Зачестили сигнали от пътници за неспазване на мерките за превенция срещу COVID-19

Зачестили сигнали от пътници за неспазване на мерките за превенция срещу COVID-19

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

 ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, София – 1000 ,

 Рег. № 29-00-00-916/…. / ………. .2020 г.

ДО

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА

АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ

1202 СОФИЯ, БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА” № 100, ЕТ. 4, ОФИС 7

Email: office@nsapb.bg

 

 НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

1202 СОФИЯ, БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА” № 102

АВТОГАРА „СЕРДИКА”, ОФИС – СГРАДА, ЕТ. 2

E-mail: i.konstantinov@union-ivkoni.com

 

 КОРПОРАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

4300 КАРЛОВО, УЛ. „ГЕНЕРАЛ ЗАИМОВ” № 28, „МАГИСТРАЛИ” АД

E-mail: magistrali_karlovo@abv.bg

 

 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза”№100

Тел.: +359 898 617 897

Email: kap.bg@abv.bg

 

 АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ И ПЪТИЩАТА (АЕБТРИ)

1680 СОФИЯ, УЛ. „ИСКЪРСКИ ПРОЛОМ“ № 6-8

AEBTRI@AEBTRI.COM

 

 КАМАРА НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ, УЛ. „САМОКОВСКО ШОСЕ“ № 66, ЕТ. 3, ОФИС 6

Email: office@bghauliers.eu

 

 НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА КАМАРА

4000 ПЛОВДИВ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 82

Email: ntk_eood@btrust.org; ntk_ivanbozhilov@abv.bg

 

 БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ ОТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

5800 ПЛЕВЕН, ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 1, ОФИС 307

Email: bsapop@abv.bg

 

 НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ

1000 СОФИЯ, УЛ. „ХРИСТО БЕЛЧЕВ“ № 4

 

 АСОЦИАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

1330 СОФИЯ, УЛ. „МЕЧКА“ № 35

Email: mstolarski@eurolines.bg

 

 КОПИЕ:

ДО Г-ЖА МИРА АХЧИЕВА

email: mahchieva@gmail.com

 

 ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЧРЕЗ СЕОС

 На Ваш рег. № 98-1728/30.06.2020 г.

 

 ДО МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

И СЪОБЩЕНИЯТА ЧРЕЗ СЕОС

 На Ваш рег.№ 13-00-347/30.06.2020 г.

 Относно: Зачестили сигнали от пътници за неспазване на мерките за превенция срещу COVID-19.

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 Информирам Ви, че в последно време зачестиха препратените чрез Министерство на здравеопазването в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ сигнали от пътници за неспазване от страна на превозвачите на мерките за превенция срещу COVID-19.

Съгласно посочената в сигналите информация, от страна на превозвачите не се осъществява контрол върху носенето на предпазни маски в автобусите, спазването на физическа дистанция между пътниците, наличието на дезинфектанти и задължителното им използване.

В тази връзка е необходимо да обърнете внимание на членовете на Вашите сдружения за предприемане на незабавни действия за стриктно спазване на заповеди № РД-01-369/30.06.2020 г. и № РД-01-393/09.07.2020 г. на министъра на здравеопазването. В противен случай ще бъде сезирана Столична регионална здравна инспекция и Министерство на вътрешните работи.

С уважение,

Бойко Рановски

Изпълнителен директор

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Тенденции в цените на застраховка Гражданска отговорност за първото полугодие и летните месеци

Тенденции в цените на застраховка Гражданска отговорност за първото полугодие и летните месеци

Анализът на електронната платформа 24ins.bg разкрива интересни тенденции, при които се наблюдава продължителен спад на…
България ще заведе дело пред съда на ЕС срещу част от разпоредбите в Пакета Мобилност I

България ще заведе дело пред съда на ЕС срещу част от разпоредбите в Пакета Мобилност I

България ще заведе дело пред съда на ЕС срещу част от разпоредбите в Пакета Мобилност…
Автобусните превозвачи след Covid-19

Автобусните превозвачи след Covid-19

Експертите  отговарят – Как ще се справят автобусните превозвачи след Covid-19? . ЯН ДЕМАН –…
Информация от Посолството на Република България в Загреб

Информация от Посолството на Република България в Загреб

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, София – 1000 ДО НАЦИОНАЛНО…