Рожен Експрес АД – Смолян

РОЖЕН ЕКСПРЕС” АД – Смолян е транспортна фирма, утвърдена на българския пазар за превоз на пътници както в градският, така и в междуградският и международният транспорт. Фирмата е лицензирана за международен превоз на пътници с Лиценз № 0561, като отговаря на всички европейски изисквания, а също така притежава и Лиценз № 02793 за превоз на пътници на територията на България.
Основната дейност на фирмата е превоз на пътници, която се изпълнява още от далечната 1961 г. Дружеството е правоприемник на част от активите и пасивите на бившето „Държавно автомобилно предприятие”, а по-късно на „Автокомбинат Смолян“ до началото на 1992 г., когато се регистрира като самостоятелна юридическа единица с директно подчинение на Министерството на транспорта – гр.София. От началото на месец септември 1997 г. 100 процента от дяловете на „Рожен Експрес“ ЕООД се предават безвъзмездно от Министерството на транспорта на Община Смолян. От 2007 г. фирмата се преобразува в Акционерно Дружество, като Община Смолян притежава 26,08 процента, а останалите проценти са собственост на частен холдинг.
Автобусите на „Рожен Експрес“ АД – Смолян изпълняват следните транспортни схеми :

1. Градски транспорт – линии №1, №6, №10, №13, №16, №22, №23, №32, № 66

2. Общинска транспортна схема по линиите : с.Арда, с.Горово, с.Чеплят, с.Вълчан, с.Гела, с. Турян, с.Мугла ,с.Стража, с.Орешец, с.Тикале, с.Градът, с.Катраница, с.Левочево, с.Хасовица, с.Белев дол, с.Кутела .

3. Областна транспортна схема по линии : с.Брезе, с. Средец

4. Републиканска транспортна схема по линии: гр.София, гр.Пловдив, гр.Кърджали и к.к.Слънчев бряг – сезонна линия.

5. Извършваме случаен превоз на пътници в страната и чужбина.
Дейността на дружеството се осъществява с общо 46 броя автобуси, като 17 от тях са закупени нови, произведени в последните две години и отговарят на изискванията за екологичните норми на изгорелите газове – Евро 4 и Евро 5. Пет автобуса , работещи в градския транспорт са на възраст до 10 години , марка „Волво” със сертификат за екологичност – Евро 2.

гр.Смолян, ул.“Родопи“№130
тел. 00359 30162821 ; факс:00359 30162820
e-mail: office@rozhenexpress.com

Сподели:

Сродни публикации

Ваканция ООД, София

Фирма „Ваканция“ предлага автобуси под наем, брандиране на открит и двуетажен автобус, наем на открит…

Цветина – Цветан Тодоров ЕТ

Наложена фирма в България за автобусни превози в страната и чужбина, която притежава собствен автопарк…

Перота Холдинг ООД

„Перота Холдинг“ ООД е успешна фирма за туристически транспорт, основана през 1995 г., като основна…

Олмена ООД

Фирма ОЛМЕНА ООД е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията – гр.София, към…