Заключителна Декларация От Кръгла маса проведена на 05.12.2017 година в Гранд Хотел София

Заключителна Декларация От Кръгла маса проведена на 05.12.2017 година в Гранд Хотел София

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
От Кръгла маса, проведена на 05.12.2017 година в Гранд Хотел „София”

Ние, представителите на държавните институции, браншовите организации и синдикатите в транспортния бранш, като се ръководим от:

Необходимостта от повишаване на безопасността в транспорта и опазване на човешкия живот като висша ценност;

Желанието за законосъобразност в действията на държавата, общините, стопанските субекти и гражданите в транспорта;

Нуждата от налагане на спазването на закона от страна на нерегламентирания превоз на пътници;

Волята за еднакво прилагане на закона от държавата и общините на цялата територия на Република България;

Стремежа за повишаване на качеството на транспортните услуги и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в транспортния бранш;

ДЕКЛАРИРАМЕ:

Настояваме Правителството и Народното събрание на Република България да предприемат незабавни мерки за:

  1. Координация на действията на всички институции за повишаване на безопасността и контрола върху пътническия транспорт, чрез създаване на междуведомствен съвет по пътна безопасност, с участие на представители на МВР, МФ, МРРБ, МЗ, АПИ, ДАИ, КФН, браншовите и синдикалните организации в транспорта, която да извършва координация на регулацията, контрола и практиката в транспорта.
  2. Издаване на единното тълкувателно становище за разграничаване и нормативно определяне на критериите на приложение на ЗОП и ЗК в транспорта
  3. Спиране на всички текущи процедури по обявени обществени поръчки, които противоречат на новото българско и европайско законодателство.
  4. Незабавно разработване на пакет от законодателни мерки, гарантиращи спазването на българското и европейското законодателство от страна на нерегламентираните превозвачи;
  5. Разработване на система за перманентен технически контрол над спазването на ЗДП и предприемане на всички съвременни технически действия за осуетяване на нарушенията на закона, особено в критичните пътни участъци в цялата страна;
  6. Осъвременяване на медицинските, юридическите и техническите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в транспортния бранш.
  7. Разработване на Национална стратегия за развитие на транспорта, с участие на всички заинтересовани организации и привличане на широк кръг национални и международни експерти.

Като решихме да направим своите заседания редовни, запазваме правото си да допълваме и осъвременяваме тази своя декларация

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

43 VDL Citeas Electric за Холандия

43 VDL Citeas Electric за Холандия

43 VDL Citeas Electric за Холандия VDL Bus & Coach ще достави 43 VDL Citeas…
VDL Road Show 2019 в България

VDL Road Show 2019 в България

VDL Road Show 2019 в България  Втората половина на месец март бе белязана от роуд…
Не на предателството на националния интерес с Мобилен пакет 1

Не на предателството на националния интерес с Мобилен пакет 1

Не на предателството на националния интерес с Мобилен пакет 1 Сагата продължава.... Преди заседанието на…
Български ученици в международна надпревара за най-добър млад механик

Български ученици в международна надпревара за най-добър млад механик

Български ученици в международна надпревара за най-добър млад механик За втора поредна година възпитаници на…