Автомобилни и транспортни сектори у нас с чувствителен риск за разплащанията

Автомобилни и транспортни сектори у нас с чувствителен риск за разплащанията

Автомобилни и транспортни сектори у нас с чувствителен риск за разплащанията на компаниите

 Euler Hermes засега запазва оценката за България на ниво B2 – умерен риск

 Секторите Транспорт, Оборудване и средства за транспорт и Производство на автомобилни части у нас са в зоната на “чувствителен риск” за забавени плащания или невъзможност за разплащане на компаниите в тях. Това стана ясно от регулярния доклад на Euler Hermеs – лидер в застраховането на търговски кредити в света и у нас, изготвен след първото тримесечие на 2020 година.

Мониторингът обхваща 242 държави и 18 сектора, като оценката се прави на база 40 краткосрочни и дългосрочни показатели. Рейтингът дава информация за степента на риска от забавени плащания и лоши вземания при осъществяване на сделки с компании, опериращи в съответната държава. Скалата на Euler Hermes включва два индикатора –  за средносрочен риск от AA (най-нисък),A,BB,B,C,D (най-висок) и за краткосрочния риск по скала 1 (най-нисък) до 4 (най-висок). В същото време се прави оценка на 18 сектора във всяка държава, като те се индексират от “зелено” за нисък, през “жълто” за умерен, “оранжево” за чувствителен до “червено” за висок риск.

Според анализа на Euler Hermes секторът Автомобилостроене в момента е най-рисковият в световен мащаб с понижение в 26 държави. У нас той засега остава в жълтата зона. На второ място в негативната класация на глобално ниво се нарежда Транспортът с понижение в 21 държави.

 Въпреки усложнената икономическа обстановка засега Euler Hermes запазва рейтинга на България на ниво B2 – “умерен риск” от забавени плащания и лоши вземания.

 У нас половината от изследваните сектори вече “светят” в оранжево, след като към тази зона от жълтата премина и Производството на автомобилни части. Това е и единственият сектор с понижен рейтинг в новия доклад на Euler Hermes. В зелената част на скалата у нас, като най-ниско рисков, засега успява да се задържи само Софтуер и ИТ услуги.

“Към момента България успява да задържи рейтинга си за разлика от други държави в региона. Но трябва да се има предвид, че до този момент нашите индикатори се движеха в горната част на B2 дори с известна перспектива за повишение.”, обясни Камелия Попова, Управител на Euler Hermes за България. “В тази изключително динамична и изпълнена с нови предизвикателства икономическа среда, никой не може да остане спокоен. Нашата задача като партньор и лидер на пазара на застраховане на търговски кредити е да продължим да предоставяме устойчиво услугите си, както и да подкрепяме бизнеса с регулярна и актуална информация. По този начин се стараем да подпомогнем компаниите във взимането на трудните решения за ограничаване на риска днес.”, допълни тя.

18 са държавите с понижен рейтинг, като сред тях попадат и такива от региона на Централна и Източна Европа – Румъния, Словакия, Чешката република, Полша и Литва.

“Видимите и потенциални последици от пандемията на Covid-19 са отразени в нашия анализ на риска в отделните държави. Продължаваме обаче да следим положението във Франция, Германия, Испания и САЩ, като към момента те разполагат с необходимите инструменти да защитят бизнеса там, но ситуацията може да рязко да се усложни, ако изолацията продължи и икономиките останат замразени за по-дълъг период.”, предупреждава Людовик Сюбран, Главен Икономист на Euler Hermes и Allianz.

Общо 126 сектора във всички изследвани държави също са с ревизиран към по-рисков рейтинг, което е рекорд от съществуването на доклада на Euler Hermes. Важно е да се отбележи също, че в 60% от случаите става въпрос за съществена промяна – от умерен към висок риск. След най-сериозно засегнатите  Автомобилостроене и Транспорт се нареждат Електроника (понижение в 14 държави) и Търговия на дребно (понижение в 12 държави). Най-сериозно повишаване на риска по сектори има в Западна Европа с 52 ревизии надолу, а в Централна и Източна Европа те са 24.

Автомобилни и транспортни сектори у нас с чувствителен риск за разплащанията
EulerHermes-SectorRatingBG
Автомобилни и транспортни сектори у нас с чувствителен риск за разплащанията
По сектори
Автомобилни и транспортни сектори у нас с чувствителен риск за разплащанията
сектори – карта

 

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Как кризите промениха автомобилната индустрия

Как кризите промениха автомобилната индустрия

Превозът на пътници и товари е може би най-гъвкавата и иновативна част от автомобилната индустрия.…
10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA Dacia достигна 10 милиона произведени автомобила в историята си Dacia –…
Публично-частното партньорство за развитие на транспортни центрове

Публично-частното партньорство за развитие на транспортни центрове

Публично-частното партньорство за развитие на транспортни центрове Развитието на автобусните превози и услуги чрез публично-частно…
Схема за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи

Схема за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ПЕТКОВ,    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЪБЕВ,    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,    УВАЖАЕМИ…