СТАНОВИЩЕ – на Сдружението с нестопанска цел „СЪЮЗ ТАКСИ”

СТАНОВИЩЕ – на Сдружението с нестопанска цел „СЪЮЗ ТАКСИ”

indexСТАНОВИЩЕ

 

на Сдружението с не стопанска цел „СЪЮЗ ТАКСИ”

относно напъните на КТИТС за затлачване на бранша „ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ”

 

 Уважаеми г-н Министър-председател, дами и господа,

 

     От юни 2014 г. насам КТИТС към Народното събрание, под ръководството на Гр. Караджов, прави всичко възможно за ЗАТЛАЧВАНЕТО на нашия бранш – на първо място чрез поправката Вълков/Михов в Закона за автомобилните превози (ЗАП)! Това става по най-бруталния начин – с игнориране на МНЕНИЕТО на МНОЗИНСТВОТО в БРАНША – изказано ПИСМЕНО/УСТНО пред КТИТС като цяло или пред негови ГРУПОВИ/ИНДИВИДУАЛНИ представители – и ПОДМЯНАТА му с  това на МАЛЦИНСТВОТО в БАНША и дори с това на ВЪНШНИ ЗА БРАНША ЛИЦА, НЯМАЩИ СИ ХАЛ – ХАБЕР ОТ ПРОБЛЕМИТЕ МУ, ФУНКЦИОНИРАНЕТО МУ И Т.Н. като юриста С.Симеонов на Съюза на транспортните синдикати към КНСБ!? В КТИТС няма политически пристрастия по въпроса, но всички си правят своите сметки – дори в ГЕРБ са разединени (Ив.Вълков и Цв.Михов срещу останалите), в Реформаторския блок са привържениците на ЗАБРАНЕНАТА платформа UberX, в ДПС се правят на разсеяни (гласуват с въздържание), а в БСП са явно против начело с Г.Свиленски – ФРОНТМЕНА на ЗАТЛАЧВАНЕТО!

     В МТИТС кашата е още по-голяма – МИНИСТЪР Московски е на страната на МНОЗИНСТВОТО, а ЗАМ.МИНИСТЪР Гинев е на страната на МАЛЦИНСТВОТО – и дори всичките им публични изказвания са в избраните от тях посоки!?

      На този фон ВОДАЧИТЕ, КОИТО РАБОТЯТ ЗА СВОЯ СМЕТКА ОТ ИМЕТО НА ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРЕВОЗВАЧИ, в присъствието на най-големите браншови организации – НСП с пред-л Р.Крумов, СЪЮЗ ТАКСИ с пред-л К.Ризов и БКТВП с пред-л Сп.Атанасов – си избраха ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ (СИМВОЛИЧНИ И ЕФЕКТИВНИ) СРЕЩУ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, КАСАЕЩО БРАНША, и упълномощиха по надлежния ред горепосочените председатели на браншови организации ДА ВОДЯТ ПРЕГОВОРИТЕ ОТ ТЯХНА СТРАНА С ПРОТИВНИКОВАТА СТРАНА НА ВСИЧКИ НИВА И ВЪВ ВСИЧКИ ИНСТАНЦИИ!!!

        В качеството  си на  упълномощен, аз К.Ризов, Ви заявявам отговорно, че ПРОПУСНАХТЕ МОМЕНТА ДА СЕ ПОПРАВИТЕ, ОТХВЪРЛЯЙКИ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗМДТ (ЗДДФЛ, ЗКПО И ЗАП) НА М.СТОЯНОВА, СТ.ИВАНОВ И АТ.ТАШКОВ!? Преди разглеждането му в КБФ, КТИТС и в ПЛЕНАРНА ЗАЛА, ние упълномощените, Ви писахме многократно с предложения в този дух и с уверения, че така трябва да бъде, а Вие се съгласявахте (дори пред медиите – например Ив.Вълков и К.Ризов пред БНР, часове преди гласуването на поправката Вълков/Михов в НС на 06.10.2015 г.!). Остава ни времето до 01.04.2015 г. за  ПОПРАВКА НА СТОРЕНОТО В ДУХА НА ЗАКОНОПРОЕКТА НА М.СТОЯНОВА и сие.

      Ще Ви припомня ИСТОРИЯТА И РАЗВИТИЕТО НА БРАНША „ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ” по възможно най-краткия начин, за да Ви улесня в пренастройката Ви към него от гледна точка на бъдещото му съществуване.
Тук няма  РАБОТОДАТЕЛИ и РАБОТНИЦИ, а ПРЕВОЗВАЧИ и ВОДАЧИ
(браншовите организации защитаваме интересите на едните или на другите или на едните и другите, като например организацията, на която аз съм председател, търсейки баланса на интересите между превозвачите и водачите, отчитайки, че в 80% от случаите интересите им се припокриват). ПРЕВОЗВАЧИТЕ са ОРГАНИЗАТОРИТЕ на дейноста: (изграждат или създават във времето марката на транспортната компания; диспечерските пунктове; телефоните за връзка; мобилните приложения; предоставяните на клиента услуги; сервизното обслужване на таксиметровите автомобили; франчайзовите отношения; в повечето случаи са посредници на лизинговите или застрахователните отношения; здравните кабинети; клубовете за релаксация; заведенията за бързо хранене; гаражи с определен капацитет; организацията на инспекторите или бригадирите; счетоводното или  правното обслужване на компанията и шофьорите; ВСК за шофьорите и тяхното документално обслужване и т.н. и прочие, но най-важното – те представляват десетките, стотиците или хиляди данъчно-задължени лица пред ДЪЖАВАТА или ОБЩИНАТА, т.е. последните разговарят с един вместо с десетки, стотици или хиляди данъчно-задължени лица). ВОДАЧИТЕ са ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ на дейността: (таксиметровите автомобили в повече от 90% от случаите са или тяхна собственост или те са техни лизингополучатели при разсрочена във времето собственост, т.е. те ги обгрижват за своя сметка; таксиметровите апарати са собственост на данъчно-задължените лица, а последните са или ВОДАЧИТЕ  или ВЪНШНИ ДЗЛ, при които ВОДАЧИТЕ се наемат с автомобилите си и като ШОФЬОРИ на трудов договор от гледна точка на 2 от 30 свои задължения – ЛИЧНИТЕ ДАНЪЦИ и ОСИГУРОВКИ – т.е. за 28 свои задължения с различна периодичност от един ден до една година те плащат като попове, в т.ч. и ДДС върху плащанията, а личните си данъци и осигуровки или ги плащат като попове в качеството си на САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ или им ги плащат КУХИТЕ ДЗЛ, т.е. не ги плащат). Поправката Вълков/Михов цели КУХИТЕ ДЗЛ да станат и КУХИ ПРЕВОЗВАЧИ, т.е. в държавата и общините да не постъпват никакви ДАНЪЦИ и ОСИГУРОВКИ ( 0 лв. вместо 27 000 лв. както досега). Поправката Стоянова/Иванов/Ташков цели в държавата да постъпват около 15 000 000 лв. от ДАНЪЦИ и да се плащат ОСИГУРОВКИ от ДЗЛ, защото не ВОДАЧИТЕ, а ЛИЦАТА (физически или юридически), но не КУХИ, а РЕАЛНИ, ще плащат ОСИГУРОВКИТЕ и ДАНЪЦИТЕ (алтернативен данък върху дейността таксиметров превоз на пътници) на ВОДАЧИТЕ, плащанията на които за всеки автомобил и шофьор ще бъдат на 30 места вместо на 28 места както досега, а оборотите на таксиметровите автомобили ще бъдат за сметка на РЕАЛНИТЕ ДЗЛ, вместо за сметка на КУХИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, от които нито държавата, нито общината или който и да било друг би могъл да вземе дори стотинка! Обществото ще се освободи от НЕБИВАЛИЦИ, че сегашните и бъдещите ПРЕВОЗВАЧИ не са просто ТАКСИМЕТРОВИ КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ МАРКА И УСЛУГИ (такива МАРКИ И УСЛУГИ, които не могат да си ги позволят ДЗЛ/ПРЕВОЗВАЧИТЕ с един или малко повече таксиметрови автомобили), а са КАРТЕЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ, ОБИРДЖИИ или какво ли не дрън-дрън-ярина…!                  

       

 

                                                                                              С уважение,

                                                                                              д.т.н. инж. Кирил Ризов

Председател на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ“

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Сродни публикации

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов Приятели, Ние сме тук за да поискаме както обществената,…
Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Изх. № 0020/25.11.2019 г.               ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,        ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ        И…
З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З  А  К  О  Н  За изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн.,…
Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р…