Национална среща на Конфедерация на автобусните превозвачи

Национална среща на Конфедерация на автобусните превозвачи

Уважаеми колеги,

От името на Конфедерация на автобусните превозвачи, Ви каня на национална среща /общо събрание/, която ще се проведе на 21.01.2020г. от 11.00ч. , в хотел „Тримонциум“, гр. Пловдив.
На срещата ще обсъдим проблемите ни, преговорите с Правителството, мерките и решенията, които трябва да се вземат и стачната ни готовност, ако не бъдат изпълнени поетите към нас ангажименти. Ще обсъдим предстоящото въвеждане на тол-системата в България от 01.03.2020г., и изискванията, на които ще трябва да отговорим към тази дата.
След проведената при Премиера, г-н Бойко Борисов среща, към днешна дата сме предоставили на Министерство на правосъдието предложенията ни за промени в НК, които прилагам с настоящето писмо. В рамките на тази седмица предстоят срещи в Комисията по транспорт към Народното събрание, на която ще се обсъдят промените в ЗАвП и в Министерски съвет, при вицепремиера г-н Томислав Дончев, където на експертно ниво ще се обсъдят възможностите за еврофинансиране на бранша по европейски проекти в следващият програмен период.

С уважение: Магдалена Милтенова

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Предложение:

  1. Да се създаде нов член в НК, в Глава шеста – Престъпления против стопанството, Раздел II – Престъпления в отделните стопански отрасли, чл.234г., със следните текстове:

(1) „Който без съответното разрешение, регистрация или лиценз, извършва обществен превоз на пътници, за които се изисква такова разрешение, регистрация или лиценз от регламент на европейските институции, закон или от подзаконов нормативен акт по прилагането му, се наказва с лишаване от свобода от три до пет години и с конфискация на МПС, с което се извършва превоза.

 (2) Когато с дейността по ал. 1 са причинени другиму значителни вреди или са получени значителни неправомерни доходи, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.

(3) Когато дейността по ал.1 е извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното осъществяване, е извършено чрез използването на неистински или подправен документ, или документ с невярно съдържание, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.

Мотиви:

Инкриминирането на „нерегламентирания превоз” на пътници е наложително, тъй като са налице увредени обществени отношения, които не е възможно да бъдат защитени единствено с административни санкции. Факт, който е неоспорим към настоящия момент. Освен това става въпрос за защита на обществени отношения със значителна обществена значимост. Единствено чрез методите на наказателното право може да бъде намерен основният търсен ефект, а именно бързо, трайно и сигурно преустановяване на нерегламентирания превоз на пътници, който се извършва във вреда и на самата държава, а в не по-малка степен и на обществото.

Престъплението следва да е обособено в Глава шеста, Раздел втори от Особената част на наказателния кодекс, където родовият обект на стопанските престъпления са обществените отношения, които осигуряват правилното осъществяване на икономическите дейности в държавата, а подродовият обект е специфичният интерес за този отделен отрасъл, а именно отрасълът „Обществен превоз на пътници“

С деянието се увреждат и други, допълнителни обществени отношения, освен водещите, а именно: правото на гражданите на безопасен и регламентиран транспорт, осигуряване на застраховане, техническа безопасност, увреда правата на конкуренцията, т.е. нелоялна конкуренция

Престъплението води до щета на фиска, пътниците и конкуренцията

Субект на престъплението може да бъде всяко наказателно отговорно лице, което извършва такъв вид превоз.

От обективна страна престъплението е формално, на просто извършване. Достатъчно е да е довършено изпълнителното деяние.

От субективна страна следва да е налице пряк умисъл.

Така нареченото „споделено пътуване”, ще остане извън обхвата на НК, тъй като при него не са налице предпоставките за осъществяване на дейността „обществен превоз на пътници“, чието определение се намира в ЗАвП.

Имайки предвид, че наказателна отговорност се носи и за други престъпления, засягащи по подобен начин други специфични стопански отрасли като сеч на дървета без необходимите разрешителни, лов на дивеч без ловен билет, горене на отпадъци и т.н., считаме, че криминализирането на негламентирания превоз на пътници ще доведе до охрана не само до основните за него обществени отношения, но е от изключително значение и за опазването на човешкия живот, който се намира в опасност  при извършването на превоз на пътници без необходимите за целта документи. Именно заради изложеното следва държавата да осигури съответната защита, като описаното деяние подлежи на контрол по реда на НК.

Сходни публикации по темата.

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Премиера на MEGANE E-TECH ELECTRIC на щанда на RENAULT на Автомобилен салон София

Премиера на MEGANE E-TECH ELECTRIC на щанда на RENAULT на Автомобилен салон София

Renault България потвърждава участието си на Автомобилен салон София и разкрива първия модел, който марката…
10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA Dacia достигна 10 милиона произведени автомобила в историята си Dacia –…
Карсан спечели търг за 30 електрически малки автобуси е-JEST в София

Карсан спечели търг за 30 електрически малки автобуси е-JEST в София

 Лидер на европейския пазар, Karsan e-JEST продължава да се развива Karsan, една от водещите компании…
Национален протест на превозвачите 27 април 2022

Национален протест на превозвачите 27 април 2022

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ – 27.04.2022г. стачка превозвачи 27 април 2022 В следствие на пандемията…