СЪЮЗ ТАКСИ, НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ

СЪЮЗ ТАКСИ, НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ

Б О Л Н И   М О З Ъ Ц И”

/или програмно обръщение/

на национално–представените браншови организации

СЪЮЗ ТАКСИ, НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ,

БРАНШОВА КАМАРА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ И ПРЕВОЗВАЧИ,

АСОЦИАЦИЯ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

 

Уважаеми дами и господа,

Много отдавна ПРЕЛЯ ЧАШАТА на нашето търпение към определни представители на бранша ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ, които визираме като „БОЛНИ МОЗЪЦИ”, чиито съмишленици /реалните/ са няколко файтона хора, както и нашето търпение към някои от службите, предвид на тяхното БЕЗДЕЙСТВИЕ КЪМ ЯВНИ НАРУШЕНИЯ на Закона за автомобилните превози /ЗАП/  и произтичащите от него Наредби №№ 34 и 35, както и нашето търпение към КОМИСИИТЕ ПО ТРАНСПОРТ: към Народното събрание /защото не въвеждат ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ /ДЗЛ// на мястото на ВОДАЧ, работещ за своя сметка от името на регистриран ПРЕВОЗВАЧ, което ДЗЛ може да бъде всеки търговец, предвид на това , че всички търговци са с равни права според законодателството на Република България/;  както и към някои общини и най–вече столичната, защото протака въвеждането на МИНИМАЛНИ ТАРИФИ за таксиметров превоз с леки автомобили в гр. София.

 „БОЛНИТЕ МОЗЪЦИ” са недоволни от съществуващото законодателство, което регламентира дейността на бранша, а ние сме негови застъпници и по никой начин няма да позволим да бъдат нарушени неговите устои! Искаме въвеждането на споменатото по–горе ДЗЛ, с което решаваме проблемите на бранша! А какво искат „БОЛНИТЕ МОЗЪЦИ”:

 на първо място искат РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ да не се издава на ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ,  а на ТАКСИМЕТРОВ ШОФЬОР, т.е. да не се издава на НАЙ–МАЛКАТА ИКОНОМИЧЕСКИ ОБОСОБЕНА ЕДИНИЦА В БРАНША, каквато е таксиметровият автомобил, предвид на това, че всичките разходи за дейността в общо 30 направления са свързани с таксиметровия автомобил /средството за производство/, а не с таксиметровия шофьор /изпълнителя на дейността/. Реално всеки таксиметров автомобил има СОБСТВЕНИК, ПРЕВОЗВАЧ, ДЗЛ и еднн или двама /рядко повече/ ВОДАЧИ, т. е. ТАКСИМЕТРОВИ ШОФЬОРИ, а те искат да има само един шофьор на един автомобил с едно разрешение за таксиметров превоз или сливане на собственика с превозвача и с ДЗЛ и с шофьора – за това бленуват „БОЛНИТЕ МОЗЪЦИ” – а ние сме против, защото: разрешение се издава на средството за производство, а не на изпълнителя на дейността – не можем да ограничаваме правото на собственика да има повече от един автомобил, отговарящ на условията за таксиметров; не можем да ограничаваме правото на превозвача /или франчайзодателя/ да организира под определена търговска марка и/или мобилно приложение само един автомобил /кой клиент ще звъни едно след друго на десетки/стотици/хиляди таксиметрови шофьори, за да дойде някой да го вземе и превози от пункт А до пункт Б; не можем да ограничаваме правото на ДЗЛ в качеството си на търговец да купува/наема/отдава под аренда или на лизинг само един таксиметров автомобил и само на един таксиметров шофьор; не можем да ограничаваме правото на таксиметровия шофьор да не може да работи като наемен работник при дадено ДЗЛ, било превозвач или водач за собствена сметка от името на регистриран превозвач; ВСЕКИ, КОЙТО ГОВОРИ ПО ТОЗИ НАЧИН Е „БОЛЕН МОЗЪК” !!!

 на второ място искат ДА НЕ ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ: „БОЛНИТЕ МОЗЪЦИ” цял живот не са плащали или са заобикаляли плащането на каквито и да било ДАНЪЦИ по ЗДДФЛ или ЗКПО, като ПАТЕНТЕН ДАНЪК, или като АЛТЕРНАТИВЕН в днешно време ДАНЪК ЗА ДЕЙНОСТТА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ – искат въвеждането на таксиметрови апарати /по един за всеки таксиметров шофьор/ от тип касови и с връзка с НАП /с една единствена цел – да правят връзка с НАП най–много един път на 24 часа – то бива наглост, ама …/. Знаете, че чак в днешно време покрай алтернтивния данък започнаха да влизат сумарно над 13 милиона лева в местните бюджети на общините срещу близо нула лева в миналото и толкова в исканото от тях бъдеще. Освен това през най–малката икономическа единица ТАКСИМЕТРОВИЯ АВТОМОБИЛ всяко ДЗЛ плаща повече от всеки друг търговец в Република България  ДАНЪЦИ ПО ЗДДС поради това, че разходите на тази икономическа единица са в 30 направления, две от които са ДАНЪЦИ и ОСИГУРОВКИ и като махнем ЗА ВИНЕТКИ И ЗА ЗАСТРАХОВКИ /”ГРАЖДАНСКА”/”ЗЛОПОЛУКА”/”КАСКО”/, то в останалите 25 направления плаща с различна периодичност от един ден /за гориво/ до половин година /за ГТП/ по ЗДДС – ето защо питаме – ще се намери ли в Република България друг търговец, който да плаща повече по ЗДДС от ДЗЛ на таксиметровия автомобил – естестествено няма друг търговец, чийто разходи преко сили да са в повече от 14 направления !!!

 на трето място искат ДА НЕ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИ: „БОЛНИТЕ МОЗЪЦИ” искат да няма КУХИ ВОДАЧИ–ДЗЛ, НО ДА ИМА КУХИ ПРЕВОЗВАЧИ–ДЗЛ – днес назначават шофьора на „ТРУДОВ ДОГОВОР”, а утре ПРЕКРАТЯВАТ ТРУДОВИЯ ДОГОВОР – имат/нямат шофьори и плащат осигуровки за по един ден от срока на разрешението на таксиметровия автомобил, докато ние искаме не КУХИ, а РЕАЛНИ ДЗЛ – било то ПРЕВОЗВАЧИ или ВОДАЧИ, работещи за своя сметка от името на регистриран превозвач, при което всеки си наема и осигурява таксиметрови шофьори /неограничен брой/ за един или повече таксиметрови автомобили – неспазващите Кодекса на осигуряването си носят последствията като във всеки друг бранш !!!

 на четвърто място  искат ВЪВ ВСЕКИ ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ ВСЕКИ ШОФЬОР ДА ИМА ОТДЕЛЕН ТАКСИМЕТРОВ АПАРАТ – т.е., ако апаратът не е с връзка с НАП, да е отделен за всеки шофьор – ами как ще се осчетоводяват в 25_те направления разходите на таксиметровия автомобил едновременно в двете отделни счетоводства на двамата отделни шофьори /да не говорорим, че покрай двата таксиметрови апарати, то таксиметровият автомобил следва да минава най–малко два пъти повече на ГТП, два пъти повече на метеорологични прегледи и т.н./. Напълно естествено е, според нас, в един таксиметров автомобил да има САМО ЕДИН ТАКСИМЕТРОВ АПАРАТ, САМО ЕДНО ДЗЛ, НО ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ТАКСИМЕТРОВИ ШОФЬОРИ НА ТРУДОВ ДОГОВОР КЪМ РЕАЛЕН ПРЕВОЗВАЧ ИЛИ РЕАЛЕН ВОДАЧ, РАБОТЕЩ ЗА СВОЯ СМЕТКА ОТ ИМЕТО НА РЕГИСТРИРАН ПРЕВОЗВАЧ !!!

 на пето място искат, ако горните четири неща не се случат, ДА РАБОТЯТ НА ПРИНЦИПА НА ЗАБРАНЕНАТА „UberX И ПРЕДСТОЯЩАТА ЗА ЗАБРАНА „МАКСИМ”, т.е. с нерегламентирани таксиметрови автомобили и нерегламентирани таксиметрови шофьори. Дебело искаме да подчертаем, че ние ще работим по същия начин, само ако службите и институциите в Република България не си свършат работата и оставят „МАКСИМ” да си развява байрака! Убедени сме, че това няма да се случи, но НАЛИЦЕ СА НОВИ ОБЕЗПОКОИТЕЛНИ ФАКТИ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ от страна на „БОЛНИТЕ МОЗЪЦИ”: техни представители започнаха да возят клиенти от пункт А до пункт Б с жълти автомобили, но без изискуемите атрибути като стикери от регламентиран тип, шахматни лентички, табели „такси” от регламентиран тип, с нерегламентиран касов апарат с връзка с НАП плюс нерегиктриран таксиметров апарат и т.н. и прочие, а службите и институциите ги хващат и пускат без последствия … дори „БОЛНИТЕ МОЗЪЦИ” в прав текст казват, че те работят правилно, а всички останали неправилно …

 на шесто място искат да няма КОДЕКС НА ТАКСИМЕТРОВИЯ ШОФЬОР, при което на клиентите на таксиметровите компании няма да им е по–комфортно, сигурно и т.н., а всички знаем, че с кодекс се поемат доброволни задължения в определени нерегламентирани направления от съответната дейност.      

 

С уважение,

                                                                                               д.т.н. инж. Кирил Ризов

Председател на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ“

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Защо да посетите Международен технически панаир Пловдив през септември 2020

Защо да посетите Международен технически панаир Пловдив през септември 2020

Ползи от посещението на Международен технически панаир Пловдив през септември 2020 Запознаване с авангардната индустрия…
Обществено обсъждане на процедурата за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване па икономическите последствия от пандемията COVID-19

Обществено обсъждане на процедурата за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване па икономическите последствия от пандемията COVID-19

Адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“№100 Тел.:+359 898 617 897 Email: kap.bg@abv.bg   Изх…
Производствено въздействие на COVID-19 върху европейската автомобилна индустрия

Производствено въздействие на COVID-19 върху европейската автомобилна индустрия

Производствено въздействие на COVID-19 върху европейската автомобилна индустрия Фигурата показва въздействието на кризата коронавирус /…
Международният съюз за автомобилен транспорт стимулира глобалните усилия за възстановяване от COVID-19

Международният съюз за автомобилен транспорт стимулира глобалните усилия за възстановяване от COVID-19

Международният съюз за автомобилен транспорт (IRU)  призовава за широкообхватна подкрепа за индустрията на автомобилния транспорт…