Заключителна Декларация От Кръгла маса проведена на 05.12.2017 година в Гранд Хотел София

Заключителна Декларация От Кръгла маса проведена на 05.12.2017 година в Гранд Хотел София

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
От Кръгла маса, проведена на 05.12.2017 година в Гранд Хотел „София”

Ние, представителите на държавните институции, браншовите организации и синдикатите в транспортния бранш, като се ръководим от:

Необходимостта от повишаване на безопасността в транспорта и опазване на човешкия живот като висша ценност;

Желанието за законосъобразност в действията на държавата, общините, стопанските субекти и гражданите в транспорта;

Нуждата от налагане на спазването на закона от страна на нерегламентирания превоз на пътници;

Волята за еднакво прилагане на закона от държавата и общините на цялата територия на Република България;

Стремежа за повишаване на качеството на транспортните услуги и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в транспортния бранш;

ДЕКЛАРИРАМЕ:

Настояваме Правителството и Народното събрание на Република България да предприемат незабавни мерки за:

  1. Координация на действията на всички институции за повишаване на безопасността и контрола върху пътническия транспорт, чрез създаване на междуведомствен съвет по пътна безопасност, с участие на представители на МВР, МФ, МРРБ, МЗ, АПИ, ДАИ, КФН, браншовите и синдикалните организации в транспорта, която да извършва координация на регулацията, контрола и практиката в транспорта.
  2. Издаване на единното тълкувателно становище за разграничаване и нормативно определяне на критериите на приложение на ЗОП и ЗК в транспорта
  3. Спиране на всички текущи процедури по обявени обществени поръчки, които противоречат на новото българско и европайско законодателство.
  4. Незабавно разработване на пакет от законодателни мерки, гарантиращи спазването на българското и европейското законодателство от страна на нерегламентираните превозвачи;
  5. Разработване на система за перманентен технически контрол над спазването на ЗДП и предприемане на всички съвременни технически действия за осуетяване на нарушенията на закона, особено в критичните пътни участъци в цялата страна;
  6. Осъвременяване на медицинските, юридическите и техническите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в транспортния бранш.
  7. Разработване на Национална стратегия за развитие на транспорта, с участие на всички заинтересовани организации и привличане на широк кръг национални и международни експерти.

Като решихме да направим своите заседания редовни, запазваме правото си да допълваме и осъвременяваме тази своя декларация

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Голям успех на Busworld Russia 2018

Голям успех на Busworld Russia 2018

Голям успех на Busworld Russia 2018 Busworld разширява автобусния бизнес в цял свят. Второто изложение…
Поръчка за 21 автобуса Citea SLFA-180 Electric на VDL от Arriva Danmark A/S

Поръчка за 21 автобуса Citea SLFA-180 Electric на VDL от Arriva Danmark A/S

Поръчка за 21 автобуса Citea SLFA-180 Electric на VDL от Arriva Danmark A/S Arriva Denmark…
Първият изцяло електрически автобус за дълги разстояния на Flixbus

Първият изцяло електрически автобус за дълги разстояния на Flixbus

Първият изцяло електрически автобус за дълги разстояния на Flixbus През април Flixbus беше първата компания…
Немският лидер в автомобилната и машиностроителната промишленост VOSS Automotive ще инвестира 15 млн. евро в България

Немският лидер в автомобилната и машиностроителната промишленост VOSS Automotive ще инвестира 15 млн. евро в България

Немският лидер в автомобилната и машиностроителната промишленост VOSS Automotive ще инвестира 15 млн. евро в…