Хеброс Бус ООД

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА “ХЕБРОС БУС” ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ КОРЕКТНО ОБСЛУЖВАНЕ И УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ, АВТОГАРОВИ УСЛУГИ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА МПС, ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С АНГАЖИМЕНТ ЗА ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ИМ, КАКТО И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ОПАЗВАНЕТО Й.

•Въвеждане и ефективно използване на оборудване, енергии и материали, в съответствие с изискванията за безопасност и здраве при работа, както и за постигане на екологичен ефект.
•Намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, подобряване на ефективността и намаляване на разходите.
•Ограничаване консумацията на горива чрез въвеждане на нови автобуси с екосъобразни и икономични двигатели. Ангажимент за съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и другите изисквания свързани с околната среда и здравето и безопасността при работа.
•Непрекъснато подобряване на внедрената и поддържана Интегрирана система за управление.
•За реализиране на тези цели в “Хеброс бус” ООД е разработена и внедрена Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Ръководството създава и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на ИСУ във фирмата и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.

Адрес: бул. “Македония” № 1, Автогара “Родопи”, ет. 2
Секретар тел: 032/ 65 78 11
факс: 032/ 65 78 12
office@hebrosbus.com
v_goranova@hebrosbus.com

www.hebrosbus.com

Сподели:

Сродни публикации

Ваканция ООД, София

Фирма „Ваканция“ предлага автобуси под наем, брандиране на открит и двуетажен автобус, наем на открит…

Цветина – Цветан Тодоров ЕТ

Наложена фирма в България за автобусни превози в страната и чужбина, която притежава собствен автопарк…

Перота Холдинг ООД

„Перота Холдинг“ ООД е успешна фирма за туристически транспорт, основана през 1995 г., като основна…

Олмена ООД

Фирма ОЛМЕНА ООД е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията – гр.София, към…