Брой 27 – август 2007

Брой 27 – август 2007

Брой 27 – август 2007

27g[1]

Съдържание на броя :

ексклузивно
В хармония с природата чрез чешките автобуси „TEDOM“
………………………………….
какво ново у нас
Бум сред покупките на Tourismo и Travego през юни
………………………………….
какво ново по света
Миниванът Ford Galaxy е един от най-сигурните автомобили за 2007 г.
 
………………………………….
отзвук
Ще се преборя за първото място
………………………………….
пазарът
Направихме стратегическа инвестиция за години напред
………………………………….
тест
Новият Volvo 9700 дебютира с продажба на българския пазар
 
………………………………….
актуално
Изненада: едва започнали, конкурсите за автобусните линии в София бяха спрени
Конкурсите в този им вид миришат на далавера
………………………………….
позиция
Въпросителни и недомислия в конкурсното начало при автобусните превози
 
………………………………….
лично мнение
Кметовете бързат с конкурсите, защото им е изгодно
 
………………………………….
технологии
Добавката AdBlue при двигателите Euro 4 и Euro 5
………………………………….
конфликти
Право на отговор – Нашенска история с вкус на цинизъм
 
………………………………….
кой кой е
„Магистрали“ АД: Превози, сервиз и автоуслуги с традиции
………………………………….
малкият брат
На мястото на Zuk дойде Intrall Lubo
………………………………….
по-малкият брат
Който разбира Volkswagen Caddy Life избира…
………………………………….
история
IKARBUS – по сръбския път на успеха
………………………………….
опасна зона
Последните изменения на закона за движението по пътищата
………………………………….
любопитно
Автобусният лайнер МАЗ 251 – модерен аналог на най-известните марки
………………………………….
борса
exclusive
In harmony with nature with thr Cxech buses TEDOM
………………………………….
what’s new in Bulgaria
Boom in the purchase of TOURISMO and TRAVEGO in june
………………………………….
world’s news
The mini van Ford Galaxy – one of the safest automobiles for 2007
 
………………………………….
echo
I will compete for the first place
………………………………….
the market
We made a strategic investmens for years to come years to come
………………………………….
test
The new Volvo 9700 debuts with sale on the bulgarian market
 
………………………………….
actual
Surprise: the competitions for city bus lines in Sofia were stopped before even starting
The competitions for bus lines seem to be committed fraud
………………………………….
position
Ambiguities and stupidity in the competition among coach operators
 
………………………………….
personal opinion
The mayors rush the competition to their advantage
 
………………………………….
technologies
AdBlue in EURO 4 and EURO 5
………………………………….
conflicts
The right to reply – a bulgarian story with a taste of obscenity
 
………………………………….
who’s who
Magistrali AD – Tradition in transport, service, accessory
………………………………….
the little brother
Intrall Lubo replaces Zuk
………………………………….
the youngest brother
Whoever grasps Volkswagen Caddy Life life selects
………………………………….
history
Ikarbus – The serbian way to success
………………………………….
dangerous zone
Latest changes in the law for road traffic
………………………………….
curious
MAZ 251 – the modern analogue of the famous makes
………………………………….
market

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Сродни публикации

Списание Автобуси и Микробуси Брой 160 – Септември-Октомври 2020

Списание Автобуси и Микробуси Брой 160 – Септември-Октомври 2020

Кликнете върху снимката за да разгледате и прочетете Списание Автобуси и Микробуси Брой 160 в…
Списание Автобуси и Микробуси Брой 159 – Юли – Август 2020

Списание Автобуси и Микробуси Брой 159 – Юли – Август 2020

Кликнете върху снимката за да разгледате и прочетете Списание Автобуси и Микробуси Брой 159 в…
Списание Автобуси и Микробуси Брой 158 – Юни 2020

Списание Автобуси и Микробуси Брой 158 – Юни 2020

Кликнете върху снимката за да разгледате и прочетете Списание Автобуси и Микробуси Брой 158 в…
Списание Автобуси и Микробуси Брой 157 – Май 2020

Списание Автобуси и Микробуси Брой 157 – Май 2020

Кликнете върху снимката за да разгледате и прочетете Списание Автобуси и Микробуси Брой 157 в…