Изисквания към транспорта при организираните детски и ученически туристически пътувания с обща цена  

Изисквания към транспорта при организираните детски и ученически туристически пътувания с обща цена  

Изисквания към транспорта при организираните детски и ученически туристически пътувания с обща цена
 

Чл. 16. (1) Туристическите пътувания на деца и ученици с автобусен транспорт се извършват само в светлата част на денонощието.

(3) По време на пътуванията по ал. 1 на децата и учениците се осигурява най-малко 8 часа нощувка в рамките на денонощието.

Чл. 18. (1) За всяко туристическо пътуване съответният превозвач е длъжен да осигури в превозното средство аптечна чанта, както и шини за

имобилизация на горен и долен крайник и врат, въже с дължина 50 м и голям фенер - акумулаторен.

(2) Аптечната чанта по ал. 1 е комплектувана с медицински изделия съгласно изискванията на Инструкция № 1 от 2008 г. за съдържанието на

аптечките на моторните превозни средства, издадена от министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 27 от 2008 г.).

Аптечките на движещите се по пътя три- и четириколесни моторни превозни средства съдържат:

 1. еластична лента за кръвоспиране (по Есмарх, 5 см/1 м) - 1 брой;
 2. марлен бинт, 5 см/5 м - 2 броя;
 3. марлен бинт, 8 см/5 м - 2 броя;
 4. марлен бинт, 10 см/5 м - 2 броя;
 5. пакет медицински памук, 25 г - 1 брой;
 6. стерилни превръзки за повърхностни рани, 10 см/10 см - 4 броя;
 7. стерилни превръзки за повърхностни рани, 40 см/60 см - 1 брой;
 8. пластири за рани, 3 см/6 см x 4 броя - 2 броя опаковки;
 9. адхезивен пластир за прикрепване на превръзка, 2,5 см/2,5 м - 1 брой;
 10. триъгълна кърпа, 96 см/96 см/136 см - 2 броя;
 11. стерилни полиетиленови ръкавици, голям размер - 2 чифта;
 12. разтвор на водна основа, подходящ за дезинфекция на ръце и раневи повърхности - 200 мл;
 13. безопасни игли - 6 броя;
 14. ножица с тъпи върхове - 1 брой;
 15. уред за обдишване - 1 брой.

 (2) Всички медицински изделия, посочени в ал. 1, следва да са в срок на годност.

Чл. 2.

 (1) Аптечките на автомобили, предназначени за превозване на пътници с повече от 8 места за сядане без мястото на водача, съдържат двойно количество от превързочните и помощните материали, посочени в чл. 1, ал. 1.

 (2) Аптечките на автомобили, предназначени за превозване на пътници с повече от 30 места за сядане без мястото на водача, съдържат тройно количество от превързочните и помощните материали, посочени в чл. 1, ал. 1.

Чл. 3. Съдържанието на аптечките се поставя в подходяща чанта, която позволява правилното съхранение на превързочните и помощните материали, обозначена с надпис "Аптечка".

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Irizar ще произвежда 10 електрически автобуса с нулеви емисии за Германия

Irizar ще произвежда 10 електрически автобуса с нулеви емисии за Германия

Irizar ще произвежда 10 електрически автобуса с нулеви емисии за Германия Irizar е подписал договор…
НОВИЯТ F-MAX – победител в международния конкурс “Камион на годината - 2019”, е вече в България

НОВИЯТ F-MAX – победител в международния конкурс “Камион на годината - 2019”, е вече в България

НОВИЯТ F-MAX – победител в международния конкурс “Камион на годината - 2019”, е вече в България…
З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З  А  К  О  Н  За изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн.,…
Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р…