Проблемът с недостига на шофьори

Проблемът с недостига на шофьори

Проблемът с недостига на шофьори

През последните 15 години глобалната транспортна индустрия в много региони на света се сблъсква с нарастващ недостиг на шофьори на автобуси и камиони, което има преки последици за доставката на ежедневните неща. Стабилно намаляващият брой на  наличните шофьори на камиони, които могат да бъдат наети на работа, ограничава способността на транспортните компании да се справят адекватно с нарастващите нужди. Това означава по-малко обеми и по-големи разходи за потребителите, а следователно и възможен спад в търсенето. Недостигът на работна ръка, както е в случая с шофьорите на камиони, води до незаетост и/или до непълна заетост, което прави уязвими както икономиките, така и общностите.

 • Бразилия
  Отчетните данни подсказват, че в Бразилия има недостиг на около 100 хиляди квалифицирани шофьори и че на бразилските превозвачи се налага да наемат шофьори от Колумбия.
 • Германия
  Според съществуващите оценки, през следващите 10-15 години ще се пенсионират около 40% от германските шофьори на камиони, което при сегашните тенденции ще създаде недостиг от 150 хиляди шофьори. От последното проучване през 2012 година досега средната възраст на шофьорите в Германия се увеличи от 46 на 47 години, което е ясно свидетелство за демографско предизвикателство.
 • Обединеното кралство
  В Обединеното кралство Асоциацията за пътни превози и Асоциацията за товарен транспорт оценяват „националния недостиг на шофьори“ съответно на около 45 хиляди и 52 хиляди, като за други 35 хиляди шофьора, които се очаква да се пенсионират през следващите две години, ще бъде изключително трудно да се намерят заместници.
 • САЩ
  Съединените щати ще имат нужда да наемат един милион нови шофьора през следващите 15 години.
 • Индия
  Компаниите за транспорт и логистика ще трябва да намерят над 17 милиона работника пред идващите 10 години, а около 10 % от парка от камиони в Индия в момента не се използва поради липса на шофьори.
 • Южна Африка
  Според оценки от 2015 година, всяка година Южна Африка има нужда от нови 15 хиляди шофьора на камиони, но предлагането е паднало много под тази цел.

Защо има недостиг на шофьори?

Превозването на пътници и товари по пътищата изцяло зависи от услугите на квалифицирани и мотивирани  шофьори. Сегашният недостиг е резултат от многобройни, взаимно свързани фактори и това отчасти е причината този недостиг да е толкова трудно да се преодолее. Някои от тези фактори са глобални, а други са специфични за отделните страни. Причините имат връзка както с присъщите на професията аспекти, така и с външните социално-икономически фактори.

 • Умения
  Свиващ се общ обем на наличните за наемане квалифицирани работници покрай все по-сложните регулаторни изисквания, появата на нови технологии и постоянно менящата се работна среда.
 • Имидж
  Трудните условия на работа понякога се усложняват допълнително от нежелания имидж на сектора. В обществото е ниска степента на информираност за възможностите и облагите от заетостта в сферата на пътния транспорт, която обикновено не е първият избор за новопостъпилите на пазара на труда, а в същото време много опитни шофьори напускат професията.
 • Демография
  Задаващ се демографски дисбаланс сред населението от шофьори. Почти 30% от хората, които са наети на работа в транспорта, са на възраст над 50 години и предстои да се пенсионират през идващите 10-15 години. В сравнение с много други сектори на икономиката, през последните години транспортният сектор в по-малка степен успяваше да наема по-млади работници, отчасти поради негативния имидж на сектора що се отнася до заетостта в него.
 • Растеж
  До 2030 година глобалната търговия със стоки и услуги вероятно ще нарасне над три пъти и ще достигне 27 трилиона щатски долара. Това оказва натиск върху индустрията да поддържа непрекъснат потока от стоки. В много страни икономическият растеж вече значително надминава развитието на човешките таланти, а това води до сериозен недостиг от умения.
 • Заплащане и стимули
  Повечето превозвачи, най-вече поради икономиите на транспортния сектор, не разполагат с ресурсите да увеличат значително равнището на шофьорските възнаграждения, които в типичния случай представляват 30-40% от общите оперативни разходи. Някои от по-големите превозвачи в Съединените щати сега плащат „бонуси при подписването“ (от между 500 и 12 хиляди долара) с цел да бракониерстват шофьори от другите превозвачи. Последното само утежнява проблема за мнозинството от по-малките фирми за превози с камиони, които не могат да си позволят да плащат такива бонуси.

 

Сродни публикации

SEMA 2017 – Истинското преживяване

SEMA 2017 – Истинското преживяване

SEMA 2017 – Истинското преживяване  В живота на истинския американец се преплитат две мечти –…
Условия за здравето и безопасността при пътническите превози

Условия за здравето и безопасността при пътническите превози

Условия за здравето и безопасността при пътническите превози Жасмина Янева, член на управителния съвет на…
Договорени са 1,2 млрд. евро от бюджета на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020

Договорени са 1,2 млрд. евро от бюджета на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020

Договорени са 1,2 млрд. евро от бюджета на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020  …
Заключителна Декларация От Кръгла маса проведена на 05.12.2017 година в Гранд Хотел София

Заключителна Декларация От Кръгла маса проведена на 05.12.2017 година в Гранд Хотел София

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ От Кръгла маса, проведена на 05.12.2017 година в Гранд Хотел „София” Ние, представителите…