Пазарът за  обществен транспорт в Скандинавия

Пазарът за обществен транспорт в Скандинавия

Ефикасни и функционални решения в обществения транспорт

Ефикасните и функционални решения в сферата на обществения транспорт са от критична важност за устойчивото обществено развитие в региона на Скандинавия. Тъй като за осигуряването на обществен транспорт в съответните региони носят отговорност ведомства за обществен транспорт (ВОТ), които са политически контролирани и обществено притежавани, за възлагането на поръчки доставчиците се конкурират в тръжни процедури. Тръжните процедури в типичния случай се използват за всеки вид трафик и пазарните и бизнес условия са подобни във всички скандинавски страни.

Пазарните условия в скандинавския регион

Скандинавският пазар за автобусен обществен транспорт се дефинира в Швеция, Дания, Норвегия и Финландия като регионални автобусни услуги. Условията са подобни във всички скандинавски страни. Едно нещо, което е общо за всички тях, е че всяко ведомство за обществен транспорт носи отговорност за организирането на обществени транспортни решения в своя специфичен регион. По тази причина при сравняване на търговете и договорите на различните ВОТ може да се намерят значителни различия. Във всички пазари цената за пътуване в местния регион е частично субсидирана от местните власти, но на пазара за експресни автобусни услуги има свободна конкуренция и свободно ценообразуване.

Скандинавският пазар постепенно узрява и се подобрява в няколко области: по-голяма екологична осъзнатост, баланс между ценообразуването и качеството в заявените тръжни изисквания, и по-голям интерес към договорите със стимули, отколкото към традиционните производствени договори с модели за фиксирано възнаграждаване. Има обаче значителни вариации от пазар до пазар що се отнася до опита и познаването на тръжните процедури. При все това, за един все по-голям дял от трафика се осъществяват търгове в съответствие с регламента за трафика на ЕС, който води до увеличение на пазара за трафик с тръжно наддаване. Моделът на тръжните процедури е добре установен в Швеция и Дания, като постепенно печели позиции и в Норвегия и Финландия. Регионалният трафик, който включва регионалния, градския и училищния автобусен трафик, е най-големият пазар.

Продажбите в скандинавския пазар за автобусен обществен транспорт като цяло се оценяват на около 42 милиарда шведски крони.

Тенденции в сектора

Като цяло, тенденциите през изминалото десетилетие бяха позитивни. Относителният дял на подлежащия на тръжно наддаване обществен транспорт нарасна във всички скандинавски страни, и особено в Норвегия и Финландия. През последните пет години скандинавският пазар на подлежащите на тръжно наддаване регионални автобусни услуги нарастваше с по три процента годишно. Автобусите са един привлекателен вид обществен транспорт в резултат на ниските годишни капиталови разходи и разходи за поддръжка на един пътнико-километър, които понастоящем са значително по-ниски от   съответните разходи за метро, влакове и трамваи. Тенденцията в рентабилността на основните конкуренти в сектора варираше през последните години паралелно с постепенно нарастващото търсене на пазара.

Доминират малък брой основни конкуренти

Лидери на договорния пазар за регионален автобусен трафик в скандинавския регион са шепа основни конкуренти. Това би трябвало да е следствие от големите изисквания, които се поставят пред потенциалните доставчици на обществени транспортни решения в тръжния процес. За по-малките конкуренти е трудно да се състезават за големи поръчки, защото за тях е трудно да задоволят споменатите изисквания по отношение на експертизата, стабилността и доказаната сигурност на доставките.

Основни конкуренти са Keolis и Transdev от Франция, германско-притежаваната Arriva и норвежката Nettbuss. За разлика от Nobina, няколко от компаниите имат някаква форма на държавна собственост. Arriva се притежава от Deutsche Bahn, която е държавна германска компания, Keolis се притежава от френската държавна железопътна компания SNCF, Transdev е частично притежавана от френското правителство, а Nettbuss се притежава от NSB, норвежката държавна железопътна компания.

При държавно притежаваните компании има както различни изисквания за доходност, така и различни финансови опции за бизнеса.

Нараснал фокус върху качеството – по-благоразумно ценообразуване

Пътниците очакват качествени и функционални решения в обществения транспорт. При един търг това поставя големи изисквания върху ВОТ в тяхната роля като клиент, както и върху Nobina в нейната роля на доставчик.

Във всички скандинавски пазари все повече тръжни процедури използват критерии за оценка, при които качеството има висок приоритет. Качеството обикновено включва сигурността на доставката с минимум оперативни смущения, отлични показатели на продукта, които вземат под внимание въздействието върху климата и околната среда, и превозни средства, които са снабдени с модерно оборудване за висока степен на достъпност. Шведският и датският пазари са постигнали най-голям напредък в широкото използване на основани на качеството оценки, но финландският и норвежкият пазари също се движат в правилната посока. Можем да видим, че разликата между тръжните участници с най-висока и най-ниска цена намалява всяка година, което е признак за по-благоразумно ценообразуване. Друг признак за по-големия фокус на сектора върху качеството е нарастващото преобладаване на договори със стимули, които използват модели за възнаграждаване, основани върху работните показатели на продуктите.

Фрагментиран пазар на местно равнище – силни местни конкуренти

Освен основните конкуренти, има и множество по-малки такива на скандинавския пазар. Понастоящем, по-голямата част от регионалните автобусни превози подлежат на публични тръжни процедури. Някои региони и градове обаче все още използват концесионни договори, при които тръжната поръчка се възлага или на общинска или на частна фирма. В своите специфични райони тези по-малки конкуренти са твърдо установени и оборотът в договорите и твърде нисък. Местните конкуренти понякога действат като партньори като стават под-доставчици на Nobina. Това може да се случи когато са възможни синергии в предварителните проучвания и в подаването на тръжните документи.

Фрагментираният скандинавски пазар показва признаци на фундаментална нужда от консолидация. Поемането на договорния портфейл на един по-малък доставчик на услуги за обществен транспорт обаче е сложен процес, в който се съдържат редица неясноти.

Вариации в използваните в договорите модели за възнаграждаване

В скандинавския регион има различни видове договори в обществения транспорт. В зависимост от използвания модел за възнаграждаване  договорът попада в една от следните две категории: производствен или със стимули. Производственият договор използва модел на фиксирано възнаграждаване за обществените транспортни услуги. Възнаграждението, което получава доставчикът на обществени транспортни услуги,  е фиксирано и се основава на броя километри, часове и превозни средства, които са посочени в тръжните условия и документирани в договора за трафик.

Договорът със стимули, от друга страна, изхожда от допускането, че доставчикът на обществени транспортни услуги е способен да провежда ефикасни операции и да привлича повече пътници. Броят на пътниците е от голямо значение за доставчика на услугите и освен това в типичния случай има се прави оценка на удовлетвореността на пътниците и на други показатели на качеството. Относителният дял на вариращото възнаграждение в договорите със стимули може обаче да варира в широки граници — от нисък процентен дял до 100 процента от общото възнаграждение.

При все по-големия фокус върху екологичните фактори и качеството става все по-обичайно използването на договори със стимули във всички пазари. Равнището на обвързаното с реализираните резултати възнаграждение, което се използва при договорите със стимули, също нараства, тъй като ВОТ разбират, че доставчиците на обществени транспортни услуги притежават изискващата се експертиза за това как да проектират решения за обществения транспорт. Общ знаменател на производствените договори и на договорите със стимули обаче е, че срокът на договора е обикновено в границите от пет до десет години.

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 348 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Стартираха проверки за нерегламентиран превоз на пътници

Стартираха проверки за нерегламентиран превоз на пътници

Стартираха разпоредените от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров специализирани проверки за…
Нова организация за работа на инспекторите на ИА Автомобилна администрация

Нова организация за работа на инспекторите на ИА Автомобилна администрация

От началото на юни има нова организация за работа на инспекторите на Изпълнителна агенция „Автомобилна…
Основни въпроси пред автобусните превозвачи

Основни въпроси пред автобусните превозвачи

Служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров се срещна с представители на…
Предложения от КАП към Министерство на транспорта

Предложения от КАП към Министерство на транспорта

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,        Във връзка с възстановяването на сектора, предлагаме да бъдат предприети…