Зачестили сигнали от пътници за неспазване на мерките за превенция срещу COVID-19

Зачестили сигнали от пътници за неспазване на мерките за превенция срещу COVID-19

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

 ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, София – 1000 ,

 Рег. № 29-00-00-916/…. / ………. .2020 г.

ДО

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА

АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ

1202 СОФИЯ, БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА” № 100, ЕТ. 4, ОФИС 7

Email: office@nsapb.bg

 

 НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

1202 СОФИЯ, БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА” № 102

АВТОГАРА „СЕРДИКА”, ОФИС – СГРАДА, ЕТ. 2

E-mail: i.konstantinov@union-ivkoni.com

 

 КОРПОРАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

4300 КАРЛОВО, УЛ. „ГЕНЕРАЛ ЗАИМОВ” № 28, „МАГИСТРАЛИ” АД

E-mail: magistrali_karlovo@abv.bg

 

 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза”№100

Тел.: +359 898 617 897

Email: kap.bg@abv.bg

 

 АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ И ПЪТИЩАТА (АЕБТРИ)

1680 СОФИЯ, УЛ. „ИСКЪРСКИ ПРОЛОМ“ № 6-8

AEBTRI@AEBTRI.COM

 

 КАМАРА НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ, УЛ. „САМОКОВСКО ШОСЕ“ № 66, ЕТ. 3, ОФИС 6

Email: office@bghauliers.eu

 

 НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА КАМАРА

4000 ПЛОВДИВ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 82

Email: ntk_eood@btrust.org; ntk_ivanbozhilov@abv.bg

 

 БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ ОТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

5800 ПЛЕВЕН, ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 1, ОФИС 307

Email: bsapop@abv.bg

 

 НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ

1000 СОФИЯ, УЛ. „ХРИСТО БЕЛЧЕВ“ № 4

 

 АСОЦИАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

1330 СОФИЯ, УЛ. „МЕЧКА“ № 35

Email: mstolarski@eurolines.bg

 

 КОПИЕ:

ДО Г-ЖА МИРА АХЧИЕВА

email: mahchieva@gmail.com

 

 ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЧРЕЗ СЕОС

 На Ваш рег. № 98-1728/30.06.2020 г.

 

 ДО МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

И СЪОБЩЕНИЯТА ЧРЕЗ СЕОС

 На Ваш рег.№ 13-00-347/30.06.2020 г.

 Относно: Зачестили сигнали от пътници за неспазване на мерките за превенция срещу COVID-19.

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 Информирам Ви, че в последно време зачестиха препратените чрез Министерство на здравеопазването в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ сигнали от пътници за неспазване от страна на превозвачите на мерките за превенция срещу COVID-19.

Съгласно посочената в сигналите информация, от страна на превозвачите не се осъществява контрол върху носенето на предпазни маски в автобусите, спазването на физическа дистанция между пътниците, наличието на дезинфектанти и задължителното им използване.

В тази връзка е необходимо да обърнете внимание на членовете на Вашите сдружения за предприемане на незабавни действия за стриктно спазване на заповеди № РД-01-369/30.06.2020 г. и № РД-01-393/09.07.2020 г. на министъра на здравеопазването. В противен случай ще бъде сезирана Столична регионална здравна инспекция и Министерство на вътрешните работи.

С уважение,

Бойко Рановски

Изпълнителен директор

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Два български екипажа на рали Breslau Poland 2020

Два български екипажа на рали Breslau Poland 2020

Два български екипажа на рали Breslau Poland 2020 Днес стартира международния оф-роуд маратон Breslau Poland…
Спад на пазара на търговски превозни средства

Спад на пазара на търговски превозни средства

Спад на пазара на търговски превозни средства Няма да е изненада, че пазарът на търговски…
Тенденции в цените на застраховка Гражданска отговорност за първото полугодие и летните месеци

Тенденции в цените на застраховка Гражданска отговорност за първото полугодие и летните месеци

Анализът на електронната платформа 24ins.bg разкрива интересни тенденции, при които се наблюдава продължителен спад на…
България ще заведе дело пред съда на ЕС срещу част от разпоредбите в Пакета Мобилност I

България ще заведе дело пред съда на ЕС срещу част от разпоредбите в Пакета Мобилност I

България ще заведе дело пред съда на ЕС срещу част от разпоредбите в Пакета Мобилност…