Условия за здравето и безопасността при пътническите превози

Условия за здравето и безопасността при пътническите превози

Условия за здравето и безопасността при пътническите превози
Жасмина Янева, член на управителния съвет на Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд /НСЗБУТ/

Колеги, до тук се спряхме на първата част от това, което аз искам да споделя с вас за безопасния транспорт. Аз също ще затвърдя това, което казахте с конкретни предложения от анализа, който е направило националното сдружение по здраве и безопасност, като съответните предложения ще бъдат във връзка с безопасния транспорт и във връзка със  здравето при работа на съответните лица, било то от страна на шофьорите или от страна на пътниците.

 Знаете, че голяма част от пътните злополуки стават по вина на работещи, които нямат нужната квалификация. А за да добият нужните знания и умения тази квалификация влияе пряко  върху безопасността на самия работник/ шофьора и всички останали пътници.

 Основните нормативни актове, които и вие цитирахте бяха Директивата за допускане на професията шосеен превозвач на товарни и  шосеен превозвач на пътници. Тази директива на Съвета, не зная как се чете в общините. Тук стана въпрос  и стана ясно, че не е ясно как се отдава транспорта, дали чрез обществена поръчка, която не винаги е ясна или съответно чрез концесия, която показва, че много от общините не познават правилата. Ами да ги научим да четат. Знаете, че тези критерии, които регламентират обществените поръчки трябва да се изпълняват. И тук в Регламент 1370 се казва  какво осигуряване на финансова компенсация на операторите на обществени услуги, определяне на общите правила и операторът на обществената услуга трябва да направи инвестиция. А за да направи тази инвестиция той не може да сключи договор за две години. И след две години какво ще прави? Не се знае дали ще бъде пак там. Всички дотук го потвърдихте. И предлагам за това да се проведе една среща с общините и да влезе в наше решение и да се дава възможност на тези превозвачи за подобряване условията на труд и безопасността да могат да закупуват нови транспортни средства, оборудвани с подходящи и допълнителни изисквания да речем климатични системи подходящо обезопасени, но не с колани и да правим изключения в целия Европейски съюз. Може да си добавят и допълнителни критерии за качество, за да се запазят и повишат стандартите относно  задълженията за извършване на обществени услуги. Трябва да се отнасят до минималните работни условия, да се спазват правата на пътниците, нуждите на хората с ограничена двигателна способност. Всъщност тук въобще не стана дума за опазване на околната среда. Например за това, че могат да се закупят съответните транспортни средства, които са на метан, което допринася за опазване на околната среда и срещу замърсяването и живота на цялото човечество не само на пътниците и не само на шофьорите. И това не стана дума тук. А как да го направи превозвачът, ако той не сключи някакъв договор, който да бъде по-дългосрочен. Този Регламент дава право до 10 години. Европейците  дават право до 10 години, нашите общини не четат и дават право до една година. Е, какъв  безопасен транспорт?! Говоря за безопасния.

Друго важно условие за здравето и безопасността на пътническите превози е спазването на друг регламент. Няма да го цитирам. Вие всички тук сте запознати. Преди излизане на път се извършва преглед на моторните превозни средства. Проверява се всичко – няма да го цитирам, шофьорите получават пътния лист , разписание заверено от механика на моторните превозни средства.

 Проблемите най-често са свързани със следните фактори: техническа неизправност на превозното средство, занижен контрол при периодичните технически проверки, несвоевременна замяна на износени части с нови или съответни елементи от самия транспорт. Липсата на чувство за отговорност на водача и в някои случаи на транспортната фирма, която го допуска в невъзможно състояние да управлява даденото транспортно средство. Какво предлагаме? Поддържане на технически изправни средства и то не само със своевременна подмяна не само на отделни части, а и на цяло съоражение. И именно сега се връщам обратно съм ЗОП. Как ще го направи той като смени това съоражение  и е сключил договор за 2 години. Ами ще си смени дадената част и няма да вложи пари и да закупи ново транспортно средство, нито пък дадено съоражение от него. И извършване на ремонтни работни работи само от лицензирани сервизи и бази. т е  не винаги се извършва ремонт от хора, които са оторизирани да го извършат на даденото пътно превозно средство.

Друг фактор за здравето и безопасността е продължителността на шофиране и осигурените минимални периоди на почивка. Знаете, че има  регламент 3829     на Европейския съвет относно хармонизиране на някои актове на социалното законодателство отнасящи се до шосейния транспорт. И тук при нас знаете, че има Наредба № 15 от 1999  година, която за съжаление не е пипната и Министерство на Здравеопазването  прави частични промени в наредбата, за физиологичния режим на труд и почивка. Отделните работници трябва да разполагат с достатъчно време за да могат да изпълняват задълженията си, произтичащи от нормативната база. Нормативното работно време е регламентирано в една друга директива, където се казва колко трябва да бъде в рамките на деня. Като работното време да не повече от 8 часа, 40 часа седмично, да започва еди как си, но кой чете и тази наредба? Общи принципи на превенция на трудовите злополуки свързани с работното време. Нормалното работно време е за предпочитане. И когато трудовата дейност налага нестрандартно работно време, като сменен режим на работа, нощен труд, удължено работно време, графиците на работа да бъдат съобразени с добрите практики. Това е  много важен момент

Какво предлагаме в тази посока? Първо,  да имаме един засилен  контрал за спазване на нормативната база  за работно време  и почивка на водачите на пътните  превозни средства. Кой го прави днес в нашата държава? – Инспекцията на труда, която проверява и контролира как се спазват изискванията с тахошайбите, Спазването на Закона за Движение по Пътищата, премахването на нормативи за време, което кара водача да бърза, движение с безопасна скорост, налагане на тежки санкции при констатиране на превишаване на допустимата безопасна скорост.

Не случайно българският народ с мъдрост е казал – единят крак на шофьора е в затвора, а другият – в гроба. Резултати от проучвания в Европейския съюз сочат, че 28 % от работещите считат, че работят в условията на стрес. И в тази посока симптомите в индивидуален план са нервност, раздразнителност, тревожност, нарушение на съня, киселини в стомаха, високо кръвно налягане, болки в мускулите. Стресът може да се отрази отрицателно върху концентрацията, вниманието, скоростта на реакция на работещия. А това са няколко елемента, които са много важни за безопасния транспорт. Стресът при работа е основен рисков фактор. Не само за здравето и безопасността на работещите, но и за здравето и безопасността на пътниците. И предложенията, които сме дали предлагаме да се включат в общата декларация, която ще изготвим.

 

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

TRUCK EXPO укрепва иновациите в индустрията

TRUCK EXPO укрепва иновациите в индустрията

TRUCK EXPO укрепва иновациите в индустрията Изложението премина с фокус върху концепциите за мобилност с…
Как кризите промениха автомобилната индустрия

Как кризите промениха автомобилната индустрия

Превозът на пътници и товари е може би най-гъвкавата и иновативна част от автомобилната индустрия.…
10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA Dacia достигна 10 милиона произведени автомобила в историята си Dacia –…
Публично-частното партньорство за развитие на транспортни центрове

Публично-частното партньорство за развитие на транспортни центрове

Публично-частното партньорство за развитие на транспортни центрове Развитието на автобусните превози и услуги чрез публично-частно…