Заключителна Декларация От Кръгла маса проведена на 05.12.2017 година в Гранд Хотел София

Заключителна Декларация От Кръгла маса проведена на 05.12.2017 година в Гранд Хотел София

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
От Кръгла маса, проведена на 05.12.2017 година в Гранд Хотел „София”

Ние, представителите на държавните институции, браншовите организации и синдикатите в транспортния бранш, като се ръководим от:

Необходимостта от повишаване на безопасността в транспорта и опазване на човешкия живот като висша ценност;

Желанието за законосъобразност в действията на държавата, общините, стопанските субекти и гражданите в транспорта;

Нуждата от налагане на спазването на закона от страна на нерегламентирания превоз на пътници;

Волята за еднакво прилагане на закона от държавата и общините на цялата територия на Република България;

Стремежа за повишаване на качеството на транспортните услуги и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в транспортния бранш;

ДЕКЛАРИРАМЕ:

Настояваме Правителството и Народното събрание на Република България да предприемат незабавни мерки за:

  1. Координация на действията на всички институции за повишаване на безопасността и контрола върху пътническия транспорт, чрез създаване на междуведомствен съвет по пътна безопасност, с участие на представители на МВР, МФ, МРРБ, МЗ, АПИ, ДАИ, КФН, браншовите и синдикалните организации в транспорта, която да извършва координация на регулацията, контрола и практиката в транспорта.
  2. Издаване на единното тълкувателно становище за разграничаване и нормативно определяне на критериите на приложение на ЗОП и ЗК в транспорта
  3. Спиране на всички текущи процедури по обявени обществени поръчки, които противоречат на новото българско и европайско законодателство.
  4. Незабавно разработване на пакет от законодателни мерки, гарантиращи спазването на българското и европейското законодателство от страна на нерегламентираните превозвачи;
  5. Разработване на система за перманентен технически контрол над спазването на ЗДП и предприемане на всички съвременни технически действия за осуетяване на нарушенията на закона, особено в критичните пътни участъци в цялата страна;
  6. Осъвременяване на медицинските, юридическите и техническите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в транспортния бранш.
  7. Разработване на Национална стратегия за развитие на транспорта, с участие на всички заинтересовани организации и привличане на широк кръг национални и международни експерти.

Като решихме да направим своите заседания редовни, запазваме правото си да допълваме и осъвременяваме тази своя декларация

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Първи национален образователен форум за проблемите на кадрите в транспортния бранш   

Първи национален образователен форум за проблемите на кадрите в транспортния бранш  

Първи национален образователен форум за проблемите на кадрите в транспортния бранш  ПОД ПАТРОНАЖА НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА…
Най-добра Автобусна фирма на 2019

Най-добра Автобусна фирма на 2019

Най добра автобусна фирма за 2019 Благодаря много за престижната награда – „Най-добра автобусна фирма…
Покана  за Първия национален образователен форум за проблемите на кадрите в транспортния бранш

Покана  за Първия национален образователен форум за проблемите на кадрите в транспортния бранш

Покана  за Първия национален образователен форум за проблемите на кадрите в транспортния бранш Имайки крещяща…
Едно интервю с Ана Есеиса, Мениджър корпоративни комуникации на Irizar

Едно интервю с Ана Есеиса, Мениджър корпоративни комуникации на Irizar

Едно интервю с Ана Есеиса, Мениджър корпоративни комуникации на Irizar    Бихте ли ни казали…