Какво да очакваме след COVID-19?

Какво да очакваме след COVID-19?

Какво да очакваме след COVID-19?

Какво да правим след ограниченията и забраните за пътуване?  Съживяването на обществото след карантината вероятно ще бъде поетапен и труден процес със социално дистанциране и хигиенни нужди както за пътниците, така и за персонала.

 Как се подготвят агенциите за обществен транспорт и транспортните фирми за това? Какви са първите преживявания на тези, които вече са започнали отново? Какви мерки се предприемат на етапи от процеса? Как могат малки и средни автобусни оператори да стартират отново след няколко седмици или месеци без доходи?

Въпроси и теми, на които четирима видни специалисти говорят:

Ян Деман работи в автобусния сектор от 2007 г. През 2011 г. става директор на Фламандската федерация за автобусни компании (BAAV). Той е първият директор на фондация Busworld, която е холдинговата компания над Busworld Academy. И двете позиции позволяват да се разберат ежедневните нужди на автобусните превозвачи, на производителите, да се открият нуждите на обществените власти, а също и на пътниците. Настоящите проекти се фокусират върху въпросите на безопасността, устойчивостта и комфорта, развитието на пазарните ниши и подобряването на имиджа на сектора

Jan Deman
Jan Deman

Питър Дж. Пантусо е президент и изпълнителен директор на Американската автобусна асоциация (ABA). Като изпълнителен директор той е отговорен за ежедневните операции на асоциацията, в допълнение към ролята си в ABA, той също е президент на Националната асоциация за автобусен трафик и на фондация ABA. Питър има близо 40-годишен опит в работата на асоциацията на всички нива. Под ръководството на Питър, ABA се превърна във водеща и най-голяма асоциация за туристически  пътувания в Северна Америка, представляваща 3800 членове и 65 процента от всички автобуси

PETER PANTUSO
PETER PANTUSO, AmerBusAssn

Prasanna Patwardhan, президент на  BOCI, Конфедерацията на автобусите и автомобилните оператори на Индия. BOCI има за цел да насърчава безопасни, интелигентни и устойчиви интегрирани решения за мобилност на пътниците в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни от публичния и частния сектор.

Prasanna Patwardhan, President, BOCI
Prasanna Patwardhan, President, BOCI

Anna Gronlund – Заместник директор, Федерация Swedish Bus & Coach Вицепрезидент на IRU, Федерацията на автобусните пътувания, Пътнически комитет

 Anna Gronlund
Anna Gronlund

Въпрос: Забелязвам, че има идея за отлагане (а не за отмяна) на пътувания за спасяване на туристическия сектор във Великобритания. Случва ли се нещо подобно на друго място?

Отговорено от Ян Деман: В Белгия туроператорите могат да предоставят ваучери за компенсиране на отменени (автобусни) пътувания,вместо възстановяване на пари в брой. Тези ваучери могат да се използват в рамките на една година със същия туристически агент / туроператор, който ги е предоставил. Само за една година и то само ако ваучерът не е използван, клиентът може да поиска възстановяване на ваучера. По този начин се опитваме да защитим позицията на автобусните оператори с дейности в туристическия сектор.

Въпрос: Какви мерки са необходими за поддържане на бизнеса, освен да се търсят субсидии и стимули от страна на правителството?

Отговорено от Прасана Патвардхан: Операторите ще трябва да държат своите разходи под контрол. Мерки като работа от вкъщи, употреба на технологиите за намаляване на работната сила и повтарящата се работа и пр. Оптимизирайте ресурсите, използвайте автобусите за различни цели за да се гарантира по-голямо използване, сътрудничество между фирмите. Нови начини за генериране на приходи: всяка криза носи нови възможности. Човек трябва да бъде бдителен и наблюдателен и с отворени очи в променящите се изисквания на хората.

Въпрос: Как се оказва финансова помощ на автобусните превозвачи?

Отговорено от Ян Деман: В Белгия частните автобусни оператори / подизпълнители на фламандската PTA получават 50% от договорната такса за анулирани автобусни линии, за да покрият режийните разходи.Няма разлика в подкрепата, която малки и средни предприятия или други компании могат да получат от правителството. Компаниите, чийто оборот е под 60% в сравнение със същия период на миналата година, могат да получат еднократна премия от 3000 евро от правителството.

Въпрос: В много критичен момент от пандемията как действа Американската автобусна асоциация за да остане индустрията устойчива?

Отговорено от Питър Пантузо: Сега повече от всякога асоциацията и нейните членове имат възможност да ръководят индустрията.Работим с някои членове, които започват да изграждат възстановителна стратегия, когато пандемията приключи. Вярваме, че някои от тези стъпки биха могли да бъдат допълнителни модели за други членове на асоциацията. В допълнение, преди клиентите да се качат на автобуси отново, те ще изискват висока степен на увереност. Работим с нашите членове и бихме искали да работим и с компании по целия свят, за да определим най-добрите практики за подпомагане на възвръщането на тази увереност. Най-важно е, че ще бъдат въведени нови процедури за дезинфекция на автобусите, не само ежедневно, но в някои случаи многократно на ден. Компаниите, които могат да се представят на това ниво, ще бъдат първите, които ще възвърнат доверието на пътниците.

Въпрос: Колко служители в автомобилната индустрия в САЩ са уволнени? Каква подкрепа им предоставя ABA?

Отговорено от Питър Пантузо: В САЩ има близо 100 000 служители, които директно работят в автобусната индустрия. Към днешна дата се смята, че близо 90 процента от тях са уволнени и сега са безработни. В някои случаи,компаниите ще осигурят много ограничено обезщетение (заплащане), може би заплата за две седмици. Тогава хората ще трябва да подадат молба за безработица в държавната / местната служба за безработица. Всеки щат има различна ставка, която ще плаща като обезщетение за безработица на физическото лице, но в повечето щати курсът ще бъде приблизително 1200 долара на седмица. Лице, което има доход от 65 000 долара годишно ще получава приблизително същия процент, както ако той / тя работи.

Въпрос: Има ли значение дали предоставената помощ от правителството се отнася до всички компании, независимо дали те отговарят на определени критерии или не?

Отговорено от Питър Пантузо: Пакетът за помощ за малкия бизнес, който беше подписан от закона на президента Тръмп на 27 март 2020 г. имаше определени критерии. Изисква се една компания да наеме 100 процента от работната си сила обратно до определена дата, ако иска  изцяло да превърне заема в безвъзмездна помощ. Банките ще трябва да преразглеждат тези заеми, за да гарантират, че бизнесът е жизнеспособен и ще има възможност да се върне обратно заема, както и да следва останалите изисквания за заема. В допълнение, автобусните фирми не получиха предпочитания да кандидатстват за заеми, с което ABA не беше съгласна. Вярвахме, че автобусните компании са съществена част от транспортната система и трябваше да имат приоритетен статут при кандидатстване за безвъзмездни средства пред други бизнеси, които не са толкова критични за цялостната дейност.

Въпрос: Колко време преди да може да се очаква да се постигне пика или още е рано да се мисли в тази насока?

Отговорено от Anna Grönlund:  За съжаление мисля, че ще отнеме известно време. За автобусите в селските, крайградските и градските райони, мисля, че броят на пътниците ще се върне след първото лято. Основавам твърдението си на факта, че много хора ще загубят работата си, временна или постоянна, поради COVID-19 и икономическата криза, която предизвика пандемията. И тогава нуждата от ежедневни услуги от обществения транспорт най-вероятно ще намалее. И през лятото, когато училищата са затворени, работещите хора отиват на почивки, по-малко хора така или иначе пътуват с градския транспорт. За сегмента на туристическите автобуси, тъй като пролетта е най-популярния период за пътувания и няма резервации, а идва  лятото, може да отнеме година, преди бизнесът да се върне на 100%.

Въпрос: Какви стъпки трябва да се предприемат за да се засили доверието на потенциалните пътници в транспорта?

Отговорено от Ян Деман: Колективният транспорт остава най-добрият отговор на мобилния сектор в борбата със замърсяването на въздуха и изменението на климата, но сега ще има мерки за социално дистанциране. Зависи какви законодателни мерки ще бъдат наложени, както и от реакция на сектора към възможни промени в поведението на пътниците. Ще са необходими маркетингови кампании за убеждаване на пътниците да изберат колективен транспорт, както и за градски и междуградски автобусни услуги, училищни автобусни услуги, както и за автобусен туризъм.

Въпрос: Ще доведе ли настоящата ситуация до трайно намаляване на обществения транспорт  … страх от ползване на обществен транспорт?

Отговорено от Ян Деман: Никой не може да предвиди какво ще стане след пандемията и как ще реагират пътниците. Ясно е, че за цялото ни общество ще бъде от съществено значение да предлагаме автобусни услуги, в които обществеността може да има пълно доверие. Това е изключително важно не само за икономическото оцеляване на автобусните компании, но и за нашето общество като цяло. Само помислете за задръствания или намаляване на парникови газове. И в двата проблема съществена роля играе колективизацията на пътническия транспорт. Напълно възможно е обаче нови превантивни мерки за защита на всички хора в близък контакт с клиенти / пътници да станат новото нормално нещо. Производителите на автобуси ще могат да построят интериорен дизайн, който съответства на тези изисквания, особено за кабината на шофьорите. Моето мнение е, че подобни дизайнерски решения ще бъдат по-ефективни и по-удобни отколкото носенето на маски и ръкавици. За пътниците обаче наличието на гелове и др. в автобусите може да помогне, също и за възстановяване на доверието им в автобусните услуги. Но и увеличаване на честотата на автобусите, особено на натоварените линии могат да помогнат за поддържане на социалното дистанциране. Би било положително послание, ако приложим такива превантивни мерки в нашите услуги, дори преди те да се изискват от нашите национални правителства. И определено би помогнало за възстановяване на доверието на пътниците.

Въпрос: Макар и несвързано с транспортната индустрия, няма съмнение, че ще видим повече епидемии и пандемии в бъдеще. Трябва да приемем COVID-19 като ценен урок да се подготвим за потенциален натиск от още повече вируси, независимо от техните характеристики. И че тази нормалност не е старото нормално, а ще е ново нормално.

Отговорено от Питър Пантузо: Напълно съм съгласен. Никога не сме минавали през нещо подобно като COVID-19 и неговото въздействие на света днес, нито сме подготвени за резултата от това как това ще промени живота ни завинаги, тъй като мислим за пътувания, работа, срещи, събирания и т.н. Трудно е да си представим, че ще има някакво събитие с подобен мащаб в бъдеще, но се надявам, че всички  правителствата по света са по-готови да оценят рисковете и да действат благоразумно и бързо.

Друга интересна статия по темата.

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Как кризите промениха автомобилната индустрия

Как кризите промениха автомобилната индустрия

Превозът на пътници и товари е може би най-гъвкавата и иновативна част от автомобилната индустрия.…
10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA Dacia достигна 10 милиона произведени автомобила в историята си Dacia –…
Карсан спечели търг за 30 електрически малки автобуси е-JEST в София

Карсан спечели търг за 30 електрически малки автобуси е-JEST в София

 Лидер на европейския пазар, Karsan e-JEST продължава да се развива Karsan, една от водещите компании…
Национален протест на превозвачите 27 април 2022

Национален протест на превозвачите 27 април 2022

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ – 27.04.2022г. стачка превозвачи 27 април 2022 В следствие на пандемията…