смяната на спирачната течност

смяната на спирачната течност

Защо е важна смяната на спирачната течност

 Спирачната течност е необходимо да бъде сменяна на всеки две години, в съответствие с препоръките на производителите, независимо от честотата на използване на автомобила. В допълнение, съществуват специални тестери, които позволяват течността да бъде проверявана регулярно, което осигурява безопасност при спиране.

Спирачните компоненти са възможно най-важните елементи по отношение на безопасността на превозното средство, затова е съществено важно да се знае как и кога да се подменят. Прекаленото вибриране на спирачния педал, например, е възможно да е в резултат на деформиране на спирачния диск и неговата подмяна може да осигури допълнителни 80,000 до 100,000 километра шофиране. Странни или скърцащи звуци при спиране могат да бъдат сигнал за износени накладки, въпреки това няма място за притеснение, тъй като е съвсем лесно те да бъдат подменени и да функционират безопасно още 40,000 до 50,000 километра. 

Все пак съществуват няколко критични за безопасността компоненти, които често пъти се пренебрегват. Спирачната течност е един от най-лесните за смяна компоненти на спирачната система и един от най-игнорираните.  Във времето шофьорите свикват с доста под оптималното представяне на спирачната система, което води до пренебрегване на цялата система. Шофьорите могат да забравят да сменят спирачната течност, но понякога механиците също забравят. Интервалите за подмяна не трябва да са базирани единствено на изминатите километри (подмяната обикновено се препоръчва на всеки 40,000-80,000 изминати километри), но и на възрастта на автомобила. Препоръчително е проверка да се прави на всеки две години поради свойството на течността да абсорбира влага, което на свой ред повлиява представянето. Евтините тестери тип „химикалка“ не са 100% надеждни, тъй като те анализират предимно състоянието на спирачната течност, измервайки проводимостта й, така че какво може да се направи?

Тестерите за спирачна течност като тези, произведени от Ferodo® успяват да трансформират процедурата и осигуряват надеждни резултати. Тези тестери измерват директно точката на кипене чрез сгорещяване на течността и генерират повтаряеми резултати. Един от главните проблеми на спирачната течност е т.нар. „въздушни мехурчета“, което може да се появи лесно при нормална употреба на автомобила. Влошеното състояние на течността води до намаляване на точката на кипене. Това предизвиква появата на опасни въздушни мехурчета вътре в спирачната система, което може да се свият и следователно намалят ефикасността на спирачните накладки и жила. Необходимо е голямо внимание, в случай че спирачната течност трябва да бъде сменена, какъо по отношение на процеса, така и по отношение на избора на течност. Не се препоръчва употребата на привидно евтини решения.

Federal-Mogul Motorparts е извършила технически тестове на най-разпространените видове: резултатите показват компромисно представяне поради нестабилност, особено при горещи и студени температурни крайности. Течността може да стане твърде рядка при горещи температури и „твърда“ при студени. В допълнение, в състава на тези спирачни течности е открито твърде висока киселинност. Това прави киселинността им твърде агресивна за компонентите на спирачната система, както за металните, така и за гумените части. Експертите по спирачни системи както на пазара за авточасти, така и при оригиналното вграждане, например Ferodo, съветват за внимателен подбор на добре познати и признати на пазара марки, които да осигурят безпроблемно шофиране.

Правилният инструмент

Тестерът за спирачна течност на Ferodo проверява здравния статус на спирачната течност по всяко време и на всяко място.  Тестерът осигурява за по-малко от минута коректно дигитално измерване на точката на кипене на течността. Тестерът на Ferodo използва проба, която директно измерва температурата на кипене; не измерва температурата индиректно като електрически тестери за проводимост. Особено с новото поколение спирачни течности като тези на Ferodo, гореспоменатите инструменти се оказват неточни и относително ненадеждни. Тестерите, които използват електрическа проводимост могат потенциално да подложат на риск правилното опериране на съществено значими за сигурността компоненти.  

Съответствие с DOT, препоръчан от производителя 

Интервалите на подмяна са продиктувани от хидроскопичното качество на течността, което представлява тенденцията й да абсорбира влага, причинена вероятно от спукване на спирачния маркуч или от нормалната дегенерация на качеството на течността. Например, DOT5 на силиконова основа е по-хидроскопичен от DOT3 или от DOT4, който е на гликолова основа. При рязко спиране, течността в контакт с повърхността на гумата и буталата на жилото може да повиши температурата й до 200°C. Поради задържането на влага се произвежда пара, която може да се свие. Следователно ходът на педала става опасно дълъг с последователно влошаване на спирачната ефективност. Една година е достатъчен период за това температурата на кипене да спадне с до 80°C. Поради това, минималните точки на кипене на по-разпространените течности са както следва:  DOT3, 205°C; DOT4, 230°C; DOT5, 250°C; DOT5.1, 260°C. Трябва да се вземе предвид, че когато DOT и точката на кипене се увеличат, тенденцията за задържане на влагата също нараства. Следователно, DOT5.1 sе нормално да се сменя на всеки 6 месеца. 

Полезни съвети

След няколко хиляди километри, вземете предвид доливането на спирачна течност. Малък спад в нивото често се дължи на прогресивно износване на триещата повърхност спирачната система (накладки и ротори), или количество течност може да е преляло от резервоара по време на смяната на накладките. Тази разлята течност може да кородира частите на двигателя, с които влиза в контакт. Не смесвайте glycol-based DOT3 и DOT4 базирани на гликол течности DOT5 базирани на силикон течност, тъй като са несъвместими.

 

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

TRUCK EXPO укрепва иновациите в индустрията

TRUCK EXPO укрепва иновациите в индустрията

TRUCK EXPO укрепва иновациите в индустрията Изложението премина с фокус върху концепциите за мобилност с…
Как кризите промениха автомобилната индустрия

Как кризите промениха автомобилната индустрия

Превозът на пътници и товари е може би най-гъвкавата и иновативна част от автомобилната индустрия.…
10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA Dacia достигна 10 милиона произведени автомобила в историята си Dacia –…
Публично-частното партньорство за развитие на транспортни центрове

Публично-частното партньорство за развитие на транспортни центрове

Публично-частното партньорство за развитие на транспортни центрове Развитието на автобусните превози и услуги чрез публично-частно…