Схема за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи

Схема за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ПЕТКОВ,

   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЪБЕВ,

   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРИМАНСКИ,

   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУЦАНОВ,

     В следствие на пандемията с COVID-19 и неимоверно високите цени на горивата, автобусният бранш е в изключително тежко състояние. Особено тежко е положението при превозите по междуселищни автобусни линии, които не подлежат на субсидиране по реда на НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите Приета с ПМС № 163 от 29.0 6.2015 г., обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г., изм., бр. 53 от 4.07.2017 г., изм., ДВ, бр. 83 от 25.09.2020г.

Голяма част от автобусните превозвачи извършват превозите си с автобуси на метаново гориво, където скокът в цената е над 200%. Над 60% е увеличението и в цената на дизела, като се очаква още увеличение в близките дни. Следва да се има в предвид, че цената на услугата не е завишена, предвид начина на възлагане на превозите по реда на ЗОП, и превозвачите нямат абсолютно никакъв механизъм да устоят на кризата, в която се намират. Вече сме свидетели на прекратяване на договори за извършване на обществен превоз на пътници по искане на превозвачите, което неминуемо ще доведе до това, още населени места да останат без транспорт.

  На проведеното но 08.02.2022г. заседание на КТС в НС, ясно заявихме нуждата от подпомагане на този вид превози, като получихме пълната подкрепа на народните представители от различните политически сили, в това число и на коалиционните партньори. Изключително сме притеснени от факта, че въпреки заявената подкрепа, никоя от политическите партии в управляващата коалиция, към 15.02.2022г., когато беше крайният срок за подаване на предложения, не е припознала проблема и не е направила предложение за промяна в бюджета за определяне на средства за този вид превози. Внесени са предложения от ПП ГЕРБ и ПП ДПС, но браншът е притеснен от факта, че нямаме заявена политическа позиция от управляващото мнозинство.

   Бихме искали да Ви обърнем внимание върху настоящата „Схема за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници BG-000695388-2021-01” , по която от вчерашна дата МТИТС започна да изплаща средства на превозвачите. По тази схема, превозвачите получават  помощ в размер на 8% от оборота, реализиран през 2019г. Важно е да отбележим, че този размер на помощта се равнява на един месечен оборот на всяка фирма спрямо оборотите от 2019г. При тези цени на горивата, консумативите и всички съпътстващи дейността разходи, тези средства няма да стигнат за покриване на нуждите от ликвидност дори и за два месеца. Именно за това, ако не се предвидят допълнителни субсидии в държавния бюджет, превозвачите няма да могат да издържат финансово да поддържат възложените им превози.

    По данни на НСИ, към 07.09.2021г. селата в Р България са 5000.  В тях живеят 1 677 139 души, или средно по 335 човека в населено място. От тези населени места се субсидират едва 658, съгласно публикувания списък на страницата на ИА”АА” и едва около 120 от тях са с население над 2000 човека.  Именно затова, в настоящият момент е изключително важно да получим Вашата подкрепа и да направим всичко възможно населените  места, които не се субсидират по реда на Наредбата, да получат финансиране от държавния бюджет, за да се осигури транспортната услуга за населението. По наши данни, за тази година ще бъдат необходими около 85 000,0 хил.лв. за да се покрият разходите за този вид превози и да се удовлетворят нуждите на населението от транспорт. Предвид динамичната обстановка, в която се намираме,  предлагаме в бюджета да се предвидят 45 000,0 хил.лв., като към месец юни, общините да  предоставят справки за разходваните средства и заявените нужди, което ще даде яснота дали ще бъде необходима актуализация на бюджета, в зависимост от икономическата ситуация, в която ще се намираме към тази дата.

 Считаме за редно държавата да поеме отговорност към българските превозвачи и да осигури финансиране, което да компенсира негативните последици, както от пандемията с COVID-19, така и от високите цени за горивата. Не считаме за справедливо държавата да осигурява компенсации за бизнеса за високите цени на тока, а да не осигури такива заради високите цени на горивата, особено когато се касае за услуга от общ икономически интерес, какъвто е общественият превоз на пътници.

   В тази връзка настояваме в Закона за държавния бюджет на Р България за 2022г. да бъдат предвидени средства за субсидиране на междуселищните автобусни линии.

Писмо КАП

 

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (976 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Busworld Türkiye 2024: Рекордно събитие

Busworld Türkiye 2024: Рекордно събитие Десетото издание на Busworld Türkiye, което се проведе в Истанбул…
Busworld Югоизточна Азия 2024: Триумф на иновациите и работата в мрежа

Busworld Югоизточна Азия 2024: Триумф на иновациите и работата в мрежа

Busworld Югоизточна Азия 2024: Триумф на иновациите и работата в мрежа Busworld с радост съобщава…
Задача номер ЕДНО – сигурността на пътниците

Задача номер ЕДНО – сигурността на пътниците

Задача номер ЕДНО – сигурността на пътниците За втора поредна година имахме удоволствието да бъдем…
Karsan е избран за най-иновативната марка на 2024

Karsan е избран за най-иновативната марка на 2024

Karsan е избран за най-иновативната марка на 2024 г.! 3 международни награди за Karsan! Karsan,…