За тол таксите – представяне на Конференцията

За тол таксите – представяне на Конференцията

За тол таксите – представяне на Конференцията

 Иван Георгиев – Интелигентни Трафик Системи

Проф. Олег Асенов – АПИ

 Иван Георгиев /Интелигентни Трафик Системи/   За всички, които искат да получат първи информация относно бордовото  устройство за автоматично тол таксуване, бих апелирал да се регистрират за нашия информационен  бюлетин на  TollPass.bg. Най-отдолу има една форма за записване. Опитваме се да ви бъдем полезни във всяко едно време. В момента, в който имаме официално обявени тарифи, се надявам да комуникираме с вас относно таксите и цената. Бордовото устройство няма да се купува, ще се предоставя за ползване. То остава собственост на Интелигентни Трафик Системи за целия период на договора.

Въпрос – Аз не съм пряко заинтересован, но все пак да попитам. Много договори  за доставчици на данни за устройства, превозвачът е един, АПИ събират пари, а в крайна сметка доставчици – много. Мисля, че тези тол такси достатъчно ще съберат пари, милиарди според АПИ, пътища не поддържат, не чистят, но в крайна сметка събират такси. Още много такси нека събират, но превозвачите да не товарят с толкова много такси.

 • Иван Георгиев – Нашата роля като национален доставчик на услуги е да отчитаме и засичаме вашите пътно-транспортни средства и тази информация да я предаваме към АПИ. Ние не участваме в обществен съвет, в който се обсъждат тол таксите, независимо от това какво бъде прието като тол такса. Ние ще трябва да отчитаме. Това е нашата задача. Ние изграждаме такава информационна инфраструктура за да може това да се случи лесно и бързо и най-вече надеждно. А ваш избор е с кого да сключите договор. Договорът е един, цената на тол таксите ще бъде една независимо дали сключвате договор с доставчик на декларирани данни или директно с нас, така, че въпросът за тези такси не е към нас. Ние сме длъжни да ви предоставим услугата за автоматично таксуване.
 • Въпрос от представител на федерацията в Бургас – Вие казахте, че цената на тол таксата е формирана на базата на електронните винетки. Електронните винетки обаче са за водачите на малките и големите автобуси. Всички плащат голямата тарифа. Това как ще се отрази и на малките и на големите?
 • Иван Георгиев – Ние като национален доставчик на услуги не участваме в определянето на тарифите Тарифите се определят с постановление на Министерски съвет и ние нямаме участие в тяхното създаване. Този въпрос не е към нас, за съжаление. Отново казвам, нашата задача относно тол системата е да доставяме надежда информация към АПИ. Нищо повече от това.
 • Въпрос – За българските превозвачи е ясно, може ли да уточним един международен превозвач от Гърция до Сърбия какви устройства трябва да има и те трябва ли да отговарят на техните изисквания?
 • Иван Георгиев – При ползване на пътната мрежа, задължително трябва да се заплати било тол такса, било маршрутна карта или автоматично бордово устройство. Един международен превозвач може да сключи договор и да получи бордово устройство. За бордовото устройство ще заплати някакъв депозит, който ще бъде гаранция, че ще бъде пазено като добър стопанин.
 • Въпрос – Едно устройство може ли да се ползва за 5 автобуси?
 • Иван Георгиев – Не! Всяко бордово устройство се асоциира към конкретния регистрационен номер. Ако продадете превозното средство или има ПТП с конкретно превозно средство, бордовото устройство се връща и вие си получавате депозита. Ако продадете превозното средство,купите друго на негово място, връщате бордовото устройство и ние асоциираме ново, което изпращаме като замяна на старото.
 • Георги Милошев – Говори се за 3 евро депозитна такса на устройство. Тя се доближава някъде до европейските тарифи. А сега и най-важните въпроси към професор Олег Асенов от АПИ. Кое колко ще струва?.
 • Проф. Олег Асенов – По отношение ценообразуването на самите устройства и как ще бъдат отдавани, това е инициатива на нашите партньори. В Закона лицето събиращо пътни такси няма ангажименти да регулира цени, които са на услуги и действия. Лицето събиращо пътни такси има основна задача да прави контрол върху дейността на всички наши пъртньори,съгласно общите условия, които са публично известни на нашия сайт. Тези общи условия всеки може да ги прочете, тези общи условия имат за цел да защитят вас на пътя, вашите права и да осигурят качеството на услугата такова, че ако има доказана вина на доставчик на данни по отношение на неполучени навреме тол декларации, тол декларации, които не са верни, съответно самият доставчик на данни при нас има банкови гаранции, и ние можем да активираме поради това, че те не са си свършили работата.

 Нашата контролна функция съвсем ясно е описана чрез тези общи условия. Да кажем какво казва законът по отношение въпроса за бордовите устройства. Водещ за пътно таксуване е вид, номер. Регистрационният номер го използваме за целите на правоприлагане за определен период от време, т. е номерът на работа  е ключовият на таксуването, както за винетката, така и за изминато разстояние. Защото Европейската директива казва, че таксата следва пътното превозно средство., следва неговия регистрационен номер. За промяна на регистрационния номер е необходимо да бъде активирана процедура пререгистрация на бордовото устройство, както има и процедура електронна услуга  на АПИ пререгистрация на винетка от един регистрационен номер на друг. И законът това нещо съвсем ясно го е уредил.

По отношение на транзитния трафик. Един много важен въпрос. Транзитният трафик ще има за възможност да пътува на база маршрутни карти. Трябва да има разкрити места за продажба на маршрутни карти в зоната на граничните пунктове, Само да ви информирам, че в момента ние активираме процедура и ще имаме в началото на дейността  35 нови точки за продажба на маршрутни карти лице в лице в зоната на гранично контролно-пропускателни пунктове, специализирано насочено като достъпност на трасетата за контрол на тежкия трафик . Имам предвид коридорите, където е тежкият трафик, например на Капитан Андреево в момента имаме един контейнер, който е на основния паркинг, където основният трафик е лек и едно работно място за тежките. Сега слагаме един контейнер на входа на тежкия трафик за да може да осигурим тези, които не са имали бордови устройства. Бордови устройства, които са съществуващи за да може да работят в нашата тол система трябва или да имат възможност за интегриране на тяхната информационна система с информационната система на нашите доставчици, или европейският доставчик, които оперира тези устройства да дойде и да се интегрира като част от нашата система. Това са двете опции за международните бордови устройства. Едната опция е когато бордово устройство на някой ID провайдър  декларира данни като декларатор на данни към национален доставчик, или пълна  интеграция, когато  провайдерът е дошъл и е станал партньор съгласно общите условия на лицето събиращо пътни такси, т. е АПИ. Т. е всеки собственик на камион и всеки, който транзитно преминава през България трябва да си отговори на този въпрос. Е ли е неговото бордово устройство интегрирано по някакъв начин към нашата тол система или не. Като начините са двата, за които преди малко разказах. Ако не той трябва да планира закупуването на маршрутна карта през уеб сайта от офиса си до 7 дни планирано пътуване. Да си планира спокойно пътуването и да не се трупа на опашки на пунктовете за граничен контрол. Т. е наличието на уеб сайтове и мобилни приложения дава възможност за планиране на транзитното преминаване. Разбира се, ако фирмите са информирани. За това правим тези представяне. Миналата седмица пак говорихме за това. Сега се радвам, че имах възможност да ги кажа отново, да ги разясня за всички, които оперират като потребители на пътя.

Георги Милошев, главен редактор списание „Автобуси“  – Само Ви моля да споменете за цената, защото тези хора няма да си тръгнат от тук, ако не научат това.

Въпрос – Да попитам всеки може ли да си изчисли изминатото разстояние към днешния  момент като километри, защото го казахте много общо

Проф. Олег Асенов Всеки може да си изчисли сега разстоянието, ако посети някои от 16-те демонстрационни центрове, които ние от 16 август открихме. С малко тъга мога да кажа, че тези центрове не са много посещавани. В тези центрове тарифата е заредена, заредено е покритието, Може да отидете в някои от демонстрационните центрове  в София, Пловдив, Варна или Русе, там от 14 до 16 ч. има консултанти, които ви чакат. Тези консултати имат задача да си донесете типовете превозни средства,  да си донесете транспортните схеми, за най-често пътуваните маршрути, да ви сметнат, да видите как терминала работи и всичко това е достъпно от 16 август насам. Така че,  заповядайте в София е в сградата на Геопланпроект, в Пловдив е в областното пътно на 6 етаж. Хората там са добре обучени, така, че заповядайте. Пловдивският център е най-посещавания..

Въпрос Относно цената, ще кажете ли нещо?

Проф. Олег Асенов По отношение на цената ще бъда изключително консервативен. Защо? Защото аз съм съвносител, АПИ е съвносител съвместно със Световната банка. От февруари месец ние изчисляваме тарифи. Ние сме дали едно предложение, което предложение е мотивирано с ясни данни. Колегите са дали предложения в хода на общественото обсъждане. То завършва на 16-ти. Някак не е коректно при положение, че още има предложения да правя съждения на базата на частично завършило обществено обсъждане. Не, че нямам лично мнениие, но то в момента не е важно. Важно е да получим всички становища. От 16-ти Комисията, която разглежда становищата ще работи ежедневно, за да можем бързо да излезем с позиция, която позиция да вземе под внимание всички конструктивни предложения. Но най-важно е когато правите предложения –   нека начинът, по който сега се правят предложения да бъде по начина по който ние го направихме сега. Дойдохме на един форум, колегите от Световна банка показаха методика, входни данни, изчисления, резултати. Ние не очакваме чак такава мотивирана обосновка от вас, но все пак да има някакъв мотив.  Държавата каквато и да е тя, каквито и да са заключенията на експертизата, която се прави, искам да ви кажа, че в националното тол управление сме подбирали хората, които да се опитат максимално да работят и да ги мотивираме да са добри експерти. И аз гарантирам за хората. Тези хора иската да видят нещо, което все пак има  някакви аргументи, че тези аргументи  почиват на някакви данни, на някакви съществени елементи на вашия ежедневен бизнес. За да можем да ги вземем под внимание и в новата тарифа да ги има. Отговарам така, защото към днешния момент това е коректният отговор.

Георги Милошев – Мотивиран писмен отговор с предложения за цената. Трябва да бъде мотивиран защото…Предложената цена за сега е 13 стотинки на километър, като тя варира по 2 до нагоре. Никога не съм виждал за тази година, както каза и господин професора такава вариация на цени.

Проф. Олег Асенов – Цената е във финалната тарифа между 4 и 7 стотинки. А при автобусите се разделени на два класа – до 12 тона са между 4 и 7 стотинки, а над 12 тона са до 9 стотинки. Така че, това е в момента, което ние сме предложили. Тази тарифа всеки може да я види на сайта на Министерство на регионалното развитие.

Георги Милошев – изключително важният човек, който и професорът спомена, това е представителят на Световната банка, човекът, който мотивира по отрасли. Поскъпва месо, брашно, кифли и това, което най-много се оскъпява е минаралната вода с около 3 стотинки и нещо на литър. Не си мислете, че тол системата няма да се отрази на продукта и на ценообразуването на тези неща, които се транспортират включително и билетът. Госпожа Милтенова ще обясни защо билетът за Перник ще поевтинее с 6 стотинки и за което има публикации в пресата.

Магдалена Милтенова – Ние разговаряхме с колегата и на предишното събитие, което те организираха от Световната банка. Това, което аз считам, че се е случило и това, което каза професор Асенов  е , че те са ползвали данни от статистиката на база изминати километри. Това, което е направено на практика като обобщение, е че един автобус ще изминава по 24 хиляди километра годишно, което сами разбирате, аз виждам реакциите ви, аз реагирах по същия начин предишния път, тъй като на практика според нас заложените километри не са реални. В следствие на което е изкривена цялата система по веригата. Защото километрите, които са заложени за тази линия годишно да изминават, а те няма да бъдат толвани в цялата система, в цялата си част, За нас 1 200 000 км годишно са заложени. И сами разбирате, че 24 хиляди километра за един автобус е несериозно и звучи нереално. Калкулацията е правена върху това колко ще измине един автобус, а не колко ще измине превозвачът. Защото превозвачът трябва да плати всичките тези километри, той няма да плати само за един автобус, той ще плати за всички останали автобуси. Така че, реално погледнато, стойността на услугата трябва да се калкулира върху километрите годишно върху превозните средства, които са заложени по дадената линия. Доколкото разбирам тези данни не са предоставени по  този начин, по който трябва на Световната банка и от там идва разминаването в изчисленията. По същия начин е  направено изчислението за Бургас, където е заложено, че един автобус ще изминава 125  хил. километра годишно, ако помня правилно това, което беше презентирано на прес конференция, но всъщност вие знаете, че едно превозно средство изминава много повече, защото това е заложено за един курс и то е еднопосочно. Няма как да калкулираме по този начин нещата, защото вие знаете, че много превозвачи имат курсове, на които няма нито един пътник. Ако калкулираме върху 50 пътника цената ще бъде една, ако калкулираме върху 20 пътника ще бъде друга. Защото именно 20 пътника бяха заложени за Бургас, така че, вие сами разбирате, че когато през зимния период никой не пътува за морето, автобусите пътуват с по 1, 2, 5 пътника, цената няма как да бъде тази, коята е обявена.

 • Георги Милошев – Една изключително сложна методика е залегнала в това нещо. Много трудно, но имаме и ние един пропуск. Професорът леко го вметна. Ние трябваше да бъдем по-активни за да изкараме тези данни предварително, защото всеки превозвач знае пътникопотока си. Защото международните превозвачи изминаваме над 300 хиляди километра на година. А Биомет, чийто представител е тук, продава автобусите си на третата година на над 1 млн. километра. Много умно с тарифите, защото имаше скандал с една фирма в Бургас. От там казаха 120 хиляди лева трябва да дам за тол. Дали има пътници, него никой не го пита. И стана голям скандал на срещата в Слънчев бряг пред 120 човека. Въпросът е да участвате активно, както сега от цяла България са дошли хората, почти няма област, която да не е тук.
 • Петър Захариев, Монтана АТ– Господин Георгиев, вие споменахте, че бордовото устройство е последна генерация, последен модел, на популярен език шофьорите го наричат gobox машинки. Професор Олег Асенов спомена, че транзитният трафик, който е сериозен проблем, ще бъде с маршрутни карти. Ще има контейнери на вход-изход на България, ще се регистрират и т. н.  Цялата тази система за нас превозвачите, е  смело казано  един стар модел. Фирмата Капш е австрийска. Защо не вкарваме последния модел, австрийския, който е с  go box машинки, която машинка се регистрира за съответното превозно средство в момента и докато това превозно средство е с този полицейски номер,  се ползва тази машинка. Професор Олег Асенов каза, че когато се смени полицейския номер, трябва да се върне машинката и да се издава нова и т. н Австрийците са го направили съвсем модерно, а тази машинка може да обслужва и други номера по автомобили от този клас, стига да се пререгистрира номера или ако не е този клас автомобил по талона с който пътува автомобила се прави съответната регистрация. Австрийците са дали възможност, след като изсърбаха попарата на опашките с по 100 човека, вие всички знаете, сега са го направили, че тези машинки могат да се пререгистрират, може да им се плаща таксата на различни места, например в Германия, който тръгва в посока Австрия и включително Унгария, който пътува в посока Австрия. Ние водим ли разговори с румънците или турците или гърците да става такова обслужване  на тяхна територия бензиностанции, както е тези други държави, за които ставаше дума и да се стопи до минимум опашката на българска територия.
 • Проф. Олег Асенов, – Така, аз ще отговоря на едната част, другата част – колегата. Значи има един делегиран акт, ако не се лъжа 750 или след това, който задължава да се актуализира един път дневно списъка с така наречените бели бордови устройства.  Т. е вай касъл устройство се актуализира едни път дневно, което фактически  означава, че тъй като ние сме задали в нашата система този вай касъл сутринта, не е възможно някой да влезе в 10 часа, да вземе бордовото устройство и да тръгне с него. По каква проста причина, че не е станало на другия ден в 8 часа. Това усторойство не е в белия списък, а белият списък изисква релация между устройство и номер на пътното превозно средство. Би могло доставичиците да организират такъв метод, та било и по електорнен път, но трябва да се има предвид цикъла на работа на системата. Най-пресният пример за такива устройства, от същото поколение са Чехия. И трябва да знаете, че ако пътувате към Чехия и нямате бордово устройство, изобщо не можете да влезете в Чехия. Колко е времето за активиране на едно бордово устройство в Чехия например? – 12 часа. По каква причина? По същата причина, по която говорих аз. Колко беше опашката на 2 декември откъм Острава? – 35 километра. По каква проста причина? Че от опериращите 440 хил. тежки пътни превозни средства в Чехия локални и транзитни, понеже познавам човека от тола,  на първи януари бяха регистрирани 193 хиляди. Всички останали 200 хиляди по 12 часа е ясно. За това ние сме подсигурили преходния период да се извършва с маршрутни карти, дакото всички участници в мача създадат организацията, разберат как работи тази система. Да, тя работи по начина по който работи това устройство и ако то е комбинирано. Би могло да работи, ако се създаде тази организация, т. е превозвачът трябва да си поръча устройствата, да ги получи по някакъв начин поне 1-2 дни преди да тръгне, Не може да дойде на границата и някой да му закачи устройството и да тръгне, защото с цел да се минизират всички измами свързани с трафика,  този делегиран акт ни задължава да актуализираме ежедневно белия списък. При такава методика, като човек, който познава изначало  архитектурата се опитах да обясня защо. Не е възможно, ако камионът е в 7 ч.  на границата и някой му донесе устройство, в 8 ч.мине през белия списък и се зареди на рамките, които контролират тогава не е проблем. Тук мога да обясня как става контролът. След като  се прочете предния и задния номер, се проверява  дали тези номра ги има в сисъка с  маршрутни карти  по маршрута.. Ако ги има в списъка  да, тя казва това е добър потребител на пътя. Втора опция, минава камион с номер, който има асоцирано към него или закачено бордово устройство и GPS тракер. Рамката стартира един таймер от 2 часа. През тези 2 часа системата  знае, че този камион е минал от там, но изчаква инфраструктурата на националния доставчик, декларираните доставчици да обработят информацията и да я подадат при нас. Защо сме го направили така? Защото все пак данните от камиона трябва да стигнат до централната система на някои от доставчиците. От централната система на доставчиците да стигне до нас, за да може потребитерят на пътя да е гарантиран, че когато има бордово устройство няма да бъде глобяван. За това сме дали този интервал от време, който е анализиран много пъти по транспортен модел. Той може да нарастне до 3 часа, ако се прецени.  Да се даде възможност на системите да си докладват една на друга. Това е важно да се каже. А пък за правоприлагането е изключително важно.
 • Георги Милошев , само да информирам имаме писмо от министъра на транспорта, Чехия. От 13 хиляди чешки устройства  монтирани на български превозни средства на българи преовозвачи само 2 хиляди са пререгистрирани. Ако нямате новото чешко устройство за отчитане за новата тол система за отчитане, представете си какви опашки ще станат . Това дойде на 1 декември, можете да си представите какво ни чака. Ще станат опашки огромни опашки.
 • Иван Георгиев – Искам само да ви кажа, че държавата всъщност са избрали най-новата версия на базиране на тол системата. Примерът с Чехия е доста показателен. Изборът на този тип тол система, този технологичен подход е свързан с капиталовите разходите, които са необходими за изграждане на една такава тол система.

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,67 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Карсан спечели търг за 30 електрически малки автобуси е-JEST в София

Карсан спечели търг за 30 електрически малки автобуси е-JEST в София

 Лидер на европейския пазар, Karsan e-JEST продължава да се развива Karsan, една от водещите компании…
Национален протест на превозвачите 27 април 2022

Национален протест на превозвачите 27 април 2022

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ – 27.04.2022г. стачка превозвачи 27 април 2022 В следствие на пандемията…
Сбогом, приятелю!

Сбогом, приятелю!

Загина нашият скъп приятел и колега Стефан Хаджигрудев , с когото работихме дълги години. Поклон…
Международен форум – Безопасно превозно средство – безопаснocт на пътниците

Международен форум – Безопасно превозно средство – безопаснocт на пътниците

Сърдечно Bи каним да вземете участие в конференциятa „Безопасно превозно средство – безопаснocт на пътниците…