Национално сдружение на автобусните превозвачи в България, Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта, Национален съюз на превозвачите, Корпорация на автомобилните превозвачи в България и браншови организации в пътническия транспорт, подкрепени от национално представителните организации на работодателите АИКБ, БСК и БТПП категорично се обединяват против Законопроекта за Българската автомобилна камара.

В случай, че законопроектът не бъде оттеглен, браншът на автобусните превозвачи обявява, че на 14 юни 2018 г. ще предприеме предупредителни стачни действия, които ще се изразяват в преустановяване превоза на пътници в цялата страна за 2 часа. На 25 юни 2018 г. ще се премине към ефективни стачни действия до разрешаването на казуса.

На 18.05.2018 г. в Народното събрание е внесен за разглеждане Законопроект за Българската автомобилна камара. От мотивите, изложени към законопроекта, не става ясно какво е правното основание, въз основа на което вносителите на законопроекта са предприели съответните действия и са взели решение, че национален компетентен орган по прилагането на Регламент /ЕО/ 1071/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета следва да бъде Българската автомобилна камара. Към настоящия момент национален компетентен орган по смисъла на този Регламент е ИА „Автомобилна администрация“, респективно Министерство на транспорта.

Незаконосъобразно е функции и дейности на ИА „Автомобилна администрация“ да бъдат изземвани и поверявани на Автомобилна камара, състояща се от преки конкуренти в сектора на обществен превоз на пътници. Още повече, че по смисъла на чл.10 от Регламент/ЕО/ 1071/2009, функциите на компетентен орган се осъществяват от държавни органи. Такава е и практиката в държавите-членки на ЕС, видно от приложена към настоящото становище справка.

В мотивите си, вносителите на законопроекта, изтъкват доводи за неефективност в действията на Министерство на транспорта, информационните технолигии и съобщенията, при осъществяване на възложените на ИА „Автомобилна администрация“ дейности. Те предлагат закон, с който да се узакони явен конфликт на интереси, чрез създаването на Автомобилна камара, която ще бъде сдружение от преки бизнес конкуренти, осъществяващи дейност в бранша. По този начин се предоставя право да се упражняват публични функции от лица, които имат безспорен частен интерес при осъществяването им, в грубо нарушение на Закона за предотвратявене и установявяване на конфликт на интереси. Очаква се браншът сам да решава кой да бъде лицензиран и кой не, както и да осъществява контрол, защото очевидно според законодателя в ИА „Автомобилна администрация“ са на лице „съмнителни практики“. В същото време така предложения законопроект по никакъв начин не гарантира ясни условия за независимост и безпристрастност при правилата за допускане на нови участници на пазара, както и за защита на интересите на тези, които вече упражняват професията „автомобилен превозвач“, особено с оглед факта, че същият допуска възможността конкурент в бизнеса да бъде компетентния орган по прилагането на този закон. Държавата абдикира окончателно от грижата за развитието, защитата и контрола върху автотранспортния сектор.

Категорична е позицията и срещу създаването на една Автомобилна камара, в която да членуват превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници и превозвачите, извършващи обществен превоз на товари.

Необходими са самостоятелни структури, каквито насоки дава и Европейското законодателство, отразени в Регламент/ЕО/ № 1071/2009, Регламент/ЕО/ № 1072/2009 и Регламент /ЕО/ 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г.,относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози. Проблемите на бранша на автобусните превозвачи са коренно различни от тези на товарните превози. Необходимостта от законодателни промени е различна за всеки един от браншовете.

В последните 8 години липсата на адекватни законодателни промени доведе до фалита на 2/3 от пътническите транспортни фирми и остави повече от 60 български общини без транспорт.

Исканията на 10 браншови организации, подкрепени от национално представителните организации на работодателите АИКБ, БСК и БТПП са изпратени на министър-председателя г-н Бойко Борисов, председателя на НС г-жа Цвета Караянчева, председателя на комисията по транспорт към НС г-н Халил Летифов, председателите на парламентарни групи в НС и министъра на транспорта г-н Ивайло Московски.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Първи национален образователен форум за проблемите на кадрите в транспортния бранш   

Първи национален образователен форум за проблемите на кадрите в транспортния бранш  

Първи национален образователен форум за проблемите на кадрите в транспортния бранш  ПОД ПАТРОНАЖА НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА…
Най-добра Автобусна фирма на 2019

Най-добра Автобусна фирма на 2019

Най добра автобусна фирма за 2019 Благодаря много за престижната награда – „Най-добра автобусна фирма…
Покана  за Първия национален образователен форум за проблемите на кадрите в транспортния бранш

Покана  за Първия национален образователен форум за проблемите на кадрите в транспортния бранш

Покана  за Първия национален образователен форум за проблемите на кадрите в транспортния бранш Имайки крещяща…
Едно интервю с Ана Есеиса, Мениджър корпоративни комуникации на Irizar

Едно интервю с Ана Есеиса, Мениджър корпоративни комуникации на Irizar

Едно интервю с Ана Есеиса, Мениджър корпоративни комуникации на Irizar    Бихте ли ни казали…