Писмо до Президента на Р България

Писмо до Президента на Р България

Изх.№ 039/06.11.2020г.                            ДО

                                                                    Г-Н РУМЕН РАДЕВ

                                                                    ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

      Уважаеми господин Радев,

     От името на „Конфедерация на автобусните превозвачи” бих искала да изразя дълбокото възмущение и разочарование на автобусния бранш във връзка с предприетите от Вас действия по налагане на вето на текстовете, с които се инкриминира нерегламентираният превоз на пътници.

    Категорично не подкрепяме изложените от Вас мотиви, а именно, че едно и също деяние се определя и като престъпление, и като административно нарушение и е налице дублиране на отговорности с различна тежест, без да има яснота кой ще е приложимият ред. Считаме, че преди да предприемете тези действия е следвало да се запознаете, както с дълбочината на проблема „нерегламентиран превоз на пътници”, така и с разпоредбите на Наказателния кодекс, в частност Раздел II -Престъпления в отделни стопански отрасли. В посочения раздел са определени наказанията за всяко деяние в конкретен стопански отрасъл, определено като престъпление. Важно обаче е да отбележим, че всяко от посочените деяния, определено като престъпление е  определено и като административно нарушение в конкретния закон, регулиращ съответния стопански отрасъл. Пример за това е чл.240а, ал.1 от НК, който гласи: (1) Който извършва добив на подземни богатства без предоставена концесия или когато действието на предоставената концесия за добив е спряно по реда на чл. 68 от Закона за подземните богатства или на основание на сключения договор, се наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева. Моля да обърнете специално внимание на следващата разпоредба на  Закона за подземните богатства, чл.93, ал. (2) – Който извършва добив на подземни богатства без надлежно предоставена концесия или с концесия, чието действие е спряно по реда на чл. 68 и на сключения договор, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва:

  1. при първо нарушение с глоба от 1000 до 20 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 50 000 до 100 000 лв.;
  2. при повторно нарушение с глоба от 5000 до 50 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 200 000 до 300 000 лв.;
  3. за всяко следващо нарушение с глоба от 10 000 до 100 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 400 000 до 500 000 лв.

     Няма спор, че е налице един и същи текст, както в НК, така и в Закона за подземните богатства и тук възниква Вашия въпрос: кой е приложимия ред и  каква би била преценката на правоприлагащите органи в този случай, който е аналогичен на текстовете, касаещи нерегламентираният превоз на пътници и защо този въпрос се отнася само за конкретния случай.

      Предвид изложеното, не става ясно защо налагате вето  на инкриминирането на нерегламентираният превоз на пътници, при условие, че не се създава прецедент нито в правото, нито в Наказателния кодекс по отношение на деяния, които са характеризирани от една страна като административни нарушения, а от друга- като престъпления.  

   Не можем да споделим и мотива Ви, че не са уточнени критериите, по които нерегламентираният превоз на пътници ще се разграничава от н.нар. споделено пътуване. Следва да Ви напомним, че в действащото законодателство на Р България няма дефиниция за „споделено пътуване”. Както правилно сте отбелязал, общественият превоз на пътници се характеризира със следните термини: превоз, извършван за чужда сметка или срещу заплащане, или икономическа облага. Опитът да се противопостави споделеното пътуване в чистата му форма, при която хората поделят разходите си за път срещу борбата на бранша със сивата икономика и хората, които извършват нерегламентирана стопанска дейност, без да спазват действащите закони в Р България, не правят чест на представляваната от Вас институция.    

    Освен това, недоумение буди факта, че не отчитате огромната обществена опасност от този вид превози, при които загинаха редица хора, ползвали услугите на сивия сектор. Липсата на контрол, на техническа поддръжка, на компетенции за извършване на този вид превози, липсата на застраховки излагат ежедневно хиляди хора на риск от смърт при ПТП.

    Уважаеми господин Радев,

    Повече от десет години браншът се бори със сивата икономика и е подложен на унищожение, именно от нерегламентираните превози на пътници. За десет години от 3000 фирми, в момента на пазара са 1 500. Редица населени места са без обществен транспорт, именно защото заради нерегламентираните превози фирмите фалираха и преустановиха своята дейност.  В момента при създалата се ситуация с пандемията от COVID-19, вероятността да оцелеят всички фирми е нищожна. Въпреки опитите на държавата да ни подпомогне, към настоящия момент реално работещите фирми в страната, които са заявили нужда от подкрепа са само 577. Освен това, недопустимо е държавата, респективно ЕС да осигуряват средства за ликвидност на предприятията, които да изтичат в нерегламентираните превози, които са обхванали повече от 70% от превозите по редовните автобусни линии.

    След дългогодишна битка и невъзможност с административно-наказателни разпоредби да се спрат нерегламентираните превози на пътници, правителството предприе изключително важната стъпка да предвиди наказателноправната защита като крайна мярка срещу нерегламентирания превоз на пътници, което ние адмирираме.

     С налагането на вето върху приетите със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване изменения в наказателния кодекс, което според нас е явна подкрепа на сивия сектор, спечелихте недоверието на цял един бранш, който запазва правото си да изрази своето несъгласие с Вас в открит национален протест.

06.11.2020г.                                                      С УВАЖЕНИЕ,

Гр.София                                                                 МАГДАЛЕНА МИЛТЕНОВА

                                                                                       Председател на КАП

 

 

 

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Карсан спечели търг за 30 електрически малки автобуси е-JEST в София

Карсан спечели търг за 30 електрически малки автобуси е-JEST в София

 Лидер на европейския пазар, Karsan e-JEST продължава да се развива Karsan, една от водещите компании…
Национален протест на превозвачите 27 април 2022

Национален протест на превозвачите 27 април 2022

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ – 27.04.2022г. стачка превозвачи 27 април 2022 В следствие на пандемията…
Сбогом, приятелю!

Сбогом, приятелю!

Загина нашият скъп приятел и колега Стефан Хаджигрудев , с когото работихме дълги години. Поклон…
Международен форум – Безопасно превозно средство – безопаснocт на пътниците

Международен форум – Безопасно превозно средство – безопаснocт на пътниците

Сърдечно Bи каним да вземете участие в конференциятa „Безопасно превозно средство – безопаснocт на пътниците…