Изисквания към транспорта при организираните детски и ученически туристически пътувания с обща цена  

Изисквания към транспорта при организираните детски и ученически туристически пътувания с обща цена  

Изисквания към транспорта при организираните детски и ученически туристически пътувания с обща цена
 

Чл. 16. (1) Туристическите пътувания на деца и ученици с автобусен транспорт се извършват само в светлата част на денонощието.

(3) По време на пътуванията по ал. 1 на децата и учениците се осигурява най-малко 8 часа нощувка в рамките на денонощието.

Чл. 18. (1) За всяко туристическо пътуване съответният превозвач е длъжен да осигури в превозното средство аптечна чанта, както и шини за

имобилизация на горен и долен крайник и врат, въже с дължина 50 м и голям фенер – акумулаторен.

(2) Аптечната чанта по ал. 1 е комплектувана с медицински изделия съгласно изискванията на Инструкция № 1 от 2008 г. за съдържанието на

аптечките на моторните превозни средства, издадена от министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 27 от 2008 г.).

Аптечките на движещите се по пътя три- и четириколесни моторни превозни средства съдържат:

 1. еластична лента за кръвоспиране (по Есмарх, 5 см/1 м) – 1 брой;
 2. марлен бинт, 5 см/5 м – 2 броя;
 3. марлен бинт, 8 см/5 м – 2 броя;
 4. марлен бинт, 10 см/5 м – 2 броя;
 5. пакет медицински памук, 25 г – 1 брой;
 6. стерилни превръзки за повърхностни рани, 10 см/10 см – 4 броя;
 7. стерилни превръзки за повърхностни рани, 40 см/60 см – 1 брой;
 8. пластири за рани, 3 см/6 см x 4 броя – 2 броя опаковки;
 9. адхезивен пластир за прикрепване на превръзка, 2,5 см/2,5 м – 1 брой;
 10. триъгълна кърпа, 96 см/96 см/136 см – 2 броя;
 11. стерилни полиетиленови ръкавици, голям размер – 2 чифта;
 12. разтвор на водна основа, подходящ за дезинфекция на ръце и раневи повърхности – 200 мл;
 13. безопасни игли – 6 броя;
 14. ножица с тъпи върхове – 1 брой;
 15. уред за обдишване – 1 брой.

 (2) Всички медицински изделия, посочени в ал. 1, следва да са в срок на годност.

Чл. 2.

 (1) Аптечките на автомобили, предназначени за превозване на пътници с повече от 8 места за сядане без мястото на водача, съдържат двойно количество от превързочните и помощните материали, посочени в чл. 1, ал. 1.

 (2) Аптечките на автомобили, предназначени за превозване на пътници с повече от 30 места за сядане без мястото на водача, съдържат тройно количество от превързочните и помощните материали, посочени в чл. 1, ал. 1.

Чл. 3. Съдържанието на аптечките се поставя в подходяща чанта, която позволява правилното съхранение на превързочните и помощните материали, обозначена с надпис „Аптечка“.

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

ExquiCity на Van Hool – изискан начин на пътуване

ExquiCity на Van Hool – изискан начин на пътуване

ExquiCity на Van Hool – изискан начин на пътуване Нашата философия ExquiCity е диалог между…
Karsan Atak Electric атакува пазара

Karsan Atak Electric атакува пазара

Karsan Atak Electric атакува пазара! KARSAN представи новия Atak Electric на световно събитие за представители…
Няма лимит за износа на Карсан

Няма лимит за износа на Карсан

Няма лимит за износа на Карсан Като водещ местен производител Karsan постигна значителен обем на…
ПРИВЕТСТВЕН АДРЕС ОТ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

ПРИВЕТСТВЕН АДРЕС ОТ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

ПРИВЕТСТВЕН АДРЕС ОТ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО