СТАНОВИЩЕ – на Сдружението с нестопанска цел „СЪЮЗ ТАКСИ”

СТАНОВИЩЕ – на Сдружението с нестопанска цел „СЪЮЗ ТАКСИ”

indexСТАНОВИЩЕ

 

на Сдружението с не стопанска цел „СЪЮЗ ТАКСИ”

относно напъните на КТИТС за затлачване на бранша „ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ”

 

 Уважаеми г-н Министър-председател, дами и господа,

 

     От юни 2014 г. насам КТИТС към Народното събрание, под ръководството на Гр. Караджов, прави всичко възможно за ЗАТЛАЧВАНЕТО на нашия бранш – на първо място чрез поправката Вълков/Михов в Закона за автомобилните превози (ЗАП)! Това става по най-бруталния начин – с игнориране на МНЕНИЕТО на МНОЗИНСТВОТО в БРАНША – изказано ПИСМЕНО/УСТНО пред КТИТС като цяло или пред негови ГРУПОВИ/ИНДИВИДУАЛНИ представители – и ПОДМЯНАТА му с  това на МАЛЦИНСТВОТО в БАНША и дори с това на ВЪНШНИ ЗА БРАНША ЛИЦА, НЯМАЩИ СИ ХАЛ – ХАБЕР ОТ ПРОБЛЕМИТЕ МУ, ФУНКЦИОНИРАНЕТО МУ И Т.Н. като юриста С.Симеонов на Съюза на транспортните синдикати към КНСБ!? В КТИТС няма политически пристрастия по въпроса, но всички си правят своите сметки – дори в ГЕРБ са разединени (Ив.Вълков и Цв.Михов срещу останалите), в Реформаторския блок са привържениците на ЗАБРАНЕНАТА платформа UberX, в ДПС се правят на разсеяни (гласуват с въздържание), а в БСП са явно против начело с Г.Свиленски – ФРОНТМЕНА на ЗАТЛАЧВАНЕТО!

     В МТИТС кашата е още по-голяма – МИНИСТЪР Московски е на страната на МНОЗИНСТВОТО, а ЗАМ.МИНИСТЪР Гинев е на страната на МАЛЦИНСТВОТО – и дори всичките им публични изказвания са в избраните от тях посоки!?

      На този фон ВОДАЧИТЕ, КОИТО РАБОТЯТ ЗА СВОЯ СМЕТКА ОТ ИМЕТО НА ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРЕВОЗВАЧИ, в присъствието на най-големите браншови организации – НСП с пред-л Р.Крумов, СЪЮЗ ТАКСИ с пред-л К.Ризов и БКТВП с пред-л Сп.Атанасов – си избраха ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ (СИМВОЛИЧНИ И ЕФЕКТИВНИ) СРЕЩУ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, КАСАЕЩО БРАНША, и упълномощиха по надлежния ред горепосочените председатели на браншови организации ДА ВОДЯТ ПРЕГОВОРИТЕ ОТ ТЯХНА СТРАНА С ПРОТИВНИКОВАТА СТРАНА НА ВСИЧКИ НИВА И ВЪВ ВСИЧКИ ИНСТАНЦИИ!!!

        В качеството  си на  упълномощен, аз К.Ризов, Ви заявявам отговорно, че ПРОПУСНАХТЕ МОМЕНТА ДА СЕ ПОПРАВИТЕ, ОТХВЪРЛЯЙКИ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗМДТ (ЗДДФЛ, ЗКПО И ЗАП) НА М.СТОЯНОВА, СТ.ИВАНОВ И АТ.ТАШКОВ!? Преди разглеждането му в КБФ, КТИТС и в ПЛЕНАРНА ЗАЛА, ние упълномощените, Ви писахме многократно с предложения в този дух и с уверения, че така трябва да бъде, а Вие се съгласявахте (дори пред медиите – например Ив.Вълков и К.Ризов пред БНР, часове преди гласуването на поправката Вълков/Михов в НС на 06.10.2015 г.!). Остава ни времето до 01.04.2015 г. за  ПОПРАВКА НА СТОРЕНОТО В ДУХА НА ЗАКОНОПРОЕКТА НА М.СТОЯНОВА и сие.

      Ще Ви припомня ИСТОРИЯТА И РАЗВИТИЕТО НА БРАНША „ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ” по възможно най-краткия начин, за да Ви улесня в пренастройката Ви към него от гледна точка на бъдещото му съществуване.
Тук няма  РАБОТОДАТЕЛИ и РАБОТНИЦИ, а ПРЕВОЗВАЧИ и ВОДАЧИ
(браншовите организации защитаваме интересите на едните или на другите или на едните и другите, като например организацията, на която аз съм председател, търсейки баланса на интересите между превозвачите и водачите, отчитайки, че в 80% от случаите интересите им се припокриват). ПРЕВОЗВАЧИТЕ са ОРГАНИЗАТОРИТЕ на дейноста: (изграждат или създават във времето марката на транспортната компания; диспечерските пунктове; телефоните за връзка; мобилните приложения; предоставяните на клиента услуги; сервизното обслужване на таксиметровите автомобили; франчайзовите отношения; в повечето случаи са посредници на лизинговите или застрахователните отношения; здравните кабинети; клубовете за релаксация; заведенията за бързо хранене; гаражи с определен капацитет; организацията на инспекторите или бригадирите; счетоводното или  правното обслужване на компанията и шофьорите; ВСК за шофьорите и тяхното документално обслужване и т.н. и прочие, но най-важното – те представляват десетките, стотиците или хиляди данъчно-задължени лица пред ДЪЖАВАТА или ОБЩИНАТА, т.е. последните разговарят с един вместо с десетки, стотици или хиляди данъчно-задължени лица). ВОДАЧИТЕ са ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ на дейността: (таксиметровите автомобили в повече от 90% от случаите са или тяхна собственост или те са техни лизингополучатели при разсрочена във времето собственост, т.е. те ги обгрижват за своя сметка; таксиметровите апарати са собственост на данъчно-задължените лица, а последните са или ВОДАЧИТЕ  или ВЪНШНИ ДЗЛ, при които ВОДАЧИТЕ се наемат с автомобилите си и като ШОФЬОРИ на трудов договор от гледна точка на 2 от 30 свои задължения – ЛИЧНИТЕ ДАНЪЦИ и ОСИГУРОВКИ – т.е. за 28 свои задължения с различна периодичност от един ден до една година те плащат като попове, в т.ч. и ДДС върху плащанията, а личните си данъци и осигуровки или ги плащат като попове в качеството си на САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ или им ги плащат КУХИТЕ ДЗЛ, т.е. не ги плащат). Поправката Вълков/Михов цели КУХИТЕ ДЗЛ да станат и КУХИ ПРЕВОЗВАЧИ, т.е. в държавата и общините да не постъпват никакви ДАНЪЦИ и ОСИГУРОВКИ ( 0 лв. вместо 27 000 лв. както досега). Поправката Стоянова/Иванов/Ташков цели в държавата да постъпват около 15 000 000 лв. от ДАНЪЦИ и да се плащат ОСИГУРОВКИ от ДЗЛ, защото не ВОДАЧИТЕ, а ЛИЦАТА (физически или юридически), но не КУХИ, а РЕАЛНИ, ще плащат ОСИГУРОВКИТЕ и ДАНЪЦИТЕ (алтернативен данък върху дейността таксиметров превоз на пътници) на ВОДАЧИТЕ, плащанията на които за всеки автомобил и шофьор ще бъдат на 30 места вместо на 28 места както досега, а оборотите на таксиметровите автомобили ще бъдат за сметка на РЕАЛНИТЕ ДЗЛ, вместо за сметка на КУХИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, от които нито държавата, нито общината или който и да било друг би могъл да вземе дори стотинка! Обществото ще се освободи от НЕБИВАЛИЦИ, че сегашните и бъдещите ПРЕВОЗВАЧИ не са просто ТАКСИМЕТРОВИ КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ МАРКА И УСЛУГИ (такива МАРКИ И УСЛУГИ, които не могат да си ги позволят ДЗЛ/ПРЕВОЗВАЧИТЕ с един или малко повече таксиметрови автомобили), а са КАРТЕЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ, ОБИРДЖИИ или какво ли не дрън-дрън-ярина…!                  

       

 

                                                                                              С уважение,

                                                                                              д.т.н. инж. Кирил Ризов

Председател на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ“

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Сродни публикации

Нова организация за работа на инспекторите на ИА Автомобилна администрация

Нова организация за работа на инспекторите на ИА Автомобилна администрация

От началото на юни има нова организация за работа на инспекторите на Изпълнителна агенция „Автомобилна…
Предложения от КАП към Министерство на транспорта

Предложения от КАП към Министерство на транспорта

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,        Във връзка с възстановяването на сектора, предлагаме да бъдат предприети…
За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов Приятели, Ние сме тук за да поискаме както обществената,…
Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Изх. № 0020/25.11.2019 г.               ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,        ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ        И…